photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia, jakość i wykorzystanie

środa 8.06.2011

Trwa rekrutacja na IX edycję
Studiów Podyplomowych
ROŚLINY I SUROWCE ROŚLINNE DLA ZDROWIA – jakość i wykorzystanie

Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa
zielarskiego, wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do
prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Min.
Zdrowia z dn. 2 lutego 2009 r.

Kierownik Studiów:
prof. Marek Gajewski
tel: +48 606 609 456
e-mail: marek_gajewski@sggw.pl

pobierz informator:
http://krwil.pl/download/Studia_podyplomowe_Rosliny_i_surowce_roslinne_dla_zdrowia_IX.pdf

strona studów:
http://krwil.sggw.pl/index.php?section=didactics&subsection=subject_view&p=54


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster