photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


doc. dr hab. MARIA KAZIMIERA SOLECKA

poniedziałek 18.01.2021

W dniu 29 grudnia 2020 roku zmarła

doc. dr hab. MARIA KAZIMIERA SOLECKA,

wieloletni pracownik Katedry Roślin Ozdobnych na Wydziale Ogrodniczym
SGGW w Warszawie.

IMG_5613

Pani Maria Kazimiera Solecka urodziła się 11.05.1928 roku w Warszawie. Szkołę powszechną skończyła w Radości w 1942 roku. W latach 1942-44 uczęszczała do szkoły dla Wychowawczyń Przedszkoli, a jednocześnie w domu realizowała program gimnazjalny. W roku 1945 rozpoczęła naukę w klasie IV gimnazjalnej w Falenicy, gdzie w 1948 roku otrzymała świadectwo maturalne liceum matematyczno-fizycznego. Studia wyższe rozpoczęła w 1948 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Ogrodniczym, ukończyła je w 1953 roku ze stopniem inżyniera magistra, specjalizując się w dziedzinie roślin ozdobnych. Przydział pracy otrzymała do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa do Laboratorium Biochemii Roślin, skąd w 1954 roku przeniesiona została służbowo do Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, do Zakładu Biochemii Roślin. Od 2.01.1958 roku pani mgr inż. Maria Solecka rozpoczęła pracę na etacie starszego asystenta w Zakładzie Roślin Ozdobnych SGGW.

W 1966 roku, 20 kwietnia uzyskała stopień doktora Nauk Rolniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Ogrodniczego. Tytuł pracy doktorskiej: „Antocyjany u Tulipana gesneriana L. odmiany Bartigon i jej mutantów”; Promotor: prof. dr I. Reifer, Dziekan doc. dr J. Boczek, Rektor: prof. dr A. Kleszczyński.

Po uzyskaniu doktoratu odbyła dwa staże naukowe: roczny w 1967 r. na Uniwersytecie Stanowym Missouri, USA i trzymiesięczny w Instytucie Sadownictwa w Skierniewicach w Zakładzie Fizjologii Roślin w 1971roku.

Stopień naukowy doktora habilitowanego Nauk Rolniczych, w zakresie ogrodnictwa nadany uchwałą Rady Wydziału Ogrodniczego uzyskała 16 grudnia 1987 roku. Stanowisko docenta otrzymała 1.07.1989 roku.

Z dniem 25.10.1991 roku doc. dr hab. Maria Solecka przeszła na emeryturę.

 

Osiągnięcia naukowe doc. dr hab. Marii Soleckiej:

17 publikacji naukowych

4 książki

6 prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce

42 publikacje popularno-naukowe.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster