photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Pobierz – Ochrona Zdrowia Roślin

piątek 23.09.2016

Rozkłady zajęć

dzienne

niestacjonarne

inżynierskie

semestr 2

semestr 4

semestr 6

 

 

 

Plany studiów

dzienne

niestacjonarne

inżynierskie

Obowiązujący
od X 2015
Obowiązujący od 2017 r.

magisterskie

Materiały do Pobrania

 

plan-studiow _OGR_OR-S 2019-20

 

OGR-OR1-S-1Z01 Ochrona własnosci intelektualnej

OGR-OR1-S-1Z02 Chemia

OGR-OR1-S-1Z03 Botanika

OGR-OR1-S-1Z04 Biologia gleby z elementami gleboznawstwa

OGR-OR1-S-1Z05 Agroekologia

OGR-OR1-S-1Z06 Technologie uprawy

OGR-OR1-S-1Z07 Podstawy ochrony roślin przed patogenami i szkodnikami

OGR-OR1-S-1Z08 Fitopatologia ogólna

OGR-OR1-S-1Z09 Entomologia ogólna

OGR-OR1-S-1Z10 Wybrane zagadnienia z roślin rolniczych

OGR-OR1-S-1Z11 Wybrane zagadnienia z warzywnictwa i roślin leczniczych

OGR-OR1-S-2L12 Technologie informacyjne z elementami statystyki

OGR-OR1-S-2L13 Biochemia_roślin

OGR-OR1-S-2L14 Fizjologia roślin

OGR-OR1-S-2L15 Genetyczne podstawy

OGR-OR1-S-2L16 Ekotoksykologia i Ochrona Środowiska

OGR-OR1-S-2L17 Wybrane zagadnienia z sadownictwa

OGR-OR1-S-2L18 Entomologia i fitopatologia miejska

OGR-OR1-S-2L19 Akarologia ogólna i stosowana

OGR-OR1-S-2L20 Język obcy I OGR-OR1-S-2L21 Socjologia

OGR-OR1-S-2L22 Komunikacja społeczna

OGR-OR1-S-2L23 praktyka zawodowa I

OGR-OR1-S-3Z24 Żywienie mineralne i choroby fizjologiczne roślin

OGR-OR1-S-3Z25 Integrowana ochrona roślin przed chwastami

OGR-OR1-S-3Z26 Integrowana ochrona roślin ogr przed szkodnikami I

OGR-OR1-S-3Z27 Integrowana ochrona roślin przed chorobami I

OGR-OR1-S-3Z28 Wybrane zagadnienia z roślin ozdobnych

OGR-OR1-S-3Z29 Język obcy II

OGR-OR1-S-3Z30 Infrastruktura ekologiczna gospodarstw

OGR-OR1-S-3Z31 Diagnostyka entomologiczna

OGR-OR1-S-3Z32 Ekonomika ochrony roślin

OGR-OR1-S-4L33 Wychowanie fizyczne I

OGR-OR1-S-4L34 Podstawy biotechnologii

OGR-OR1-S-4L35 Integrowana ochrona roślin ogr przed szkodnikami II

OGR-OR1-S-4L36 Integrowana ochrona roślin ogr przed chorobami II

OGR-OR1-S-4L37 Ćwiczenia terenowe

OGR-OR1-S-4L38 Ochrona produktów przechowywanych

OGR-OR1-S-4L39 Patogeny i szkodniki kwarantannowe

OGR-OR1-S-4L40 Podstawy bioinformatyki w badaniach nad zdrowotnością roślin

OGR-OR1-S-4L41 Podstawy diagnostyki fitopatologicznej

OGR-OR1-S-4L42 Środki ochrony roślin i produkty biobójcze

OGR-OR1-S-4L43 Prawo w ochronie roślin

OGR-OR1-S-4L44 Ćwiczenia specjalistyczne

OGR-OR1-S-4L45 Kompetencje wychowawcze w działaniu

OGR-OR1-S-5Z46 Wychowanie fizyczne II

OGR-OR1-S-5Z46 Wychowanie fizyczne II

OGR-OR1-S-5Z47 Integrowana ochrona roślin rolniczych przez szkodnikami

OGR-OR1-S-5Z48 Integrowana ochrona roślin rolniczych przed chorobami

OGR-OR1-S-5Z49 Seminarium inżynierskie I

OGR-OR1-S-5Z50.1 Analiza populacji grzybów

OGR-OR1-S-5Z50.2 Interakcje między fitofagiem a rośliną

OGR-OR1-S-5Z50.3 Diagnostyka molekularna

OGR-OR1-S-5Z50.4 Patogeny i szkodniki roslin energetycznych

OGR-OR1-S-5Z50.5 Systematyka owadów

OGR-OR1-S-5Z50.6 Produkcja i zastosowanie ozdobnych roślin drzewiastych

OGR-OR1-S-5Z50.7 Wybrane choroby drzew i krzewów leśnych

OGR-OR1-S-5Z50.8 Rośliny w fitoremediacji

OGR-OR1-S-5Z50.9 Wiroidy i wirusy roślin sadowniczych

OGR-OR1-S-5Z50.10 Mykotechnologia

OGR-OR1-S-5Z50.11 Warzywa mało znane w uprawie zrównoważonej

OGR-OR1-S-5Z50.12 Techniki molekularne w fitopatologii

OGR-OR1-S-5Z50.13 Biologia grzybów

OGR-OR1-S-5Z50.14 Biologia molekularna interakcji roślin z drobnoustrojami chorobotwórczymi i szkodnikami

OGR-OR1-S-5Z50.15 Bioróżnorodność z elementami genetyki

OGR-OR1-S-5Z50.16 Znaczenie grzybów toksynotwórczych w życiu człowieka

OGR-OR1-S-5Z50.17 Entomologia ewolucyjna i kulturowa

OGR-OR1-S-5Z50.18 Rośliny doniczkowe do dekoracji wnętrz

OGR-OR1-S-5Z50.19 Pielegnowanie drzew

OGR-OR1-S-5Z50.20 Biostymulatory w ochronie roślin przed stresami

OGR-OR1-S-5Z50.21 Choroby bakteryjne wybranych gatunków roślin ozdobnych

OGR-OR1-S-5Z50.22 Nadpasożytnictwo grzybów

OGR-OR1-S-5Z50.23 Wartość odżywcza i lecznicza grzybów jadalnych

OGR-OR1-S-5Z50.24 Zielone dachy

OGR-OR1-S-6L51 Technika ochrony roślin

OGR-OR1-S-6L52 praktyka zawodowa II

OGR-OR1-S-6L53.1 Ochrona dóbr dziedzictwa kulturowego przed szkodnikami

OGR-OR1-S-6L53.2 Metody oceny i uszlachetniania nasion

OGR-OR1-S-6L53.3 Produkcja i zastosowanie sezonowych roślin rabatowych

OGR-OR1-S-6L53.4 Mikrorozmnażanie a zdrowie roślin

OGR-OR1-S-6L53.5 Inżynieria genetyczna

OGR-OR1-S-6L53.6 Pożyteczne stawonogi w życiu człowieka

OGR-OR1-S-6L53.7 Agrotechnika jako źródło stresów dla roślin

OGR-OR1-S-6L53.8 Mikroorganizmy jako składnik biosfery

OGR-OR1-S-6L53.9 Technologie pozbiorcze w integrowanej produkcji warzywniczej

OGR-OR1-S-6L53.10 Produkcja i zastosowanie bylin ogrodowych

OGR-OR1-S-6L53.11 Kultury in vitro

OGR-OR1-S-6L53.12 Rośliny transgeniczne

OGR-OR1-S-6L53.13 Zwalczanie organizmow szkodliwych w uprawach ekologicznych

OGR-OR1-S-6L53.14 Wpływ zmian klimatu na agroekosystem

OGR-OR1-S-7Z-54 Seminarium inżynierskie II

OGR-OR1-S-7Z55.1 Firmy usługowe w ochronie roślin

OGR-OR1-S-7Z55.2 Logistyka w ochronie roślin

OGR-OR1-S-7Z55.3 Wybrane aspekty funkcjonowania gospodarki i rynku ogrodniczego

OGR-OR1-S-7Z55.4 Przyprawy egzotyczne i występujące w nich związki biologicznie aktywne

OGR-OR1-S-7Z55.5 Doradztwo w ochronie roślin przed szkodnikami

OGR-OR1-S-7Z55.6 Sekretne życie owoców

OGR-OR1-S-7Z55.7 Mechanizmy procesów rozwojowych u roślin

OGR-OR1-S-7Z55.8 Zasady podejmowania i warunki prowadzenia działalności gospodarczej

OGR-OR1-S-7Z55.9 Komputerowe systemy wspomagania działalności przedsiębiorstw ogrodniczych

OGR-OR1-S-7Z55.10 Marketing w działalności usługowej

OGR-OR1-S-7Z55.11 Rośliny zielarskie jako źródło związków biologicznie aktywnych

OGR-OR1-S-7Z55.12 Doradztwo w ochronie roślin przed patogenami

OGR-OR1-S-7Z55.13 Owoce świata

OGR-OR1-S-7Z55.14 Wprowadzenie do genomiki i biologii systemów

OGR-OR1-S-7Z56 Praca inżynierska

 

Informacje formalno-prawne

 

karta_obiegowa_OR

ogolne_OR

powtarzanie_OR

przeniesienie_do_sggw_OR

rezygnacja_OR

warunek_OR

wznowienie_OR


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster