photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Rada Programowa i Jakość Kształcenia

poniedziałek 25.11.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii 

Rada Programowa Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo 

dla kierunków studiów ogrodnictwo oraz ochrona zdrowia roślin 

w kadencji na lata 2020-2024 

 

dr hab. Marzena Wińska-Krysiak, Przewodnicząca Rady Programowej 

dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz 

dr Magdalena Pawełkowicz 

prof. dr hab. Wojciech Wakuliński 

prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska 

dr hab. Dariusz Wrona, prof. SGGW 

dr hab. Ewa Mirzwa-Mróz 

dr hab. Katarzyna Kowalczyk 

dr hab. Julita Rabiza-Świder 

dr hab. Beata Fornal-Pieniak 

dr Jarosław Przybył 

dr Olga Kosakowska 

dr Mariola Wrochna 

Paulina Dziosa 

Bogusława Kilańczyk 

Justyna Przybylska 

Magdalena Rembiś 

Piotr Kociszewski Zespół ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

dr hab. Ewa Mirzwa-Mróz, Koordynator Zespołu

dr hab. Ewa Zaraś- Januszkiewicz

dr hab. Ewa Skutnik, prof. SGGW

prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska

      

 Zespół ds. Hospitacji
           

dr hab. Beata Fornal- Pieniak – Koordynator Zespołu

dr Marta Stankiewicz-Kosyl

dr Tatiana Swoczyna

dr Dagmara Stangierska

dr hab. Andrzej Pacholczak

dr Ewa Szpadzik
Koordynator ds. Kontaktów Międzynarodowych
dr Olga Kosakowska

Koordynator ds. Upowszechniania Informacji o Wydziale
dr Jarosław Przybył

Koordynator ds. Praktyk dr Mariola Wrochna

 

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

 

WOiB WEK za rok akad. 2018-19 zatwierdzone przez Rade Programowa 15-01-2020

 

Uchwała 67_2019-2020

Quality-assurance-WULS-2020

Polityka-jakosci-SGGW-2020

RAPORT SAMOOCENY KIERUNKU_OGRODNICTW_ WOiB _SGGW_ 2019

2018-20 PROCEDURA ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Uchwała nr 3 07-2017-18 

2018-20 WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

Uchwała nr 1 2013-2014 

2018-20 STRATEGIA ROZWOJU 

2018-20 KALENDARZ JAKOŚCI 

2018 -20 INSTRUKCJE DO PROCEDURY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

WOBiAK WEK zestawienie za rok akad 2017 – 18 

2018-20 POLITYKA I CELE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Regulamin Antyplagiatowy

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster