photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Doktoraty

środa 20.04.2011

Obrony

 • 5 lipca (czwartek) 2018 godz. 9:15 w sali Rady Wydziału  – Katarzyna Mazur,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Gajewskiego „Jakość i profil sensoryczny pomidorów drobnoowocowych „cherry” w zależności od traktowania 1-metylocyklopropenem i temperatury przechowywania.”  Streszczenie, recenzja 1, recenzja 2, zawiadomienie

 

Prace obronione

 • Sebastian Przybyłko,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Dariusza Wrony (prof. SGGW) „Wpływ grzybów mikoryzowych na stan odżywienia jabłoni i jakość owoców w uprawie ekologicznej”.  Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Michał Reut,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Marka Kozłowskiego (prof. SGGW) „Dyspersja i zachowania konkurencyjne słoników (Coleoptera: Curculionidae: Curculionini spp.) zasiedlających dąb szypułkowy (Quercus robur)”.  Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Marcin Leszek Olszak,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Burzy (prof. SGGW) „Opracowanie podstaw metodycznych biotechnologicznego wykorzystania indukowanych totipotencjalnych komórek macierzystych ogórka”.  Streszczenierecenzja 1, recenzja 2zawiadomienie
 • Damian Kamil Witoń,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Ireneusza Ślesaka „Rola kinazy aktywowanej mitogenami 4 (MPK4) w regulacji wzrostu i odpowiedzi na stresy abiotyczne u topoli Populus tremula x tremuloides„.  Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Rajmund Glinicki,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Jadczuk-Tobiasz „Przydatność wybranych preparatów o działaniu biostymulującym do intensywnej technologii uprawy truskawki (Fragaria ananassa Duch.) odmian deserowych”.  Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Karolina Wlazło-Malinowska,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Jeremiego Królikowskiego (prof. SGGW) „Światło jako instrument kształtowania nocnego krajobrazu miasta”.  Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 •  Juliusz Markowski,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Gawrońskiego „Bioremediacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środowisku zurbanizowanym”.  Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Beata Bakera,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Rakoczy-Trojanowskiej „Analiza strukturalna i ekspresyjna wybranych genów kodujących biosyntezę cyklicznych kwasów hydroksymowych u żyta zwyczajnego (Secale cereale L.)”.  Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Konrad Marcin Zieliński,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Przybeckiego „Podstawy metodyczne transformacji ogórka (Cucumis sativus L.) wysoko cząsteczkowym DNA”.  Streszczenierecenzja 1, recenzja 2zawiadomienie
 • Marcin Zieliński, praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusławy Szewczyk „Wytwarzanie w hodowlach komórek eukariotycznych enzymu PAM i jego wykorzystanie do modyfikacji analogu rekombinowanej insuliny ludzkiej”. Streszczenie, recenzja1, recenzja2, zawiadomienie
 • Tomasz Leonard Mróz, praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Bartoszewskiego „Analiza strukturalna genomu mitochondrialnego linii B i identyfikacja genów ulegających specyficznej ekspresji u mutantów mitochondrialnych MSC ogórka (Cucumis sativus L.)”. Streszczenierecenzja1recenzja2zawiadomienie
 • Beata Dreksler, praca doktorska pod kierunkiem dr hab. (prof. SGGW) Barbary Szulczewskiej „Tereny zieleni jako czynnik wspomagający rewitalizację miast”. Streszczenie, recenzja1, recenzja2, zawiadomienie
 • Tobiasz Druciarek,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Mariusza Lewandowskiego „Taksonomia i biologia szpecieli (Acari: Eriophyoidea) zasiedlających róże”.  Streszczenierecenzja 1, recenzja 2zawiadomienie
 •  Katarzyna Rędzińska,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. (prof. SGGW) Barbary Szulczewskiej „Kontekst krajobrazowy w kompozycji urbanistycznej Wilanowa Zachodniego”.  Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Julia Rochala,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Ewy Skutnik „Wpływ zabiegów posprzętnych na wybrane aspekty starzenia kwiatów ciętych (Clematis sp., Cosmos bipinnatus, Antirrhinum majus)”. Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Paweł Petelewicz,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Łukaszewskiej „Wpływ wybranych biostymulatorów na ukorzenianie sadzonek pędowych derenia białego (Cornus alba L.)”. Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Andrzej Długoński, praca doktorska pod kierunkiem dr hab. inż. arch. kraj. Marka Szumańskiego „Proekologiczne przesłanki do rozwoju terenów zieleni na przykładzie miasta Łodzi”. Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Edyta Zyta Winiarska-Lisiecka,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Rylke „Podwórka jako ogrody wspólnot sąsiedzkich”.  Streszczenierecenzja 1recenzja2 zawiadomienie
 • Magdalena Jędraszko-Macukow, praca doktorska pod kierunkiem dr hab. inż. arch. kraj. Marka Szumańskiego „Możliwości identyfikacji i oceny krajobrazu projektowanego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”. Streszczenie, recenzja 1, recenzja 2
 • Alicja Chorąży, praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Kropczyńskiej-Linkiewicz „Analiza ryzyka dla środowiska wprowadzanie obcego w Polsce gatunku drapieżnego roztocza Amblydromalus limonicus (Garman & McGregor) (Acari:Phytoseiidae)”. Streszczenie, recenzja 1, recenzja 2
 • Anna Dworak, praca doktorska pod kierunkiem Dr hab. Małgorzaty Kiełkiewicz-Szaniawskiej „Analiza interakcji między kukurydzą Bt, szkodnikami niedocelowymi i ich drapieżcami w różnych warunkach środowiska”. Streszczenie, recenzja 1, recenzja 2
 • Maria Bereda, praca doktorska pod kierunkiem  Prof. dr hab. Elżbiety Paduch-Cichal Praca doktorska „Charakterystyka allexiwirusów – patogenów roślin czosnku (Allium sativum L.)”, zobacz streszczenie oraz recenzje
 • Kohei Yagi, praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Pląder Praca doktorska „Molecular cytogenic and chromosome evolution analyses within the genus Cucumis„, zobacz streszczenie oraz recenzje
 • Urszula Ogłozińska, praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Tomali zatytułowanej: „Czynniki wpływające na jakość i zdolność przechowalniczą jabłek odmiany Šampion poddanych działaniu preparatu SmartFreshTM„, pobierz streszczenie wraz z recenzjami
 • Michał Skrobot, praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Jeremiego T. Królikowskiego zatytułowanej: „Otwarty model miasta-ogrodu w krajobrazie polskim”, pobierz streszczenie wraz z recenzjami
 • Małgorzata Okołowicz, praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Kosmali zatytułowanej: „Neutralność krajobrazu nabrzeży rzek w miastach a ich wykorzystanie rekreacyjne”, pobierz streszczenie wraz z recenzjami, obrona w dniu 25 listopada – pobierz zawiadomienie
 • Mirosław Angielczyk, praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Zenona Węglarza zatytułowanej: „Rozwój turówki leśnej (Hierochloë Australis (Schrad.) Roem. et Schult) w jej naturalnym środowisku i uprawie”, pobierz streszczenie wraz z recenzjami
 • Tatiana Maria Dolińska, praca doktorska pod kierunkiem  dr hab. Małgorzaty Schollenberger zatytułowanej: „Grzyby z rodzaju Cladosporium jako nadpasożyty grzybów rdzawnikowych i mączniaków prawdziwych”, pobierz streszczenie wraz z recenzjami
 • Adam Krzysztof Pirowski, praca doktorska pod kierunkiem  dr hab. Barbary Szulczewskiej zatytułowanej: „Zielona infrastruktura w największych miastach europejskich – porównanie i ocena potencjału”, pobierz streszczenie wraz z recenzjami
 • Anna Hadam, praca doktorska pod kierunkiem  dr hab. Zbigniewa Karaczun zatytułowanej: „Wpływ zasolenia na skuteczność hydrożelu w warunkach deficytu wody na przykładzie trawników przyulicznych”, pobierz streszczenie wraz z recenzjami

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster