photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Dodatkowy termin egzaminu Studium Języków Obcych

poniedziałek 18.09.2017

Egzamin SJO


Studia Podyplomowe

wtorek 27.06.2017

 ROŚLINY I SUROWCE ROŚLINNE DLA ZDROWIA

– JAKOŚĆ I WYKORZYSTANIE

 

Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa
zielarskiego, wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do
prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Min.
Zdrowia z dn. 2 lutego 2009 r.

 

Kierownik Studiów:
prof. Marek Gajewski
tel: +48 606 609 456
e-mail: marek_gajewski@sggw.pl

 

pobierz informator:
http://krwil.sggw.pl/download/Studia_Podyplomowe_2017.pdf

strona studów:
http://krwil.sggw.pl/index.php?section=didactics&subsection=subject_view&p=54


Architektura Krajobrazu I Miejsce

poniedziałek 19.06.2017

Dyplom PERSPEKTYW_2017Dyplom PERSPEKTYW_2017Dyplom PERSPEKTYW_2017


Wytyczne dotyczące przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

czwartek 23.06.2016

Zarządzenie Nr 34 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01. 06. 2016 r.

Załaczniki:

Ponadto przypominamy, ze prace powinny być dostarczane w postaci elektronicznej w edytowalnym formacie (np. doc, docx, odt, rtf), płyta CD powinna posiadać otwartą sesję

 

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster