photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

czwartek 19.09.2019

2019-09-19_12h48_56

2019-09-19_12h50_59


Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2.10.2019 godz. 12.00 Aula Kryształowa

czwartek 19.09.2019

2019-09-19_12h37_47


Studia Niestacjonarne I i IV rok

piątek 13.09.2019

BARDZO WAŻNE!!
Studia Niestacjonarne I i IV rok zmiana terminu pierwszego zjazdu w turnusie A z terminu z 27-29.09.19 na 04-06.10.19 tylko jeden zjazd, pozostałe bez zmian, zgodnie z organizacją roku akademickiego dla turnusu A.


General Horticulture

piątek 9.08.2019

UE Project and Course info 

Warsaw University of Life Science  Faculty of Horticulture implements a project co-financed from the European Union funds under the title.:
 

Internationalization Faculty of Horticulture „
 Ultoka w JPG v4
 

MORE 


Międzynarodowe Seminarium naukowe nt. MiniKiwi (Actnidia arguta)

piątek 9.08.2019

W dniach 23 – 24.05 odbyło się 10 Międzynarodowe Seminarium naukowe nt. MiniKiwi (Actnidia arguta) zorganizowane przez Katedrę Ochrony Środowiska WOBiAK wspólnie ze Stowarzyszeniem Plantatorów MiniKiwi pod hasłem: „International Cooperation versus Competition”.

Spotkanie zgromadziło ponad 45 uczestników z 12 krajów. Poza uczestnikami z Polski gościliśmy głównie uczestników z innych krajów Europy choć także z Nowej Zelandii i Chin. Tematem pierwszego, wykładowego dnia Seminarium była kwestia współpracy międzynarodowej dotyczącej aspektów ekonomicznych i produkcyjnych oraz problemów jakości owoców. Goście z Chin zaprezentowali interesujące wyniki badań w zakresie genetyki i hodowli A. arguta. Wykładom towarzyszyła sesja posterowa. Drugiego dnia odbyły się techniczne wizyty plantacji towarowych MiniKiwi  w okolicach Warszawy gdzie dyskutowano kwestie związane z prowadzeniem roślin.

DSC_0368

 


Gratulacje dla Pana Kamila Lutostańskiego za Zajęcie 2 Miejsca w Zawodach Florystycznych

poniedziałek 4.03.2019

2019-03-04_15h17_43


Medal „100 Lat Ochrony Roślin”

poniedziałek 18.02.2019

Medal


Pan Prezydent RP Andrzej Duda nadał Pani Małgorzacie KIEŁKIEWICZ-SZANIAWSKIEJ i Panu Marcinowi FILIPECKIEMU nominację profesorską.

środa 23.01.2019

W imieniu całej społeczności akademickiej WOBiAK składam Pani Profesor i Panu Profesorowi
gratulacje z życzeniami dalszych osiągnięć.

Dziekan WOBiAK
Prof. dr hab. Wojciech Wakuliński


Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2019

środa 16.01.2019

 

Pani Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii: Naukowiec Przyszłości.

Gratulacje dla Pani Profesor i Zespołu.

Dziekan WOBiAK


Regulamin antyplagiatowy prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

poniedziałek 14.01.2019

Zarządzenie Nr 1 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Regulamin antyplagiatowy


Nagrody

piątek 26.10.2018

 

Praca magisterska Pani Joanny Karlikowskiej p.t. Możliwości wprowadzania
zieleni w koncepcji uspokojenia ruchu na przykładzie ul. Mokotowskiej w
Śródmieściu Warszawy, wykonana pod kierunkiem dr inż. Kingi Kimic z
Katedry Architektury Krajobrazu zdobyła nagrodę główną w kategorii prac
magisterskich w trzeciej edycji konkursu Prezydenta m.st. Warszawy
„Dyplomy dla Warszawy”

Wyróżnienie w kategorii rozpraw
doktorskich zdobył dr Juliusz Markowski za pracę p.t. Bioremediacja
wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych w środowisku
zurbanizowanym, wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisław
Gawrońskiego.

Dyplom JK


„Zieleń to życie 2018”

wtorek 11.09.2018
IMG_0441 IMG_0456
IMG_0453 IMG_0431

.

W czwartek 06 września br. podczas inauguracji 26. edycji ogólnopolskiej wystawy „Zieleń to Życie” Pan dr inż. Józef Rokosza, dendrolog, wieloletni zasłużony pracownik  Wydziału  Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu otrzymał honorowy Laur od Związku Szkółkarzy Polskich. Jednocześnie uroczystość zbiegła się z okazją 90. urodzin dr Józefa Rokoszy. Krótką laudację na cześć Jubilata wygłosił Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, prof. dr hab. Wojciech Wakuliński. Wśród licznie zebranych gości obecni byli m.in. prof. dr hab. Kazimierz Banasik – Prorektor ds rozwoju SGGW, dr inż Władysław W. Skarzyński – Kanclerz SGGW oraz Dyrektor Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy  Pan Paweł Lisicki – miejski architekt krajobrazu. Przez całe swoje życie zawodowe dr Józef Rokosza był nauczycielem i wychowawcą licznych pokoleń studentów architektury krajobrazu i ogrodnictwa. Obok takich postaci, jak Profesor Alfons Zielonko oraz wybitny dendrolog Docent Włodzimierz Seneta,  Doktor Józef Rokosza współuczestniczył w tworzeniu parku SGGW na Ursynowie.


Wyniki konkursu SPAK

czwartek 5.07.2018

Prace dyplomowe studentów WOBiAK kierunek architektura krajobrazu nagrodzone w konkursie Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu

II NAGRODA PRACE INŻYNIERSKIE

inż. arch. kraj. Marta Kobecka

Projekt strefy reprezentacyjnej na Cmentarzu Karaimskim w Warszawie

Promotor: dr Katarzyna Krzykawska

III NAGRODA PRACE MAGISTERSKIE

 

mgr inż. arch. kraj. Maciej Dorotkiewicz

Analiza i ocena dostępności parków miasta stołecznego Warszawy dla cyklistów w ruchu celowym i rekreacyjnym

Promotor: dr Piotr Wałdykowski

 

http://spak.upwr.edu.pl/wyniki-konkursu-spak-w-roku-2016-17


Kierunek architektura krajobrazu zajął I miejsce w 19 Rankingu Kierunków Studiów Perspektyw

poniedziałek 4.06.2018

CCI20180604_0000


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster