photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Organizacja pracy WOiB

środa 18.03.2020

Szanowni Państwo,

lista zajęć oraz forma w jakiej będą prowadzone zajęcia na odległość znajduje się w tabeli. Zajęcia powinny odbywać się według obowiązującego planu, chyba że ustalicie Państwo z prowadzącym zajęcia inne terminy dostosowane do zaproponowanej formy przez nauczyciela i nie będzie to
kolidowało z innymi zajęciami.

Ćwiczenia laboratoryjne, które nie są możliwe w chwili obecnej do przeprowadzenia przez Internet będą odrobione w późniejszym terminie lub zaproponowane będą inne rozwiązania jeżeli powrót na uczelnię będzie się
opóźniał.

Zajęcia na studiach zaocznych będziemy chcieli przeprowadzić na dodatkowym zjeździe, o którym powiadomimy na stronie jeżeli będą przywrócone zajęcia. Ze względu na to, że nie wiemy jak długo potrwa obecna sytuacja większość nauczycieli zdecydowała się na przekazanie Państwu jako studentom studiów niestacjonarnych różnych materiałów, które możecie już obecnie analizować. Zdecydowaliśmy się na ten krok aby nie komasować zbyt dużych partii materiału na koniec semestru.

Bardzo proszę o kontakt poszczególnych starostów roku lub grup (dotyczy to zarówno studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych) z prowadzącymi zajęcia w celu uszczegółowienia form realizacji zajęć (jeżeli uważacie Państwo, że coś jest dla Państwa niejasne w tabeli).
Maile służbowe prowadzących:
imię_nazwisko@sggw.pl

Proszę śledzić bieżące informacje na stronie WOiB i stronie głównej SGGW.
W razie pytań proszę o kontakt mailowy z Prodziekanami poszczególnych
kierunków lub z Dziekanatem.

Od 18-25.03.2020 w godzinach 8-16 kontakt z Pracownikami Dziekanatu
zalecam mailowy lub telefoniczny.

Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii
Dr hab. Marzena Wińska-Krysiak

 

WOiB_zdalne_nauczanie

dyżury2 dziekani

dyżur2 pracownicy

Plan_realizacji_procesu_kształcenia w SPNJO


Zajęcia na odległość

piątek 13.03.2020
Szanowni Państwo, 
W zaistniałej sytuacji Władze Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii prowadzą organizację 
zajęć na odległość. W środę (18.03.2020) po południu zostaną Państwo powiadomieni, które 
przedmioty będą mogły być prowadzone i w jakiej formie. Zostaniecie również 
powiadomieni o harmonogramie zajęć. 
Ćwiczenia laboratoryjne,  które nie są możliwe do przeprowadzenia przez Internet będą 
odrobione w późniejszym terminie. 
 
Zajęcia na studiach zaocznych będą przeprowadzone na dodatkowym zjeździe, o którym 
powiadomimy na stronie jeżeli będą przywrócone zajęcia.  
 
Proszę śledzić bieżące informacje na stronie WOiB i stronie głównej SGGW. 
W razie pytań proszę o kontakt mailowy z Prodziekanami poszczególnych kierunków lub z 
Dziekanatem. 
 
Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii 
Dr hab. Marzena Wińska-Krysiak 

Zawieszone Zajęcia

środa 11.03.2020

Szanowni Państwo, zajęcia od 12.03.2020 r. do odwołania są zawieszone. Informacje J.M. Rektora jak Państwo mają postępować w zaistniałej sytuacji znajdują się na stronie https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-pracownikow__/zarzadzenie-ws-zapobiegania-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa

W sprawach pilnych kontakt z Dziekanatem zalecam mailowy.

Z poważaniem, Dziekan WOiB


Terminy egzaminów końcowych z języków (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) dla studentów w roku akademickim 2019/20

środa 23.10.2019

Terminy egzaminów końcowych 2019-20


Gratulacje dla Pana Kamila Lutostańskiego za Zajęcie 2 Miejsca w Zawodach Florystycznych

poniedziałek 4.03.2019

2019-03-04_15h17_43


Medal „100 Lat Ochrony Roślin”

poniedziałek 18.02.2019

Medal


Pan Prezydent RP Andrzej Duda nadał Pani Małgorzacie KIEŁKIEWICZ-SZANIAWSKIEJ i Panu Marcinowi FILIPECKIEMU nominację profesorską.

środa 23.01.2019

W imieniu całej społeczności akademickiej WOBiAK składam Pani Profesor i Panu Profesorowi
gratulacje z życzeniami dalszych osiągnięć.

Dziekan WOBiAK
Prof. dr hab. Wojciech Wakuliński


Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2019

środa 16.01.2019

 

Pani Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii: Naukowiec Przyszłości.

Gratulacje dla Pani Profesor i Zespołu.

Dziekan WOBiAK


Regulamin antyplagiatowy prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

poniedziałek 14.01.2019

Zarządzenie Nr 1 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Regulamin antyplagiatowy


Nagrody

piątek 26.10.2018

 

Praca magisterska Pani Joanny Karlikowskiej p.t. Możliwości wprowadzania
zieleni w koncepcji uspokojenia ruchu na przykładzie ul. Mokotowskiej w
Śródmieściu Warszawy, wykonana pod kierunkiem dr inż. Kingi Kimic z
Katedry Architektury Krajobrazu zdobyła nagrodę główną w kategorii prac
magisterskich w trzeciej edycji konkursu Prezydenta m.st. Warszawy
„Dyplomy dla Warszawy”

Wyróżnienie w kategorii rozpraw
doktorskich zdobył dr Juliusz Markowski za pracę p.t. Bioremediacja
wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych w środowisku
zurbanizowanym, wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisław
Gawrońskiego.

Dyplom JK


„Zieleń to życie 2018”

wtorek 11.09.2018
IMG_0441 IMG_0456
IMG_0453 IMG_0431

.

W czwartek 06 września br. podczas inauguracji 26. edycji ogólnopolskiej wystawy „Zieleń to Życie” Pan dr inż. Józef Rokosza, dendrolog, wieloletni zasłużony pracownik  Wydziału  Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu otrzymał honorowy Laur od Związku Szkółkarzy Polskich. Jednocześnie uroczystość zbiegła się z okazją 90. urodzin dr Józefa Rokoszy. Krótką laudację na cześć Jubilata wygłosił Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, prof. dr hab. Wojciech Wakuliński. Wśród licznie zebranych gości obecni byli m.in. prof. dr hab. Kazimierz Banasik – Prorektor ds rozwoju SGGW, dr inż Władysław W. Skarzyński – Kanclerz SGGW oraz Dyrektor Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy  Pan Paweł Lisicki – miejski architekt krajobrazu. Przez całe swoje życie zawodowe dr Józef Rokosza był nauczycielem i wychowawcą licznych pokoleń studentów architektury krajobrazu i ogrodnictwa. Obok takich postaci, jak Profesor Alfons Zielonko oraz wybitny dendrolog Docent Włodzimierz Seneta,  Doktor Józef Rokosza współuczestniczył w tworzeniu parku SGGW na Ursynowie.


Wyniki konkursu SPAK

czwartek 5.07.2018

Prace dyplomowe studentów WOBiAK kierunek architektura krajobrazu nagrodzone w konkursie Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu

II NAGRODA PRACE INŻYNIERSKIE

inż. arch. kraj. Marta Kobecka

Projekt strefy reprezentacyjnej na Cmentarzu Karaimskim w Warszawie

Promotor: dr Katarzyna Krzykawska

III NAGRODA PRACE MAGISTERSKIE

 

mgr inż. arch. kraj. Maciej Dorotkiewicz

Analiza i ocena dostępności parków miasta stołecznego Warszawy dla cyklistów w ruchu celowym i rekreacyjnym

Promotor: dr Piotr Wałdykowski

 

http://spak.upwr.edu.pl/wyniki-konkursu-spak-w-roku-2016-17


Kierunek architektura krajobrazu zajął I miejsce w 19 Rankingu Kierunków Studiów Perspektyw

poniedziałek 4.06.2018

CCI20180604_0000


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster