photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Artykuły

poniedziałek 21.11.2011

Przykładowe publikacje:

2009:

JĘDRZEJUK A., ZAKRZEWSKI J. 2009. Xylem occlusions in the stems of common lilac during postharvest life. Acta Physiol. Plant. 31: 1147-1153.
Kwitnące pędy kwiatostanowe lilaka zazwyczaj więdną w kilka dni po ich ścięciu i umieszczeniu w wodzie, prawdopodobnie w konsekwencji blokady naczyń. Celem badań była identyfikacja blokady naczyń lilaka pospolitego w ciętych pędach krzewów w zależności od terminu kwitnienia i pożywki przedłużającej trwałość kwiatów. Wykonano obserwacje pod mikroskopem skaningowym i stwierdzono że głównym źródłem blokady są wcistki, które tworzą się w bazalnej części pędów. Najwięcej wcistek zaobserwowano w pędach trzymanych w wodzie destylowanej. Biorąc pod uwagę termin kwitnienia, najwięcej blokad wystąpiło w maju.

Mench M., Schwitzgueble J-P., Schroeder P., Bert V., Gawroński S. Gupta S. 2009. Assesment of successful experiments and limitations of phytotechnologfies: contaminant uptake, detoxification and sequestration and consequences for food safety. Environ. Sci. Pollution Res. vol 16 (7): 876-900. IF: 2.87

2010:

Evans K.M., Patocchi F., Rezzonico, F Mathis, CE Durel, F Fernández-Fernández, A Boudichevskaia, F Dunemann, M Stankiewicz-Kosyl, L Gianfranceschi, M Komjanc, M Lateur, M Madduri, Y Noordijk, WE van de Weg. (2010) Genotyping of pedigreed apple breeding material with a genome-covering set of SSRs: trueness-to-type of cultivars and their parentages. Molecular Breeding   IF 2.193

Dzierżanowski K., Gawroński S.W., 2011. Use of trees for reducing particulate matter pollution in air. Challenges of Modern Technology 1(2): 69-73.

ILCZUK A., MIBUS H., SCHMIDT M., SEREK M. 2010. Use of the PMI/mannose selection system for genetic transformation of Kalanchoe blossfeldiana Poelln. Propagation of Ornamental Plants 9 (4): 207-215.
Przedmiotem badań było określenie warunków selekcji roślin transgenicznych Kalanchoe blossfeldiana przy wykorzystaniu genu markerowego manA. Wykazano, iż obecność 20 g·dm-3 mannozy w pożywce MS wzbogaconej w 2 mg·dm-3 TDZ i 0,1 mg·dm-3 NAA hamowała regenerację pędów z fragmentów liści pobranych z roślin nietransgenicznych. Przy zastosowaniu tej metody selekcji efektywność transformacji genetycznej z wykorzystaniem Agrobacterium tumefaciens wynosiła 40%.

Kosieradzka I., Vasko V., Szwacka M., Przybysz A., Fiedorowicz Sz. 2010. Evaluation of the possibility of horizontal gene transfer and accumulation of transgenic DNA from diet in the bodies of experimental animals. Journal of Animal and Feed Sciences 19: 307-315, IF 0.659

Mench M., Lepp N., Bert V, Schwitzguebel J.P., Gawronski S.W., Schroeder P., Vanngronsveld J. 2010. Successes and limitation of phytotechnologies at field scale:outcomes, assessment and outlook from COST Action 859. Journal of Soils and Sediments.10: 1039-1070.  IF: 2.574


PACHOLCZAK A., SZYDŁO W. 2010. The effect of stock plant shading on rhizogenesis in stem cuttings of Cornus alba L. cultivars. Propagation of Ornamental Plants 10 (1): 37-41.
Do badań użyto sadzonki z krzewów matecznych derenia białego (Cornus alba) w 3 odmianach ‘Elegantissima’, ‘Sibirica Variegata’ i ‘Spaethii’. Rośliny mateczne zacieniano w 50% i 96% przez okres 6 tygodni, a następnie pobierano sadzonki do ukorzeniania. Zacienianie krzewów matecznych poprawiło ukorzenianie sadzonek, a 50% redukcja światła dała lepsze wyniki niż 96% zacienianie. Lepszym ukorzeniaczem okazał się Rhizopon AA w stosunku do Ukorzeniacza AB. Wraz ze wzrostem zacienienia krzewów matecznych spadała, w pobranych z nich sadzonkach, zawartość cukrów redukujących i sacharozy a wzrastała zawartość chlorofilu.


Przybysz A., Janowiak F., Słowiński A., Gawrońska H. 2010. Protective role of Asahi SL against drought stress. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN, 545: 199-223.

Przybysz A., Wrochna M., Słowiński A., Gawrońska H. 2010. Stimulatory effect of Asahi SL on selected plant species. Acta Sci.Pol., Hortorum Cultus 9 (2): 53-64.

RABIZA-ŚWIDER J., BRZEZIŃSKI W., ŁUKASZEWSKI A.J. 2010. Breeding behavior of chromosomes 1R cytogenetically engineered for breadmaking quality in hexaploid triticale. Crop Science 50: 808-814.

WINKELMANN T., ILCZUK A. and S. WARTENBER G. 2010, Micropropagation through somatic embryogenesis of Cyclamen persicum Mill. genotypes  for cut flower production – feasibility study. Propation of Ornamental Plants 10: 237-245.
Przedmiotem badań było określenie możliwości wykorzystania embriogenezy somatycznej w rozmnażaniu odmian Cyclamen persicum Mill. uprawianych na kwiat cięty.Zbadano również stabilność genetyczną uzyskanych regenerantów oraz określono wysokość kosztów produkcji. Spośród badanych 30 genotypów, u 3 nie uzyskano tkanki ebriogennej, a u pozostałe formowały zarodki somatyczne w 0-92%. Z 2.783 roślin przeniesionych do szklarni zaaklimatyzowało się 2.003 (72%), a u kilku badanych genotypów pojawiły się wariacje somaklonalne. Średni  koszt produkcji jednej rośliny wynosił 0,56-0,80 euro.

2011:

Dzierżanowski K., Popek R., Gawrońska H., Sæbø A., Gawroński S.W., 2011. Deposition of particulate matter of different size fractions on leaf surfaces and in waxes of urban forest species. International Journal of Phytoremediation 13: 1037-1046. [IF 1.936]

KIEŁKIEWICZ M., SOIKA G.,OLSZEWSKA-KACZYŃSKA I. 2011. A Comparative Evaluation of the Consequences of Phytoptus Tetratrichus Nalepa (Acari: Eriophyoidea) Feeding on the content and Tisssue Distribution of Polyphenolic Compounds in Leaves of  Different Linden Taxa.. Acarologia 51(2): 237-250
Badania wykazały, że na początku sezonu wegetacyjnego lipa sercolistna jest mniej odpowiednim gospodarzem dla Phytoptus tetratrichus niż lipa omszona, a to ze względu na stosunkowo wysoki poziom w liściach antocjanów i tanin.

Kosieradzka I., Vasko V., Szwacka M., Przybysz A., Fiedorowicz Sz. 2010. Evaluation of the possibility of horizontal gene transfer and accumulation of transgenic DNA from diet in the bodies of experimental animals. Journal of Animal and Feed Sciences 19: 307-315.

Mirzwa-Mróz E., Wińska-Krysiak M., Marcinkowska J., Gleason M. L. 2011. First report of Microcyclosporella mali causing sooty blotch and flyspeck disease on plum in Poland. Plant Diseases. Disease Note, APS manuscript no. 11-10-0780, IF=2,397

Mirzwa-Mróz E., Wińska-Krysiak M., Marcinkowska J. 2011. Diversity of sooty blotch fungi in Poland. Acta Scientarum Polonarum Hortorum Cultus 10(4), IF=0,547

Nawrot B., Dzierżanowski K., Gawroński S.W. 2011. Accumulation of particulate matter, PAHs and heavy metals in canopy of small-leaved lime. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych [Environmental Protection and Natural Resources] 49: 52-60. http://www.ios.edu.pl/pol/pliki/nr49/nr49_6.pdf


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster