photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Konferencja Euroligi /The Euroleague for Life Sciences (ELLS)

wtorek 26.01.2021

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego będzie w tym roku organizatorem dorocznej Konferencji Euroligi /The Euroleague for Life Sciences (ELLS)Doc. 3 – ELLS STRATEGY 2020-2022 (final) ELLS Operational Plan 2021 – draft (short) Revised_Guideline_for_SAs-update2019/ – międzynarodowej sieci, zrzeszającej 7 uczelni europejskich oraz 3 uczelnie partnerskie spoza Europy. Jest to wielki zaszczyt i szansa zaprezentowania SGGW z jak najlepszej strony. Konferencja składa się z części pracowniczej, przeznaczonej dla nauczycieli akademickich i administracji uczelni oraz części studenckiej.

 

Wydarzenie zaplanowane w terminie 18-20 listopada br. będzie miało -najprawdopodobniej- formę hybrydową. Tematem przewodnim części pracowniczej, tzw. ELLS General Assembly & Forum jest „Actions towards a more sustainable future, lesson learned from the crisis”, natomiast tematem wiodącym części studenckiej jest “Green (r)evolution: from molecules to ecosystems”.

Revised_Guideline_for_SAs-update2019 ELLS Operational Plan 2021 – draft (short) Doc. 3 – ELLS STRATEGY 2020-2022 (final)
(more…)


Harmonogram egzaminów końcowych w SPNJO dla studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

czwartek 21.01.2021

egz. zima 20-21-harmonogram


Nekrolog

poniedziałek 18.01.2021

2021-01-18_12h57_31


doc. dr hab. MARIA KAZIMIERA SOLECKA

poniedziałek 18.01.2021

W dniu 29 grudnia 2020 roku zmarła

doc. dr hab. MARIA KAZIMIERA SOLECKA,

wieloletni pracownik Katedry Roślin Ozdobnych na Wydziale Ogrodniczym
SGGW w Warszawie.

IMG_5613

(more…)


Nekrolog

poniedziałek 4.01.2021

Nekrolog dr hab F Jalmien


Życzenia

poniedziałek 28.12.2020

WOBiAK_insta_WOBiAK_2020_xmas1a


Uwaga studenci I roku st. stacjonarnych kierunku ogrodnictwo.

wtorek 1.12.2020

Od czwartku 3 grudnia obowiązuje korekta grup ćwiczeniowych. Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym rozkładem zajęć.


Nekrolog

poniedziałek 16.11.2020

2020-11-23_08h49_32

W kościele Św. Katarzyny ul. Fosa 17, zostanie odprawiona Msza Św. w intencji +Józefa Rokoszy
30.12.2020 godz. 17.30
 03.01.2021 godz. 12.30Studenci I roku ogrodnictwo stacjonarne

czwartek 29.10.2020

Wykład zdalny z przedmiotu Chemia odbędzie się 29 października (czwartek) od godz. 16.00.

Proszę sprawdzić aktualizację rozkładu zajęć.


UWAGA I ROK, SEM 1. KIERUNEK OGRODNICTWO, STUDIA STACJONARNE

środa 21.10.2020

Od najbliższego czwartku, 22 października, zajęcia realizowane w 6 grupach (5 grup + 1 grupa z 3 etapu rekrutacji)

Prosimy o sprawdzenie zmian wprowadzonych do grafiku zajęć.


Stypendium

wtorek 20.10.2020

Drodzy Studenci.

 

Termin składania wniosków o stypendia socjalne i zapomogi mija 21 października b.r. (z wyrównaniem za październik). Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie, będą rozpatrywane dopiero na listopadowym posiedzeniu komisji stypendialnej.

Wnioski można składać do dziekanatu, osobiście lub za pomocą poczty (liczy się data stempla pocztowego) albo za pośrednictwem kuriera.

Prosimy o przekazywanie tylko kompletnych wniosków!
Wnioski są przyjmowane i poddawane wstępnej weryfikacji w dziekanacie wydziału:
Kierunki: ogrodnictwo i ochrony zdrowia roślin –  w bud. 35
Kierunki: biotechnologia i architektura krajobrazu –  w bud. 37
W celu poprawnego przygotowania wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zamieszczonym wraz z załącznikami na stronie głównej SGGW /www.sggw.pl/ w zakładce Dla Studentów, w odnośniku Pomoc materialna.

 


Stypendium Rektora

środa 14.10.2020

2020-10-14_15h10_41


Informacje organizacyjne

wtorek 13.10.2020

 Dla studentów z naboru uzupełniającego z dnia 6 października br. 

Szanowni Państwo zostaliście wprowadzeni do systemów informatycznych Od 15 października 2020r. uruchomione zostają dla Państwa dwie grupy dodatkowe na kierunku ogrodnictwo studia stacjonarne. Są to grupy, które w planie zajęć będą funkcjonowały, jako grupa 6 i 7. Na podpisanie umów i ślubowania zapraszamy w dniach 14-16 października do Dziekanatu w budynku 37 w przyziemiu pok. 0/63. 

Szczegółowy harmonogram zajęć znajdziecie na stronach wydziału, zakładka DLA STUDENTA  (http://wobiak.sggw.pl/wydzial/pobieranie/pobierz-ogrodnictwo/). Dla studentów pierwszego roku został przygotowany specjalny przewodnik, z którym prosimy się zapoznać ( https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-kandydatow_/startbook-sggw). Jednocześnie przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa epidemiologicznego (https://www.sggw.pl/aktualnosci/zalecenia-dotyczace-covid-19-dla-wszystkich-czlonkow-spolecznosc). 

Uczelnia przygotowała się do przyjęcia Państwa i stworzenia bezpiecznych warunków realizacji zajęć stacjonarnych, które będą odbywać się w mniejszych grupach, aby zadbać o bezpieczeństwo studentów i prowadzących zajęcia. 

Wchodząc do budynku, każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk płynem z pojemników zamieszczonych przy wejściu. Każda sala po zajęciach będzie wietrzona i dezynfekowana. 

Ważne: 

  • Każdy student powinien mieć własną maseczkę, fartuch na zajęcia laboratoryjne i przestrzegać dystansu społecznego. 
  • Bardzo prosimy o punktualne przybycie na zajęcia. 
  • Na zajęcia student wnosi własny zeszyt i długopis. 

Szczegółowe zasady realizacji zajęć i bezpieczeństwa zostaną określone i udostępnione Państwu przez koordynatorów przedmiotów. 

 


UWAGA  STUDENCI  ROZPOCZYNAJĄCY  LEKTORAT   Z  JĘZYKÓW  OBCYCH  W  ZIMIE  2020/21

piątek 9.10.2020

3 TEST (OSTATECZNY) KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, którzy nie przystąpili do testu w poprzednich terminach mogą podejść do testu w sobotę 10 października 2020r. o godzinie 20.00.

Link do testu będzie aktywny do godziny 20.45

Warunkiem przystąpienia do testu jest dostęp do usługi  OFFICE 365.

Link do testu poniżej ( link należy skopiować do przeglądarki internetowej)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8eVH_277TBZJFgtVaqY4fsw5URFUyMUw5NDlTMThDVENMS0pLVDdXMjdSMi4u

Po tym terminie listy na lektorat języka angielskiego zostaną zamknięte

                                                                                                                                                                   

UWAGA JĘZYK HISZPAŃSKI

Nie tworzymy grup na poziomie podstawowym ( od zera).

Studenci, którzy uczyli się języka hiszpańskiego i wybrali lektorat z tego języka będą mogli przystąpić do testu kwalifikacyjnego.

Test odbędzie się on-line w piątek 09 października 2020 o godzinie 20.00

Link do testu będzie aktywny do godziny 20.45

Warunkiem przystąpienia do testu jest dostęp do usługi  OFFICE 365.

Link do testu pojawi się  poniżej ( link należy skopiować do przeglądarki internetowej)

Zajęcia będą się odbywały w godzinach wieczornych w grupach międzywydziałowych.


Uwaga I Rok Kierunek Ogrodnictwo

czwartek 8.10.2020

Od 8.10. zmiana składu grup i rozkładu zajęć, nowe listy przed dziekanatem  w budynku 37.


Następna strona »

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster