photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Nekrolog

poniedziałek 16.11.2020

2020-11-23_08h49_32


Studenci I roku ogrodnictwo stacjonarne

czwartek 29.10.2020

Wykład zdalny z przedmiotu Chemia odbędzie się 29 października (czwartek) od godz. 16.00.

Proszę sprawdzić aktualizację rozkładu zajęć.


Uwaga Studenci. Ważne.

wtorek 27.10.2020

Dotyczy informowania Dziekana Wydziału w poniżej podanych sytuacjach:

1)      Osoby, które posiadają wynik dodatni testu na SARS-COV-2 informują o tym bezpośrednio Dziekana Wydziału za pośrednictwem poczty e-mail, jednocześnie podając daty: od kiedy do kiedy przebywają na kwarantannie.

2)      Osoby, które zostały przez Sanepid/lekarza skierowane na kwarantannę/izolację podają Dziekanowi od kiedy do kiedy  pozostają w kwarantannie/izolacji.

3)      Osoby, które mają podejrzenie zakażenia wirusem SARS-COV-2 powinny niezwłocznie zasięgnąć opinii lekarza co do dalszego postępowania, jednocześnie poinformować o podejrzeniu zakażenia Dziekana Wydziału na adres e-mail.


Uwaga Studenci

wtorek 27.10.2020

Wnioski stypendialne prosimy przesyłać głównie pocztą.

Wnioski, które wpłynęły do dnia 21 października, będą wypłacane w następnych miesiącach z wyrównaniem.

Aby wnioski stypendialne były rozpatrywane w danym miesiącu muszą zostać dostarczone do 10 dnia danego miesiąca.


UWAGA I ROK, SEM 1. KIERUNEK OGRODNICTWO, STUDIA STACJONARNE

środa 21.10.2020

Od najbliższego czwartku, 22 października, zajęcia realizowane w 6 grupach (5 grup + 1 grupa z 3 etapu rekrutacji)

Prosimy o sprawdzenie zmian wprowadzonych do grafiku zajęć.


Stypendium

wtorek 20.10.2020

Drodzy Studenci.

 

Termin składania wniosków o stypendia socjalne i zapomogi mija 21 października b.r. (z wyrównaniem za październik). Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie, będą rozpatrywane dopiero na listopadowym posiedzeniu komisji stypendialnej.

Wnioski można składać do dziekanatu, osobiście lub za pomocą poczty (liczy się data stempla pocztowego) albo za pośrednictwem kuriera.

Prosimy o przekazywanie tylko kompletnych wniosków!
Wnioski są przyjmowane i poddawane wstępnej weryfikacji w dziekanacie wydziału:
Kierunki: ogrodnictwo i ochrony zdrowia roślin –  w bud. 35
Kierunki: biotechnologia i architektura krajobrazu –  w bud. 37
W celu poprawnego przygotowania wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zamieszczonym wraz z załącznikami na stronie głównej SGGW /www.sggw.pl/ w zakładce Dla Studentów, w odnośniku Pomoc materialna.

 


Komunikat

piątek 16.10.2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi zajęć dydaktycznych w SGGW.

Komunikat Rektora ws. prowadzenia zajęć dydaktycznych


Szkolenie BHP i Biblioteczne

piątek 16.10.2020

Studenci I roku, rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021 mają obowiązek ( konieczność) realizacji szkoleń BHP i bibliotecznego w terminach wskazanych poniżej. Niezaliczenie szkolenia wiąże się z niezaliczeniem semestru (WAŻNE)! Termin szkolenia BHP, w serwisie https://szkolenia.sggw.pl/ ustawiony został dla studentów Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii w dniach 21.10.-4.11.2020

Szkolenie Biblioteczne (dla wszystkich Wydziałów) w dniach 14.10.-30.11.2020

Aby zrealizować szkolenie BHP należy:

(more…)


COVID-19

czwartek 24.09.2020

covid


Organizacja zajęć WOiB od 25.05.2020 r.

piątek 22.05.2020

ZARZĄRDZENIA:

Zarzadzenie nr 33

Zarządzenie nr 32 Rektora SGGW z dnia 21.05.2020 roku

Zarządzenie nr 38 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenia Nr  27 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 39 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się określonych w programie studiów w formie zdalnej, poza siedzibą Uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych

Zarządzenie nr 40 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021.

Wszystkie powyższe zarządzenia są dostępne (gdyby nie zadziałały linki) na stronie: https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/organizacja-roku-akademickiego

ZALECENIA:

Wytyczne do realizacji zajęć

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/koronawirus

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster