photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Stypendium Rektora

środa 14.10.2020

2020-10-14_15h10_41


Informacje organizacyjne

wtorek 13.10.2020

 Dla studentów z naboru uzupełniającego z dnia 6 października br. 

Szanowni Państwo zostaliście wprowadzeni do systemów informatycznych Od 15 października 2020r. uruchomione zostają dla Państwa dwie grupy dodatkowe na kierunku ogrodnictwo studia stacjonarne. Są to grupy, które w planie zajęć będą funkcjonowały, jako grupa 6 i 7. Na podpisanie umów i ślubowania zapraszamy w dniach 14-16 października do Dziekanatu w budynku 37 w przyziemiu pok. 0/63. 

Szczegółowy harmonogram zajęć znajdziecie na stronach wydziału, zakładka DLA STUDENTA  (http://wobiak.sggw.pl/wydzial/pobieranie/pobierz-ogrodnictwo/). Dla studentów pierwszego roku został przygotowany specjalny przewodnik, z którym prosimy się zapoznać ( https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-kandydatow_/startbook-sggw). Jednocześnie przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa epidemiologicznego (https://www.sggw.pl/aktualnosci/zalecenia-dotyczace-covid-19-dla-wszystkich-czlonkow-spolecznosc). 

Uczelnia przygotowała się do przyjęcia Państwa i stworzenia bezpiecznych warunków realizacji zajęć stacjonarnych, które będą odbywać się w mniejszych grupach, aby zadbać o bezpieczeństwo studentów i prowadzących zajęcia. 

Wchodząc do budynku, każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk płynem z pojemników zamieszczonych przy wejściu. Każda sala po zajęciach będzie wietrzona i dezynfekowana. 

Ważne: 

 • Każdy student powinien mieć własną maseczkę, fartuch na zajęcia laboratoryjne i przestrzegać dystansu społecznego. 
 • Bardzo prosimy o punktualne przybycie na zajęcia. 
 • Na zajęcia student wnosi własny zeszyt i długopis. 

Szczegółowe zasady realizacji zajęć i bezpieczeństwa zostaną określone i udostępnione Państwu przez koordynatorów przedmiotów. 

 


UWAGA  STUDENCI  ROZPOCZYNAJĄCY  LEKTORAT   Z  JĘZYKÓW  OBCYCH  W  ZIMIE  2020/21

piątek 9.10.2020

3 TEST (OSTATECZNY) KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, którzy nie przystąpili do testu w poprzednich terminach mogą podejść do testu w sobotę 10 października 2020r. o godzinie 20.00.

Link do testu będzie aktywny do godziny 20.45

Warunkiem przystąpienia do testu jest dostęp do usługi  OFFICE 365.

Link do testu poniżej ( link należy skopiować do przeglądarki internetowej)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8eVH_277TBZJFgtVaqY4fsw5URFUyMUw5NDlTMThDVENMS0pLVDdXMjdSMi4u

Po tym terminie listy na lektorat języka angielskiego zostaną zamknięte

                                                                                                                                                                   

UWAGA JĘZYK HISZPAŃSKI

Nie tworzymy grup na poziomie podstawowym ( od zera).

Studenci, którzy uczyli się języka hiszpańskiego i wybrali lektorat z tego języka będą mogli przystąpić do testu kwalifikacyjnego.

Test odbędzie się on-line w piątek 09 października 2020 o godzinie 20.00

Link do testu będzie aktywny do godziny 20.45

Warunkiem przystąpienia do testu jest dostęp do usługi  OFFICE 365.

Link do testu pojawi się  poniżej ( link należy skopiować do przeglądarki internetowej)

Zajęcia będą się odbywały w godzinach wieczornych w grupach międzywydziałowych.


Uwaga I Rok Kierunek Ogrodnictwo

czwartek 8.10.2020

Od 8.10. zmiana składu grup i rozkładu zajęć, nowe listy przed dziekanatem  w budynku 37.


Fakultet Mikrobiologia rolnicza na I roku…

wtorek 6.10.2020
Fakultet Mikrobiologia rolnicza na I roku, kierunek ogrodnictwo stacjonarne, nie ruszy.
Sześć osób, które wybrało ten fakultet proszone jest o wybór innego fakultetu za 2 ECTS do 07.10.2020 do 8.15 rano.

Uwaga Termin Ostateczny

poniedziałek 5.10.2020

2020-10-05_13h58_10


Studenci I Roku

poniedziałek 5.10.2020
 1. Instrukcja Wyboru Fakultetów dla Pierwszego Roku Kierunku Ogrodnictwo

 2. Uwaga Studenci 1 Roku Kierunek Ogrodnictwo Wybór modułu 1 dla studentów 1 roku ogrodnictwa do 5.10 godz. 08:00.

 3. Uwaga studenci 1 roku kierunku ogrodnictwo stacjonarne:

  Piątkowe ćwiczenia z przedmiotu Technologie informacyjne rozpoczną się w dniu 9 października

  Piątkowe  ćwiczenia  z przedmiotu Chemia rozpoczną się w dniu 16 października dla grup 1, 2, 3, 4 oraz 23 października grupy 5, 6, 7


 4. Harmonogram odbioru dokumentów przez studentów kierunku biotechnologia i ogrodnictwo

Szanowni Studenci, 

Poniżej znajduje się haromonogram odbioru dokumentów dla studentów pierwszego semestru. Dokumenty należy odbierać osobiście i jest to obowiązkowe. W zajęciach będą mogły brać udział osoby, które podpiszą ślubowanie studenckie zgodnie z zasadami uczelni wyższych. 

Bardzo prosimy o przestrzeganie  zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego (między innymi obowiązek zakrywania nosa i ust), dlatego każdy student jest proszony o przybycie na godzinę podaną w poniższym harmonogramie. 

Odbiór dokumentów:  budynek 37 – dziekanat  kierunku  

HARMONOGRAM ODBIORU DOKUMENTÓW 

BIOTECHNOLOGIA, I STOPIEŃ, STACJONARNE 

Grupa  1  – godz. 11-12, SALA – 0/65 – 01.10.2020 r. (Czwartek) 

Grupa  2 – godz. 14-15, SALA – 0/65 – 01.10.2020 r. (Czwartek) 

Grupa  5  – godz. 12-13, SALA – 0/65 – 02.10.2020 r. (Piątek) 

Grupa  6  – godz. 10-11, SALA – 0/65 – 02.10.2020 r. (Piątek) 

Grupa  3  – godz. 9:30-11, SALA – 0/65 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

Grupa  4  – godz. 14-15, SALA – 0/65 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

OGRODNICTWO, I STOPIEŃ, STACJONARNE 

Grupa  5  – godz. 10-11, SALA – 0/63  – 01.10.2020 r. (Czwartek) 

Grupa  7  – godz. 12-13, SALA –  0/63  – 01.10.2020 r. (Czwartek) 

Grupa  2  – godz.11-12 , SALA – 0/63 – 02.10.2020 r. (Piątek) 

Grupa  4  – godz. 13-14 , SALA – 0/63 – 02.10.2020 r. (Piątek) 

Grupa  3  – godz. 10 -11, SALA – 0/63 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

Grupa  6  – godz. 13-14, SALA – 0/63 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

Grupa  1  – godz. 14-15, SALA – 0/63 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

Terminy spotkań z Prodziekanami dr inż. Magdaleną Pawełkowicz (kierunek biotechnologia) oraz dr hab. Ewą Zaraś-Januszkiewicz (kierunek ogrodnictwo) będzie przekazany studentom niebawem. 


Informacja o Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

poniedziałek 5.10.2020

Link do strony https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna/stypendium-ministra_


Zapisy na Lektoraty

środa 30.09.2020

zapisy na lektoraty zima 2020_21


Instrukcja Wyboru Fakultetów dla Pierwszego Roku Kierunku Ogrodnictwo

środa 30.09.2020

instrukcja_wyboru_fakultetow ogrodnictwo 1 semestr


Uwaga Studenci 1 Roku Kierunek Ogrodnictwo

środa 30.09.2020

Wybór modułu 1 dla studentów 1 roku ogrodnictwa do 5.10 godz. 08:00.


Uwaga studenci 1 roku kierunku ogrodnictwo stacjonarne

środa 30.09.2020

Piątkowe ćwiczenia z przedmiotu Technologie informacyjne rozpoczną się w dniu 9 października

Piątkowe  ćwiczenia  z przedmiotu Chemia rozpoczną się w dniu 16 października dla grup 1, 2, 3, 4 oraz 23 października grupy 5, 6, 7


Harmonogram odbioru dokumentów przez studentów kierunku biotechnologia i ogrodnictwo

wtorek 29.09.2020

Szanowni Studenci, 

Poniżej znajduje się haromonogram odbioru dokumentów dla studentów pierwszego semestru. Dokumenty należy odbierać osobiście i jest to obowiązkowe. W zajęciach będą mogły brać udział osoby, które podpiszą ślubowanie studenckie zgodnie z zasadami uczelni wyższych. 

Bardzo prosimy o przestrzeganie  zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego (między innymi obowiązek zakrywania nosa i ust), dlatego każdy student jest proszony o przybycie na godzinę podaną w poniższym harmonogramie. 

Odbiór dokumentów:  budynek 37 – dziekanat  kierunku  

HARMONOGRAM ODBIORU DOKUMENTÓW 

BIOTECHNOLOGIA, I STOPIEŃ, STACJONARNE 

Grupa  1  – godz. 11-12, SALA – 0/65 – 01.10.2020 r. (Czwartek) 

Grupa  2 – godz. 14-15, SALA – 0/65 – 01.10.2020 r. (Czwartek) 

Grupa  5  – godz. 12-13, SALA – 0/65 – 02.10.2020 r. (Piątek) 

Grupa  6  – godz. 10-11, SALA – 0/65 – 02.10.2020 r. (Piątek) 

Grupa  3  – godz. 9:30-11, SALA – 0/65 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

Grupa  4  – godz. 14-15, SALA – 0/65 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

OGRODNICTWO, I STOPIEŃ, STACJONARNE 

Grupa  5  – godz. 10-11, SALA – 0/63  – 01.10.2020 r. (Czwartek) 

Grupa  7  – godz. 12-13, SALA –  0/63  – 01.10.2020 r. (Czwartek) 

Grupa  2  – godz.11-12 , SALA – 0/63 – 02.10.2020 r. (Piątek) 

Grupa  4  – godz. 13-14 , SALA – 0/63 – 02.10.2020 r. (Piątek) 

Grupa  3  – godz. 10 -11, SALA – 0/63 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

Grupa  6  – godz. 13-14, SALA – 0/63 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

Grupa  1  – godz. 14-15, SALA – 0/63 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

Terminy spotkań z Prodziekanami dr inż. Magdaleną Pawełkowicz (kierunek biotechnologia) oraz dr hab. Ewą Zaraś-Januszkiewicz (kierunek ogrodnictwo) będzie przekazany studentom niebawem. 


ZAPISY NA OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

poniedziałek 28.09.2020

semestr zimowy 2020/2021

Zapisy na zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego na semestr zimowy 2020/2021 odbędą się poprzez stronę internetową wf.sggw.pl w dniach 30 września, 1, 2 października 2020 roku do godz. 10.00 (zakładka: „zapisy”). Zapisy na WF dotyczą wszystkich kierunków semestrów, które w planie dydaktycznym mają przewidziane zajęcia WF niezależnie od formy prowadzenia zajęć (stacjonarne – zdalne).

 

 

(more…)


Uwaga studenci I roku ZSZ kierunku Ogrodnictwo!

czwartek 24.09.2020

Ćwiczenia z przedmiotu „Ogrodnictwo w nauce i praktyce” dla grupy 2 w sobotę (26.09.2020 r.) odbędą się w Sadzie Doświadczalnym KSiEO w Wilanowie przy ul. Vogla 44, o godz. 8.15. Do sadu można dojechać z pętli Wilanów autobusami linii 163 i 164. Należy wysiąść na przystanku Vogla-Morysin lub Ruczaj (patrz: mapka).

Sad Doświadczalny SGGW w Wilanowie


Następna strona »

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster