photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Organizacje studenckie

poniedziałek 7.11.2011

Koło Naukowe Ogrodników

W ramach Koła Naukowego Ogrodników studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w projektach niżej wymienionych sekcji:

 

 

Poszczególne sekcje zrzeszają członków KNO o sprecyzowanych zainteresowaniach, pozwalają poszerzyć wiedzę oraz dają możliwość prowadzenia własnych badań.

 

Koło Naukowe Architektów Krajobrazu

Koło Naukowe Biotechnologów

baner5

Koło Naukowe Biotechnologów Międzywydziałowego Studium Biotechnologii (MSB) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) zostało założone w 1997 r. z inicjatywy studentów drugiego roku MSB. Decyzją Prorektora ds. Dydaktyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. Tomasza Boreckiego Koło zostało wpisane do rejestru kół naukowych i organizacji studenckich pod nr 026 w dniu 17 lipca 1997 roku. Stałą siedzibą Koła jest Katedra Nauk Przedklinicznych, Zakład Parazytologii i Inwazjologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a opiekunem Koła jest pani prof. dr hab. Halina Wędrychowicz. Działalność Koła obejmuje dwie sekcje: ‘Biologii molekularnej’ – opiekunami sekcji są dr Agnieszka Gajewska i dr inż. Marcin Wiśniewski – i ‘Chemii’ – opiekunem sekcji jest pani prof. dr hab. Ewa D. Raczyńska.

Od 2000 r. Koło MSB jest czlonkiem Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Biotechnologii (ASSB), a od 2003 r. Członkiem Instytucjonalnym Young European Biotech Network (YEBN). Od 2002 r. członkowie Koła aktywnie włączają się w prowadzenie zajęć i wykładów podczas kolejnych edycji Festiwalu Nauki w Warszawie. W 2002 r. Koło przystąpiło do Szkoły Festiwalu Nauki włączając się w organizację i przeprowadzanie lekcji laboratoryjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół z całego kraju.

Zadaniami Koła są:

  • rozwijanie zainteresowań biologią molekularną i biotechnologią wśród studentów, uczniów szkół średnich i gimnazjów,
  • prowadzenie programowych prac naukowych pod opieką i kierunkiem pracowników naukowych przy ścisłej współpracy z katedrami różnych wydziałów SGGW,
  • informowanie studentów o najnowszych osiągnięciach biotechnologicznych krajowych i zagranicznych.

Działalność Koła koncentruje się na:

  • prowadzeniu projektów badawczych pod opieką i kierunkiem pracowników naukowych SGGW przy ścisłej współpracy z Zakładem Parazytologii i Inwazjologii, Zakładem Genetyki Wydziału Nauk o Zwierzętach, Zakładem Anatomii Porównawczej i Klinicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Zakładem Immunologii, Zakładem Chemii Organicznej,
  • popularyzowaniu nowych trendów w biotechnologii wśród jego członków i zainteresowanych studentów, realizowane poprzez regularne spotkania członków Koła, udział w przeglądach i sesjach studenckich kół naukowych, konferencjach naukowych,
  • promowaniu biotechnologii i biologii molekularnej poprzez zajęcia dydaktyczne dla licealistów i gimnazjalistów, coroczne imprezy naukowe w ramach Warszawskiego Festiwalu Nauki, a także aktywne prezentowanie stoiska Międzywydziałowego Studium Biotechnologii podczas Dni SGGW.

knbiotech

Facebook

Samorząd Studentów

Czym jest Samorząd Studentów Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu?

 

Samorząd tworzą wszyscy studenci WOBiAK. Jest nas więc dużo, ale pewnie nie wszyscy są zainteresowani tego typu działalnością. Dlatego każdy rocznik wybiera, początkiem października, starostę oraz dwóch członków Rady Roku. Taka trójka wchodzi natomiast w skład Rady Wydziałowej Samorządu Studentów (RWSS). Z jej członków wybierane jest corocznie w grudniu nowe prezydium, w skład którego wchodzi przewodniczący, zastępca oraz członek prezydium.         A w praktyce? Członkowie samorządu reprezentują przed wykładowcami interesy studentów, są łącznikiem z władzami wydziału.

 

Czym się zajmujemy?

 

Dbamy o to, by studia kojarzyły się nie tylko z nauką. W trakcie roku akademickiego organizujemy trzy stałe imprezy: otrzęsiny wydziałowe, zabawę karnawałową oraz ognisko po Dniach SGGW. Jesteśmy również obecni na stoiskach uczelnianych i wydziałowych podczas targów edukacyjnych oraz dni otwartych SGGW.

 

Masz jakieś wątpliwości, problem? Napisz do nas: woiak.samorzad@gmail.com a postaramy się jakoś pomóc.

 

Cały czas chcemy poszerzać zakres naszej działalności. Masz ciekawe pomysły? Chciałbyś działać na rzecz wydziału dobrze się przy tym bawiąc?  Zapraszamy na zebrania.

Harmonogram zebrań na rok akademicki 2011/2012 już wkrótce.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster