photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Rada Programowa i Zespoły

poniedziałek 25.11.2019

 Rada Programowa Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

dr hab. Marzena Wińska-Krysiak, Przewodnicząca Rady Programowej

dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz

prof. dr hab. Wojciech Pląder

prof. dr hab. Wojciech Wakuliński

prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska

dr hab. Ewa Mirzwa-Mróz

dr hab. Beata Fornal-Pieniak

dr hab. Ewa Skutnik, prof. SGGW

dr Mariola Wrochna

dr Olga Kosakowska

dr Jarosław Przybył

dr hab. Katarzyna Chwedorzewska

Daria Maciejewska

Paweł Stuczkowski

Paulina Dziosa

Bogusława Kilańczyk

Piotr KociszewskiZespół ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

dr hab. Ewa Mirzwa-Mróz, Koordynator Zespołu

dr hab. Ewa Zaraś- Januszkiewicz

dr hab. Ewa Skutnik, prof. SGGW

prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska

      

 Zespół ds. Hospitacji
           

dr hab. Beata Fornal- Pieniak – Koordynator Zespołu

dr Marta Stankiewicz-Kosyl

dr Tatiana Swoczyna

dr Dagmara Stangierska

dr hab. Andrzej Pacholczak

dr Ewa Szpadzik
Koordynator ds. Kontaktów Międzynarodowych
dr Olga Kosakowska

Koordynator ds. Upowszechniania Informacji o Wydziale
dr Jarosław Przybył

Koordynator ds. Praktyk dr Mariola Wrochna


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster