photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Pobierz – Biotechnologia

niedziela 25.09.2016
  1. Rozkłady Zajęć
  2. Programy Studiów
  3. Opisy Przedmiotów
  4. Inne DO POBRANIA

1. Rozkłady zajęć

 

dzienne

niestacjonarne

inżynierskie

semestr 1

semestr 3

semestr 5
semestr 7

magisterskie

semestr 2

2 Programy Studiów

 

dzienne

niestacjonarne

inżynierskie

od 2018

od 2016

magisterskie

 od 2018

od 2017

3. Opisy przedmiotów

 

 Biotechnologia – studia I st. (inżynierskie) – dzienne

 

I st. – ogólne

 

IO 01 Angielski I

IO 02 Matematyka I

IO 03 Technologie Informacyjne

IO 04_Biologia komorki

IO 05 Chemia ogolna i fizyczna

IO 06 Fizyka z biofizyką

IO 07 Ekologia ogólna

IO 08_1 WF

IO 09 Angielski II

IO 10 Matematyka

II IO 11 Statystyka

IO 12 Chemia organiczna

IO 13 botanika dla biotechnologow

IO 14 Anat zwierząt

IO 15 Histologia zwierząt

IO 16 Psychologia

IO 17 Podstawy inżynierii procesów biotechnologicznych

IO 18 Biologia molekularna

IO 19 mikrobiologia ogólna

IO 20 Biochemia

IO 21 Fizjologia roslin

IO 22 Inżynieria procesów biotechnologicznych

IO 23 Genetyka (drobnoustroje, rośliny, zwierzęta)

IO 24 Fizjologia zwierząt

IO 25 Fizjologia drobnoustrojów

IO 26 Biotechnologia_w_produkcji_rosli_zwierz

IO 27 Biotechnologia w przemyśle spożywczym i ochronie środowiska

IO 28 Wirusologia ogólna_Szyndel

IO 28b_Wirusologia ogólna_Bańbura

IO 29 Inżynieria genetyczna

IO 30 Podstawy bioinformatyki

IO 31 Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska

IO 32 Enzymologia i techniki biochemiczne

IO 33 Fizjomika I

IO 34 Podstawy projektowania i rozwoju linii technologicznych

IO 35 Mikroskopowe metody wizualizacji procesów i związków chemicznych

IO 36 Podstawy immunopatologii

IO 37 Kultury komórkowe i tkankowe

IO 38 Grafika Inżynierska

IO 39 Systemy zarządzania jakością

I IO 40 Przemysłowe procesy biotechnologiczne

IO 41 Społeczne i prawne aspekty biotechnologii I

IO 42 Bezpieczeństwo chemiczne w środowisku i szacowanie ryzyka chemicznego

IO 45 Praktyka zawodowa W. Pląder

II st. ogólne

 

MO 02 Statystyczna Analiza Danych Eksperymentalnych

MO 03 Ekonomika produkcji L. Wicki

MO 04 Molekularne aspekty biologii komórki

MO 05 Komputerowe analizy filogenetyczne i strukturalne

MO 06 Genomika strukturalna i funkcionalna

MO 07 BIOSENSORY

MO 10 Systemy zarządzania jakością II J. Kowalska

MO 11 Alternatywne metody oceny bezpieczeństwa ksenobiotyków (leków i trucizn)

MO 12 Kontrola i sterowanie procesami biotechnologicznymi I Sitkiewicz po poprawkach_kontrola i sterowanie_MSB

MO 13 Bioetyka

MO 14 Społeczne i prawne aspekty biotechnologii II G. Bartoszewski

 

4. Materiały do pobrania

Kwestionariusz wyboru tematu pracy dyplomowej

Karta obiegowa

Podanie – sprawy ogólne

Podanie – przeniesienie z innej uczelni

Podanie – rezygnacja ze studiów

Podanie – wpis warunkowy

Podanie – wznowienie

Podanie – wznowienie powtarzanie semestru

Umowa o organizację praktyki zawodowej studentów szkół wyższych

Informacje formalno-prawne


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster