photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zajęcia I roku mgr z przedmiotu Ogrodnictwo Zrównoważone 2018

piątek 6.04.2018

Studenci założyli uprawę hydroponiczną sałaty. Badali wpływ podłoża i pożywki na zawartość azotanów w liściach sałaty.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster