photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Doktorat Wdrożeniowy

czwartek 19.11.2020

Informacja dotycząca projektu „Doktorat Wdrożeniowy” finansowanego przez MNiSW nr 0060/DW/2018/02 w okresie od 28.11.2018 r. do 30.09.2022 r. prowadzonego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w Katedrze Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa: „Ocena nawozów z biostymulacją oraz prekursorów fitohormonów pod kątem minimalizowania wpływu stresu abiotycznego na jakość i plonowanie  owoców borówki wysokiej” 

 

W ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” zostaną przeprowadzone badania, których celem będzie wykazanie różnic pomiędzy tradycyjnym nawożeniem a nawożeniem  z biostymulacją i prekursorami fitohormonów. Równoległym celem badań będzie przeprowadzenie testów nad nowym produktem Timac Agro a następnie wprowadzenie go na rynek w ramach wdrożenia. Dodatkowym celem prac badawczych będzie ocena możliwości niwelowania negatywnego wpływu wybranych czynników stresu abiotycznego (susza, niskie temperatury, wysokie temperatury) na spadek wartości produkcyjnych w uprawie borówki wysokiej odmiany ʽBluecropʼ (Vaccinium corymbosum). Ocenie zostaną poddane parametry jakościowe oraz prozdrowotne właściwości owoców jak również parametry wydajności biologicznej krzewów. 

Doświadczenie zostanie wykonane  w ramach współpracy z firmą Timac Agro Polska, należącą do międzynarodowej Grupy Röullier i będzie koordynowane  przez pracowników naukowych uczelni SGGW, jak również przez międzynarodowy zespół naukowców ze Światowego Centrum Innowacji (CMI), będącego również Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Timac Agro.  

Część doświadczeń w ramach współpracy uczelni SGGW oraz firmy Timac Agro, będzie przeprowadzona właśnie w tym międzynarodowym Centrum Badawczym CMI we Francji – http://www.roullier.com/fr/expertises/innovation. Jest to jedna z najnowocześniejszych jednostek badawczych na świecie, zajmująca się biostymulacją i odżywianiem roślin. W jednostce CMI zostaną przeprowadzone badania mające na celu zobrazowanie różnic między odżywianiem z biostymulacją a nawożeniem tradycyjnym na poziomie komórkowym  

 

Badania w ramach programu zostaną przeprowadzone w warunkach polowych na Polu Doświadczalnym Borówek Uprawnych SGGW (Polska)  oraz w warunkach kontrolowanych – szklarnia do fenotypowania oraz fitotrony Centrum Badawczego (Francja). Zarówno w  warunkach polowych jak i kontrolowanych doświadczenie zostanie wykonane w 4 kombinacjach nawożeniowych: 

1)nawożenie tradycyjne 

2)nawożenie Timac Agro  

3)nawożenie tradycyjne plus  preparat z prekursorami fitohormonów firmy Timac Agro. 

4)Nawożenie tradycyjne plus nowy preparat Timac Agro 

Praca wykonywana w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” ma również na celu dostarczenie argumentów naukowych potwierdzających, że przy obecnych wymaganiach rynku oraz zmianach warunków pogodowych, same składniki pokarmowe to dziś za mało. 

Grupą docelową projektu są praktycy sadownictwa. 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster