photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Ćwiczenia praktyczne z Warzywnictwa – nowoczesna uprawa pomidora malinowego – 2018

wtorek 16.01.2018

Notatka 15.01.2018

W dniach 5 i 12 stycznia bieżącego roku, studenci III roku kierunku Ogrodnictwo w ramach ćwiczeń praktycznych z Warzywnictwa pojechali do nowoczesnego szklarniowego  obiektu produkcyjnego. W gospodarstwie uprawa pomidora malinowego została założona z rozsady dwupędowej, szczepionej na podkładce. Rośliny były w fazie początku kwitnienia pierwszego grona.

Studenci zostali podzieleni na grupy i wykonywali prace pielęgnacyjne w uprawie pomidora, pod nadzorem pracowników gospodarstwa oraz kadry dydaktycznej KRWiL. Usuwali pędy boczne i okręcali sznurki wokół pędów głównych pomidora.

Zajęcia prowadzone w gospodarstwach produkcyjnych umożliwiają studentom kontakt z nowoczesną praktyką ogrodniczą w Polsce. Jest to również możliwość nawiązania kontaktów środowiska naukowo-dydaktycznego z otoczeniem gospodarczym.

W załączniku prezentujemy kilka zdjęć z ćwiczeń.

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów z Pracodawcami

Katarzyna Kowalczyk


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster