photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Przewody

czwartek 4.04.2019

Otwarcie Przewodu:

1. Wniosek kandydata do Dziekana Wydziału o wszczęcie przewodu doktorskiego (ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, oraz propozycją osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej). (wg wzoru)

2. Życiorys naukowy kandydata.
3. Oryginał albo poświadczona przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, lekarza lub innego równorzędnego.

4. Proponowany temat i koncepcja rozprawy doktorskiej.

5. Wykaz prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o działalności popularyzującej naukę.

 

Złożenie Pracy:

Biblioteka

Ankieta

Oświadczenie promotora

 

Więcej na stronie http://www.sggw.pl/biuro-nauki/doktoraty

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster