photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Doktoranci i Młodzi Naukowcy

poniedziałek 15.05.2017

Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu uprzejmie zawiadamia o wydziałowym konkursie na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziale w roku 2017.

Konkurs Wydziałowy 2017

Regulamin Konkursu WOBiAK 2017

zal 1 – Wzór wniosku

zal 2 – Kalkulacja kosztów

 

 


Zaproszenie

piątek 28.04.2017


Wytyczne dotyczące przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

czwartek 23.06.2016

Zarządzenie Nr 34 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01. 06. 2016 r.

Załaczniki:

Ponadto przypominamy, ze prace powinny być dostarczane w postaci elektronicznej w edytowalnym formacie (np. doc, docx, odt, rtf), płyta CD powinna posiadać otwartą sesję

 

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster