photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Doktoraty

środa 20.04.2011

 Obrony

 • 18 marca (czwartek) 2021 godz. 13:00 zdalnie poprzez MS Teams (więcej informacji w zawiadomieniu) – Karoliny Kaźmińskiej,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Bartoszewskiego „Analiza zmienności i identyfikacja QTL dla wybranych cech owoców dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duchesne)” Streszczenie, recenzja_1, recenzja_2, zawiadomienie
 • 11 marca (czwartek) 2021 godz. 8:00 zdalnie poprzez MS Teams (więcej informacji w zawiadomieniu) – Wojciecha Kowalczyka,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Dariusza Wrony, prof. SGGW „Wpływ wieloletniego nawożenia jabłoni azotem na wzrost, owocowanie oraz jakość  i właściwości zdrowotne owoców, z uwzględnieniem naturalnej zasobności gleby w ten składnik” Streszczenie, recenzja 1, recenzja_2, zawiadomienie

Prace obronione

 • Izabeli Szymborskiej-Sandhu,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Bączek „Charakterystyka rozwojowa i chemiczna miodownika melisowatego (Melittis melissophyllum L.) w warunkach jego uprawy” Streszczenierecenzja_1recenzja_2zawiadomienie
 • Macieja Bernackiego,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr  Stanisława Karpińskiego „Biotechnologiczne aspekty śmierci komórki zależnej od białek LSD1, EDS1 i PAD4 u Populus tremula x tremuloides oraz Arabidopsis thaliana” Streszczenierecenzja_1recenzja_2zawiadomienie
 • Mateusz Matuszkiewicz,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Marcina Filipeckiego „Regulatory programowanej śmierci komórki a reakcja rośliny na nicienie pasożytnicze” Streszczenierecenzja_1recenzja_2zawiadomienie
 • Katarzyna Piądłowska,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Jeremiego Królikowskiego (prof. SGGW) „Krajobraz przestrzeni publicznych jako miejsce form relacji międzyludzkich” Streszczenierecenzja_1recenzja_2zawiadomienie
 • Andrzej Soska,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Tomali „Zmiany jakości jabłek podczas przechowywania w ocenie sensorycznej i instrumentalnej” Streszczenierecenzja_1recenzja_2zawiadomienie
 • Mateusz Woźniak,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Tomali „Wpływ 1-MCP i warunków przechowywania na zdolność i jakość przechowalniczą jabłek” Streszczenierecenzja_1recenzja_2zawiadomienie
 • Lidia Gunerka-Marciniak,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Liliany Jabłońskiej „Koszty jako czynnik konkurencyjności w produkcji warzyw Polsce i wybranych krajach UE” Streszczenierecenzja_1recenzja_2zawiadomienie
 • Karolina Nowakowska,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Pacholczaka „Wybrane aspekty rozmnażania wawrzynka wilczełyko (Daphne mezereum L.)” Streszczenierecenzja_1recenzja_2zawiadomienie
 • Diana Musiał,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Ewy Skutnik (prof. SGGW) „Regulacja pozbiorczej trwałości pędzonych kwiatostanów lilaka pospolitego (Syringa vulgaris L.)” Streszczenierecenzja_1recenzja_2zawiadomienie
 • Paweł Osipowski,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Plądra „Składanie, adnotacja i genomika porównawcza sekwencji genomów linii B10 ogórka” Streszczenierecenzja_1recenzja_2zawiadomienie
 • Emilia Jabłońska,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Wakulińskiego „Charakterystyka typów kojarzeniowych i analiza czynników wpływających na tworzenie studium doskonałego wybranych gatunków kompleksu Fusarium fujikuroi.” Streszczenierecenzja_1recenzja_2zawiadomienie
 • Katarzyna Jagiełło-Kubiec,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Łukaszewskiej „Wpływ wybranych czynników na mikrorozmnażanie pęcherznicy kalinolistnerj (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.) ” Streszczenierecenzja_1recenzja_2zawiadomienie
 • Beata Rothimel,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Jeremiego Królikowskiego (prof. SGGW) „Wartości krajobrazowe w projektach i realizacjach Marka Budzyńskiego. Studium przypadku.” Streszczenierecenzja_1recenzja_2zawiadomienie
 • Małgorzata Targońska-Karasek,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Rakoczy-Trojanowskiej „Ocena zróżnicowania genetycznego w rodzaju Secale z wykorzystaniem różnych rodzajów markerów molekularnych.” Streszczenierecenzja_1,  recenzja_2zawiadomienie
 • Renata Słomnicka,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Bartoszewskiego „Wybrane aspekty genetycznego podłoża odporności ogórka (Cucumis sativus L.) na kanciastą plamistość wywołaną przez Pseudomonas syringae pv. lachrymans Young et al.” Streszczenie, recenzja 1recenzja_2, zawiadomienie
 • Maciej Żołnierczuk,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Piotra Sikorskiego (prof. SGGW) „Kształtowanie różnorodności biologicznej szaty roślinnej przy drogach ekspresowych, a oczekiwania użytkowników.” Streszczenierecenzja 1recenzja_2zawiadomienie
 • Ewa Rykała,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Jeremiego Królikowskiego (prof. SGGW) „Wzorce przestrzeni krajobrazu miasta na przykładzie małych miast północnego Mazowsza” Streszczenierecenzja 1,  recenzja 2zawiadomienie
 • Katarzyna Mazur,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Gajewskiego „Jakość i profil sensoryczny pomidorów drobnoowocowych „cherry” w zależności od traktowania 1-metylocyklopropenem i temperatury przechowywania.”  Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Sebastian Przybyłko,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Dariusza Wrony (prof. SGGW) „Wpływ grzybów mikoryzowych na stan odżywienia jabłoni i jakość owoców w uprawie ekologicznej”.  Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Michał Reut,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Marka Kozłowskiego (prof. SGGW) „Dyspersja i zachowania konkurencyjne słoników (Coleoptera: Curculionidae: Curculionini spp.) zasiedlających dąb szypułkowy (Quercus robur)”.  Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Marcin Leszek Olszak,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Burzy (prof. SGGW) „Opracowanie podstaw metodycznych biotechnologicznego wykorzystania indukowanych totipotencjalnych komórek macierzystych ogórka”.  Streszczenierecenzja 1, recenzja 2zawiadomienie
 • Damian Kamil Witoń,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Ireneusza Ślesaka „Rola kinazy aktywowanej mitogenami 4 (MPK4) w regulacji wzrostu i odpowiedzi na stresy abiotyczne u topoli Populus tremula x tremuloides„.  Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Rajmund Glinicki,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Jadczuk-Tobiasz „Przydatność wybranych preparatów o działaniu biostymulującym do intensywnej technologii uprawy truskawki (Fragaria ananassa Duch.) odmian deserowych”.  Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Karolina Wlazło-Malinowska,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Jeremiego Królikowskiego (prof. SGGW) „Światło jako instrument kształtowania nocnego krajobrazu miasta”.  Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 •  Juliusz Markowski,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Gawrońskiego „Bioremediacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środowisku zurbanizowanym”.  Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Beata Bakera,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Rakoczy-Trojanowskiej „Analiza strukturalna i ekspresyjna wybranych genów kodujących biosyntezę cyklicznych kwasów hydroksymowych u żyta zwyczajnego (Secale cereale L.)”.  Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Konrad Marcin Zieliński,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Przybeckiego „Podstawy metodyczne transformacji ogórka (Cucumis sativus L.) wysoko cząsteczkowym DNA”.  Streszczenierecenzja 1, recenzja 2zawiadomienie
 • Marcin Zieliński, praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusławy Szewczyk „Wytwarzanie w hodowlach komórek eukariotycznych enzymu PAM i jego wykorzystanie do modyfikacji analogu rekombinowanej insuliny ludzkiej”. Streszczenie, recenzja1, recenzja2, zawiadomienie
 • Tomasz Leonard Mróz, praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Bartoszewskiego „Analiza strukturalna genomu mitochondrialnego linii B i identyfikacja genów ulegających specyficznej ekspresji u mutantów mitochondrialnych MSC ogórka (Cucumis sativus L.)”. Streszczenierecenzja1recenzja2zawiadomienie
 • Beata Dreksler, praca doktorska pod kierunkiem dr hab. (prof. SGGW) Barbary Szulczewskiej „Tereny zieleni jako czynnik wspomagający rewitalizację miast”. Streszczenie, recenzja1, recenzja2, zawiadomienie
 • Tobiasz Druciarek,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Mariusza Lewandowskiego „Taksonomia i biologia szpecieli (Acari: Eriophyoidea) zasiedlających róże”.  Streszczenierecenzja 1, recenzja 2zawiadomienie
 •  Katarzyna Rędzińska,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. (prof. SGGW) Barbary Szulczewskiej „Kontekst krajobrazowy w kompozycji urbanistycznej Wilanowa Zachodniego”.  Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Julia Rochala,  praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Ewy Skutnik „Wpływ zabiegów posprzętnych na wybrane aspekty starzenia kwiatów ciętych (Clematis sp., Cosmos bipinnatus, Antirrhinum majus)”. Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Paweł Petelewicz,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Łukaszewskiej „Wpływ wybranych biostymulatorów na ukorzenianie sadzonek pędowych derenia białego (Cornus alba L.)”. Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Andrzej Długoński, praca doktorska pod kierunkiem dr hab. inż. arch. kraj. Marka Szumańskiego „Proekologiczne przesłanki do rozwoju terenów zieleni na przykładzie miasta Łodzi”. Streszczenierecenzja 1recenzja 2zawiadomienie
 • Edyta Zyta Winiarska-Lisiecka,  praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Rylke „Podwórka jako ogrody wspólnot sąsiedzkich”.  Streszczenierecenzja 1recenzja2 zawiadomienie
 • Magdalena Jędraszko-Macukow, praca doktorska pod kierunkiem dr hab. inż. arch. kraj. Marka Szumańskiego „Możliwości identyfikacji i oceny krajobrazu projektowanego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”. Streszczenie, recenzja 1, recenzja 2
 • Alicja Chorąży, praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Kropczyńskiej-Linkiewicz „Analiza ryzyka dla środowiska wprowadzanie obcego w Polsce gatunku drapieżnego roztocza Amblydromalus limonicus (Garman & McGregor) (Acari:Phytoseiidae)”. Streszczenie, recenzja 1, recenzja 2
 • Anna Dworak, praca doktorska pod kierunkiem Dr hab. Małgorzaty Kiełkiewicz-Szaniawskiej „Analiza interakcji między kukurydzą Bt, szkodnikami niedocelowymi i ich drapieżcami w różnych warunkach środowiska”. Streszczenie, recenzja 1, recenzja 2
 • Maria Bereda, praca doktorska pod kierunkiem  Prof. dr hab. Elżbiety Paduch-Cichal Praca doktorska „Charakterystyka allexiwirusów – patogenów roślin czosnku (Allium sativum L.)”, zobacz streszczenie oraz recenzje
 • Kohei Yagi, praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Pląder Praca doktorska „Molecular cytogenic and chromosome evolution analyses within the genus Cucumis„, zobacz streszczenie oraz recenzje
 • Urszula Ogłozińska, praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Tomali zatytułowanej: „Czynniki wpływające na jakość i zdolność przechowalniczą jabłek odmiany Šampion poddanych działaniu preparatu SmartFreshTM„, pobierz streszczenie wraz z recenzjami
 • Michał Skrobot, praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Jeremiego T. Królikowskiego zatytułowanej: „Otwarty model miasta-ogrodu w krajobrazie polskim”, pobierz streszczenie wraz z recenzjami
 • Małgorzata Okołowicz, praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Kosmali zatytułowanej: „Neutralność krajobrazu nabrzeży rzek w miastach a ich wykorzystanie rekreacyjne”, pobierz streszczenie wraz z recenzjami, obrona w dniu 25 listopada – pobierz zawiadomienie
 • Mirosław Angielczyk, praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Zenona Węglarza zatytułowanej: „Rozwój turówki leśnej (Hierochloë Australis (Schrad.) Roem. et Schult) w jej naturalnym środowisku i uprawie”, pobierz streszczenie wraz z recenzjami
 • Tatiana Maria Dolińska, praca doktorska pod kierunkiem  dr hab. Małgorzaty Schollenberger zatytułowanej: „Grzyby z rodzaju Cladosporium jako nadpasożyty grzybów rdzawnikowych i mączniaków prawdziwych”, pobierz streszczenie wraz z recenzjami
 • Adam Krzysztof Pirowski, praca doktorska pod kierunkiem  dr hab. Barbary Szulczewskiej zatytułowanej: „Zielona infrastruktura w największych miastach europejskich – porównanie i ocena potencjału”, pobierz streszczenie wraz z recenzjami
 • Anna Hadam, praca doktorska pod kierunkiem  dr hab. Zbigniewa Karaczun zatytułowanej: „Wpływ zasolenia na skuteczność hydrożelu w warunkach deficytu wody na przykładzie trawników przyulicznych”, pobierz streszczenie wraz z recenzjami

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster