photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Monografie i rozdziały w monografiach

poniedziałek 21.11.2011

Przykładowe publikacje:

2009

RABIZA-ŚWIDER J., SKUTNIK E., ŁUKASZEWSKA A. 2009. Control of senescence in cut shoots of Asparagus densiflorus ‘Myriocladus’. Postharvest Quality of Ornamental Plants, ISHS, Leuven, Belgium: 337-342.


SKUTNIK E., RABIZA-ŚWIDER J. 2009. The effectiveness of antioxidants in the control of senescence of cut leaves of Hosta ‘Minima Glauca’. Postharvest Quality of Ornamental Plants, ISHS, Leuven, Belgium: 207-213.


RABIZA-ŚWIDER J., SKUTNIK E., ŁUKASZEWSKA A. 2009. Control of senescence in cut shoots of Asparagus densiflorus ‘Myriocladus’. Postharvest Quality of Ornamental Plants, ISHS, Leuven, Belgium: 337-342.

Sprawdzono wpływ preparatów handlowych Chrysal RVB® i Chrysal SVB® firmy Chrysal (Holandia) oraz kwasu giberelinowego (GA3) na starzenie ciętych pędów Asparagus densiflorus ‘Myriocladus’, stosowanych jako zielone dodatki do bukietów.  Wykazano, że w czasie ich starzenia następuje wzrost aktywności enzymów proteolitycznych, w tym protezy cysteinowej, spadek zawartości białek rozpuszczalnych, wzrost poziomu wolnych aminokwasów i proliny. Kondycjonowanie w roztworze Chrysal SVB® i GA3 opóźnia procesy charakterystyczne dla starzenia: w tych kombinacjach stwierdzono istotnie niższą w porównaniu z kontrolą aktywność enzymów proteolitycznych i protezy cysteinowej, wyższy poziom białek rozpuszczalnych, niższą natomiast zawartość wolnych aminokwasów, w tym proliny.


SKUTNIK E., RABIZA-ŚWIDER J. 2009. The effectiveness of antioxidants in the control of senescence of cut leaves of Hosta ‘Minima Glauca’. Postharvest Quality of Ornamental Plants, ISHS, Leuven, Belgium: 207-213.

Sprawdzono wpływ antyoksydantów niskocząsteczkowych, jak BHA, witamina E, witamina C i preparat handlowy Citrosept® (Szwecja) zawierający kwas askorbinowy i flawonoidy na pozbiorczą trwałość ciętych liści funkii odmiany ‘Minima Glauca’. Kondycjonowanie w 0,001 mmol·dm-3 i 0,010 mmol·dm-3 roztworze witaminy E przedłużało pozbiorczą trwałość liści. W czasie starzenia liści następował wzrost poziomu nadtlenku wodoru oraz aktywności katalazy i peroksydazy. W liściach kondycjonowanych w witaminie E poziom nadtlenku wodoru był odpowiednio o 18% niższy niż w kontroli, aktywność katalazy o 21% wyższa, a aktywność peroksydazy o 24% niższa. Liście traktowane benzyloadeniną (BA) miały najlepszą trwałość i najniższą zawartość nadtlenku wodoru.

2010

Markowski J., Przybysz A., Gawroński S. 2010: Wykorzystanie Boczniaka ostrygowatego Pleurotus ostreatus L. do bioremediacji zanieczyszczeń ropopochodnych. W: Podstawy Biotechnologii Środowiskowej – trendy, badania, implementacje – tom III. Katedra Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. s. 219-225

2011

CIESIELSKI M., HODUN G., MARCINKOWSKI J., MARCZYŃSKI S., MURAS P., TOMŻYŃSKA M., SZYDŁO W., WYBICKI Z. Katalog roślin drzewa, krzewy, byliny. Agencja Promocji Zieleni sp. z o.o., Warszawa


Gawroński S.W. Greger M., Gawrońska 2011. Plant taxonomy in metal phytoremediation. In: Eds. Sherameti I.,  Varma A. 2011. Detoxification of Heavy Metals, Springer-Verlag: 91-110.

Gawroński S.W. 2011.Fitoremediacja terenów zurbanizowanych jako środek poprawy jakości życia. In:  Zielone strategie na rzecz środowiska. Arti Grafiche La Torre:137-149.

Gawrońska H. 2011. Fitoremediacja w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. In:  Zielone strategie na rzecz środowiska. Arti Grafiche La Torre: 67-102.


SZYDŁO W. Szkółkarstwo ozdobne wybrane zagadnienia. Agencja Promocji Zieleni sp. z o.o., Warszawa, wyd. II


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster