photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zajęcia wyjazdowe w ramach zajęć ” Uprawa grzybów w pomieszczeniach” 2018

piątek 6.04.2018

Zajęcia w przedsiębiorstwie produkującym podłoże dla pieczarki oraz w nowoczesnej pieczarkarni.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster