photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Pobierz – Biotechnologia

niedziela 25.09.2016
  1. Rozkłady Zajęć
  2. Programy Studiów
  3. Opisy Przedmiotów
  4. Inne DO POBRANIA

1. Rozkłady zajęć

 

dzienne

niestacjonarne

inżynierskie

semestr 2
semestr 4
semestr 6

magisterskie

semestr 1
semestr 3

2 Programy Studiów

 

dzienne

niestacjonarne

inżynierskie

od 2020

od 2018

od 2016

magisterskie

 od 2020

od 2018

od 2017

3. Opisy przedmiotów

 Biotechnologia – studia I st. (inżynierskie) – dzienne 2020/2021

 1S-1Z-01 Angielski I

1S-1Z-02 Matematyka I

1S-1Z-03 Technologie Informacyjne

1S-1Z-04 Biologia komorki

1S-1Z-05 Chemia ogolna i fizyczna

1S-1Z-06 Fizyka z biofizyką

1S-1Z-07 Ekologia ogólna

1S-2L-08 WF

1S-2L-09 Angielski II

1S-2L-10 Matematyka II

1S-2L-11 Biotechnologia w produkcji roslinnej i zwierzecej

1S-2L-12 Biotechnologia w przemyśle spożywczym i ochronie środowiska

1S-2L-13 Chemia organiczna

1S-2L-14 Botanika

1S-2L-15 Anatomia zwierząt

1S-2L-16 Histologia zwierząt

1S-2L-17 Psychologia

1S-2L-18 Spis przedmiotów do wyboru

1S-2L-18_1 Etyka

1S-2L-18_2 Umiejętności interpersonalne

1S-2L-18_3 Chemia fizyczna II

1S-2L-18_5 Chemia organiczna II

1S-3Z-19 Podstawy inżynierii procesów biotechnologicznych

1S-3Z-20 Biologia molekularna

1S-3Z-21 Mikrobiologia ogólna

1S-3Z-22 Biochemia

1S-3Z-23 Fizjologia roslin

1S-3Z-24 Spis przedmiotów do wyboru

1S-3Z-24_1 Finanse, bankowość,marketing

1S-3Z-24_2 Biofizyka II

1S-3Z-24_3 Grafika Inżynierska

1S-3Z-24_4 Biologia_chloroplastow

1S-3Z-24_5 Biochemia proteomu

1S-4L-25 Inżynieria procesów biotechnologicznych

1S-4L-26 Genetyka ogólna

1S-4L-27 Fizjologia zwierząt

1S-4L-28 Fizjologia drobnoustrojów

1S-4L-29 Enzymologia i techniki biochemiczne

1S-4L-30 a Wirusologia ogólna

1S-4L-30 b Wirusologia ogólna

1S-4L-31 Spis przedmiotów do wyboru

1S-4L-31_1 Mikrobiologia weterynaryjna

1S-4L-31_2 Podstawy chowu zwierząt gospodarskich

1S-4L-31_3 Mikrobiologia żywności

1S-4L-31_4 Biotechnologiczne wykorzystanie drobnoustrojów

1S-4L-31_5 Mikroorganizmy w rolnictwie

1S-4L-31_6 Fizjologia Roślin II

1S-5Z-32 Inżynieria genetyczna 1S-5Z-33 Podstawy bioinformatyki

1S-5Z-34 Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska

1S-5Z-35 Systemy zarządzania jakością I

1S-5Z-36 Fizjomika I

1S-5Z-37 Podstawy projektowania i rozwoju linii technologicznych

1S-5Z-38 Społeczne i prawne aspekty biotechnologii i własność intelektualna

1S-5Z-39 Immunologia ogólna

1S-5Z-40 Spis przedmiotów do wyboru

1S-5Z-40_1 Wirusologia weterynaryjna

1S-5Z-40_2 Związki bioaktywnie czynne w żywieniu człowieka i zwierząt

1S-5Z-40_3 Biotechnologiczne wykorzystanie bakterii

1S-5Z-40_4 Biotechnologiczne wykorzystanie pleśni

1S-5Z-40_5 Podstawy higieny produkcji żywności

1S-5Z-40_6 Wirusologia roślin

1S-5Z-40_7 Metody Biostatatystyczne w zarządzaniu zasobami genowymi

1S-5Z-40_8 Biologia oddziaływań roślina-mikroorganizm

1S-5Z-40_9 Szkodniki i ich wrogowie naturalni w zrównoważonej ochronie roślin

1S-6L-41 Kultury komórkowe i tkankowe

1S-6L-42 Statystyka

1S-6L-43 Inżynieria genetyczna II

1S-6L-44 Przemysłowe procesy biotechnologiczne

1S-6L-45 Spis przedmiotów do wyboru

1S-6L-45_1 Język programowania R

1S-6L-45_2 Nanotechnologia i neurobiologia

1S-6L-45_3 Metody produkcji i praktyczne wykorzystanie przeciwciał monoklonalnych

1S-6L-45_4 Podstawy immunopatologii

1S-6L-45_5 Ogólna technologia żywności

1S-6L-45_6 Biotechnologiczne wykorzystanie drożdży

1S-6L-45_7 Technologia żywności probiotycznej

1S-6L-45_8 Biopolimery w produkcji opakowań

1S-6L-45_9 Herbologia

1S-6L-45_10 Mechznizmy odporności

1S-6L-45_11 Bioreaktory w roślinnych kulturach tkankowych

1S-7Z-46 Bezpieczeństwo chemiczne w środowisku i szacowanie ryzyka chemicznego

1S-7Z-47 Seminarium dyplomowe – biotechnologia w produkcji roślinnej

1S-7Z-47 Seminarium dyplomowe – biotechnologia w produkcji zwierzęcej

1S-7Z-47 Seminarium dyplomowe – biotechnologia w przemyśle spożywczym

1S-7Z-48 Pracownia dyplomowa

1S-7Z-49 Praktyka zawodowa

1S-7Z-50 Spis przedmiotów do wyboru

1S-7Z-50_1 Metody wizualizacji danych

1S-7Z-50_2 Biotechnologia rozrodu zwierząt

1S-7Z-50_3 Drobnoustroje chorobotwórcze przenoszone przez żywność

1S-7Z-50_4 Roślinne związki aktywne w życiu człowieka

 Biotechnologia – studia II st. (magisterskie) – dzienne 2020/2021

2S-1L-01 Angielski I

2S-1L-02 Statystyczna Analiza Danych Eksperymentalnych

2S-1L-03 Ekonomika produkcji

2S-1L-04 Molekularne aspekty biologii komórki

2S-1L-05 Komputerowe analizy filogenetyczne i strukturalne

2S-1L-06 Genomika strukturalna i funkcionalna

2S-1L-07 Biosensory

2S-1L-08 Genetyczne doskonalenie roślin

2S-1L-09 Embriologia roślin okrytonasiennych

2S-1L-10 Wybrane zagadnienia z biologi molekularnej roślin

2S-1L-11 Genetyczne doskonalenie zwierząt

2S-1L-12 Embriologia zwierząt

2S-1L-13 Metody Diagnostyki Mikrobiologicznej

2S-1L-14 Kultury starterowe

2S-1L-15_1 Związki biologicznie czynne w roślinach leczniczych i specjalnych

2S-1L-15_2 Metodologia publikacji naukowej w naukach biologicznych

2S-1L-15_3 Cytoembriologia i cytometria

2S-1L-15_4 Genetyka rozwoju roślin

2S-1L-15_5 Diagnozowanie chorób roślin fitopatologii

2S-1L-15_6 Czynnik zakaźny w modulacji odpowiedzi

2S-1L-15_7 Hodowla zwierząt laboratoryjnych modele żwierzęce w eksperymencie

2S-1L-15_8 Regulacja wzrostu roznicowania i smierci komorek

2S-1L-15_9 Genom mitochondrialny i choroby mitochondrialne

2S-1L-15_10 Żywność funkcjonalna

2S-1L-15_11 Analiza instrumentalna produktów i procesów biotechnologicznych

2S-1L-15_12 Przechowalnictwo żywności 2S-2Z-16 Angielski II

2S-2Z-17 Wybrane aspekty prawa rolnego UE

2S-2Z-18 Systemy zarządzania jakością II

2S-2Z-19 Alternatywne metody oceny bezpieczeństwa ksenobiotyków (leków i trucizn)

2S-2Z-20 Kontrola i sterowanie procesami biotechnologicznymi 2019

2S-2Z-21 Komercyjne zastosowanie biotechnologii

2S-2Z-22 Diagnostyka molekularna roślin

2S-2Z-23 Metody biotechnologiczne w hodowli roślin

2S-2Z-24 Seminarium dyplomowe I

2S-2Z-25 Biotechnologia gamet i zarodków

2S-2Z-26 Molekularne mechanizmy interakcji pasożyt-żywiciel i lekooporności pasożytów

2S-2Z-27 Seminarium dyplomowe I

2S-2Z-28 Pozyskiwanie i ulepszanie szczepów przemysłowych wykorzystywanych przemyśle spożywczym

2S-2Z-29 Bioinżynieria 2020

2S-2Z-30 Seminarium dyplomowe I

2S-2Z-31_1 Suszarnictwo produktów biosyntezy i biologicznie aktywnych 2020

2S-2Z-31_2 Komórki macierzyste zwierząt 2019

2S-2Z-31_3 Możliwości badawcze cytometrii przepływowej

2S-2Z-31_4 Fizjomika II 2S-2Z-31_5 Wiedza biologiczna a media

2S-2Z-31_6 Biologia Systemów

2S-2Z-31_7 Fitoremediacja

2S-2Z-31_8 Projektowanie molekularne

2S-2Z-31_9 Komórki macierzyste w nowoczesnej biotechnologii roślin

2S-2Z-31_10 Podstawy farmakologii i farmacji

2S-2Z-31_11 Zastosowanie biotechnologii w profilaktyce chorób zwierząt

2S-2Z-31_12 Zaburzenia czynności układu immunologicznego

2S-2Z-31_13 Chemia związków naturalnych

2S-2Z-31_14 Dodatki do żywności

2S-3L-32 Bioetyka

2S-3L-33 Społeczne i prawne aspekty biotechnologii II

2S-3L-34 Pracownia dyplomowa

2S-3L-35 Seminarium dyplomowe II

2S-3L-36 Seminarium dyplomowe II

2S-3L-37 Seminarium dyplomowe II

2S-3L-38_1 Wybrane zagadnienia z toksykologii

2S-3L-38_2 Ewolucjonizm molekularny

2S-3L-38_3 Transdukcja sygnałów w roślinach

2S-3L-38_4 Rozwój populacji szkodników roślin

2S-3L-38_5 Zastosowanie biotechnologii w diagnostyce chorób zwierząt

2S-3L-38_6 Endokrynologia

2S-3L-38_7 Wykorzystanie bakterii mlekowych w przemyśle spożywczym

2S-3L-38_8 Probiotyki i prebiotyki

 Biotechnologia – studia I st. (inżynierskie) – dzienne

 

I st. – ogólne

 

IO 01 Angielski I

IO 02 Matematyka I

IO 03 Technologie Informacyjne

IO 04_Biologia komorki

IO 05 Chemia ogolna i fizyczna

IO 06 Fizyka z biofizyką

IO 07 Ekologia ogólna

IO 08_1 WF

IO 09 Angielski II

IO 10 Matematyka

II IO 11 Statystyka

IO 12 Chemia organiczna

IO 13 botanika dla biotechnologow

IO 14 Anat zwierząt

IO 15 Histologia zwierząt

IO 16 Psychologia

IO 17 Podstawy inżynierii procesów biotechnologicznych

IO 18 Biologia molekularna

IO 19 mikrobiologia ogólna

IO 20 Biochemia

IO 21 Fizjologia roslin

IO 22 Inżynieria procesów biotechnologicznych

IO 23 Genetyka (drobnoustroje, rośliny, zwierzęta)

IO 24 Fizjologia zwierząt

IO 25 Fizjologia drobnoustrojów

IO 26 Biotechnologia_w_produkcji_rosli_zwierz

IO 27 Biotechnologia w przemyśle spożywczym i ochronie środowiska

IO 28 Wirusologia ogólna_Szyndel

IO 28b_Wirusologia ogólna_Bańbura

IO 29 Inżynieria genetyczna

IO 30 Podstawy bioinformatyki

IO 31 Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska

IO 32 Enzymologia i techniki biochemiczne

IO 33 Fizjomika I

IO 34 Podstawy projektowania i rozwoju linii technologicznych

IO 35 Mikroskopowe metody wizualizacji procesów i związków chemicznych

IO 36 Podstawy immunopatologii

IO 37 Kultury komórkowe i tkankowe

IO 38 Grafika Inżynierska

IO 39 Systemy zarządzania jakością

I IO 40 Przemysłowe procesy biotechnologiczne

IO 41 Społeczne i prawne aspekty biotechnologii I

IO 42 Bezpieczeństwo chemiczne w środowisku i szacowanie ryzyka chemicznego

IO 45 Praktyka zawodowa W. Pląder

II st. ogólne

 

MO 02 Statystyczna Analiza Danych Eksperymentalnych

MO 03 Ekonomika produkcji L. Wicki

MO 04 Molekularne aspekty biologii komórki

MO 05 Komputerowe analizy filogenetyczne i strukturalne

MO 06 Genomika strukturalna i funkcionalna

MO 07 BIOSENSORY

MO 10 Systemy zarządzania jakością II J. Kowalska

MO 11 Alternatywne metody oceny bezpieczeństwa ksenobiotyków (leków i trucizn)

MO 12 Kontrola i sterowanie procesami biotechnologicznymi I Sitkiewicz po poprawkach_kontrola i sterowanie_MSB

MO 13 Bioetyka

MO 14 Społeczne i prawne aspekty biotechnologii II G. Bartoszewski

 

4. Materiały do pobrania

Kwestionariusz wyboru tematu pracy dyplomowej

Karta obiegowa

Podanie – sprawy ogólne

Podanie – przeniesienie z innej uczelni

Podanie – rezygnacja ze studiów

Podanie – wpis warunkowy

Podanie – wznowienie

Podanie – wznowienie powtarzanie semestru

Umowa o organizację praktyki zawodowej studentów szkół wyższych

Informacje formalno-prawne


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster