photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Rozkłady zajęć

piątek 18.09.2020

Kierunek:


Uwaga studenci I roku kierunku biotechnologia

środa 16.09.2020

Na pierwszym roku obowiązują zapisy na język angielski w terminie:

od 14.09.2020 godz. 08:00 do 28.09.2020 godz.12:00.

Wszystkie informacje dotyczące sposobu zapisywania się na lektorat można znaleźć tutaj:

http://jezyki.sggw.pl/zapisy-na-lektoraty2/


ANKIETA REKTORSKIEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

środa 17.06.2020

Szanowni Państwo,

Studenci Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii

 

W związku z pandemią koronawirusa od 13 marca 2020 r. w SGGW prowadzone jest kształcenie zdalne. Działania w tym zakresie, szeroko podjęte w wyniku sytuacji kryzysowej, w znacznym stopniu przyspieszyły i zintensyfikowały rozwój form kształcenia opartych o technologie informatyczne. To unikatowe doświadczenie zarówno dla nauczycieli akademickich jak i dla studentów oraz doktorantów naszej Uczelni. Te indywidualne jak i ogólnouczelniane doświadczenia zebrane w tym okresie posłużą zapewne do rozwijania różnych form kształcenia zdalnego oraz opracowania rozwiązań systemowych w przyszłości.

 

W celu poznania Państwa opinii – studentek i studentów na temat kształcenia zdalnego realizowanego w SGGW w warunkach kryzysowych wynikających z pandemii koronawirusa Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia przygotowała badanie ankietowe, realizowane w sposób zdalny. Kwestionariusz badania został umieszczony stronie internetowej

https://forms.gle/bov37CcqzCdACpQdA

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie tej ankiety.


Organizacja zajęć WOiB od 25.05.2020 r.

piątek 22.05.2020

ZARZĄRDZENIA:

Zarzadzenie nr 33

Zarządzenie nr 32 Rektora SGGW z dnia 21.05.2020 roku

Zarządzenie nr 38 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenia Nr  27 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 39 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się określonych w programie studiów w formie zdalnej, poza siedzibą Uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych

Zarządzenie nr 40 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021.

Wszystkie powyższe zarządzenia są dostępne (gdyby nie zadziałały linki) na stronie: https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/organizacja-roku-akademickiego

ZALECENIA:

Wytyczne do realizacji zajęć

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/koronawirus

 

ROZKŁADY ZAJĘĆ:

Kierunek Ogrodnictwo Studia Niestacjonarne I Stopień

semestr 2

semestr 4

semestr 6

 

Kierunek Ogrodnictwo Studia Niestacjonarne II Stopień

semestr 3

 

Kierunek Ogrodnictwo Studia Stacjonarne I Stopień

semestr 2

semestr 4

semestr 6

 

ĆWICZENIA TERENOWE Z BOTANIKI DLA GRUPY WARUNKOWEJ NA KIERUNKU OGRODNICTWO (STUDIA STACJONARNE)

odbywają się w dniach 15.06, 22.06 oraz 19.06, 26.06 w godz. 17-20  – teren przed budynkiem 37

Kierunek Ogrodnictwo Studia Stacjonarne II Stopień

semestr 1

semestr 3

 

Kierunek Architektura Krajobrazu Studia Stacjonarne I Stopień

semestr 4

 

Kierunek Biotechnologia Studia Stacjonarne I Stopień

semestr 2

 

Kierunek Ochrona Zdrowia Roślin Studia Stacjonarne I Stopień

semestr 2

semestr 4

semestr 6

 


Zajęcia WF

wtorek 12.05.2020

Szanowni Państwo.

W związku z panującą sytuacją i potrzebą wprowadzenia zajęć online, chciałbym poinformować, iż uruchomiliśmy nową zakładkę „Bank ćwiczeń” i „Bank ćwiczeń część 2”.

Wszystko dostępne jest dla studentów na naszej stronie SWFiS i dotyczy materiałów z zajęć dydaktycznych.

Prowadzący utworzyli swoje programy autorskie w/g tematyki zajęć, oparte o różne materiały dydaktyczne, filmiki, odnośniki do różnych publikacji.

W tym tygodniu zastaną utworzone grupy dydaktyczne w aplikacji Ms Teams w celu dalszej realizacji zadań.

Studentów prosimy o zapoznanie się z materiałem zawartym w zakładkach.

Oczywiście informacja dotyczy kierunków, na których jest realizowany WF w semestrze letnim.

Z poważaniem

Kierownik SWFIS

mgr Dariusz Rycaj


Praktyki

poniedziałek 11.05.2020

Praktyki zawodowe zajęcia praktyczne i laboratoryjne w roku ak. 2019/20


Konkurs

poniedziałek 27.04.2020

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 roku do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. Termin zgłoszeń został wydłużony do 19 czerwca br. z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Dla osób zainteresowanych ubieganiem się o nagrodę, poza drogą pocztową stworzyliśmy możliwość elektronicznego zgłaszania prac.

 

Na adres: naukowa@um.warszawa.pl należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z podpisami oraz w wersji edytowalnej, a wymagane w regulaminie załączniki powinny być zapisane w formacie PDF. W przypadku zgłoszenia przesyłanego mailem, gdy łączna objętość przekracza 10MB, należy zapisać je w postaci linku do plików umieszczonych na dysku internetowym (tzw. chmurze). W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej możliwe będzie poproszenie Państwa o dostarczenie podpisanej wersji papierowej formularza zgłoszeniowego we wskazanym terminie.

regulamin_nagrody_prezydenta_m.st_._warszawy_za_prace_dyplomowe_2020_0 (1)

formularz_zgloszeniowy_nagroda_prezydenta_wzor_2020_0


Pismo

środa 8.04.2020

Pismo okólne nr 3/2020 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia studentów SGGW z opłat za zamieszkanie w domach studenckich za okres nieprzybywania w domach studenckich począwszy od drugiej połowy marca 2020 roku do dnia wznowienia zajęć dydaktycznych w Uczelni

Pismo_okólne Rektora nr 3 z 2020


Organizacja pracy WOiB

środa 18.03.2020

Szanowni Państwo,

lista zajęć oraz forma w jakiej będą prowadzone zajęcia na odległość znajduje się w tabeli. Zajęcia powinny odbywać się według obowiązującego planu, chyba że ustalicie Państwo z prowadzącym zajęcia inne terminy dostosowane do zaproponowanej formy przez nauczyciela i nie będzie to
kolidowało z innymi zajęciami.

Ćwiczenia laboratoryjne, które nie są możliwe w chwili obecnej do przeprowadzenia przez Internet będą odrobione w późniejszym terminie lub zaproponowane będą inne rozwiązania jeżeli powrót na uczelnię będzie się
opóźniał.

Zajęcia na studiach zaocznych będziemy chcieli przeprowadzić na dodatkowym zjeździe, o którym powiadomimy na stronie jeżeli będą przywrócone zajęcia. Ze względu na to, że nie wiemy jak długo potrwa obecna sytuacja większość nauczycieli zdecydowała się na przekazanie Państwu jako studentom studiów niestacjonarnych różnych materiałów, które możecie już obecnie analizować. Zdecydowaliśmy się na ten krok aby nie komasować zbyt dużych partii materiału na koniec semestru.

Bardzo proszę o kontakt poszczególnych starostów roku lub grup (dotyczy to zarówno studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych) z prowadzącymi zajęcia w celu uszczegółowienia form realizacji zajęć (jeżeli uważacie Państwo, że coś jest dla Państwa niejasne w tabeli).
Maile służbowe prowadzących:
imię_nazwisko@sggw.pl

Proszę śledzić bieżące informacje na stronie WOiB i stronie głównej SGGW.
W razie pytań proszę o kontakt mailowy z Prodziekanami poszczególnych
kierunków lub z Dziekanatem.

Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii
Dr hab. Marzena Wińska-Krysiak

 

WOiB_zdalne_nauczanie

Dyżury 4 Dziekani

Dyżury 4 Pracownicy

Plan_realizacji_procesu_kształcenia w SPNJO


Zajęcia na odległość

piątek 13.03.2020
Szanowni Państwo, 
W zaistniałej sytuacji Władze Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii prowadzą organizację 
zajęć na odległość. W środę (18.03.2020) po południu zostaną Państwo powiadomieni, które 
przedmioty będą mogły być prowadzone i w jakiej formie. Zostaniecie również 
powiadomieni o harmonogramie zajęć. 
Ćwiczenia laboratoryjne,  które nie są możliwe do przeprowadzenia przez Internet będą 
odrobione w późniejszym terminie. 
 
Zajęcia na studiach zaocznych będą przeprowadzone na dodatkowym zjeździe, o którym 
powiadomimy na stronie jeżeli będą przywrócone zajęcia.  
 
Proszę śledzić bieżące informacje na stronie WOiB i stronie głównej SGGW. 
W razie pytań proszę o kontakt mailowy z Prodziekanami poszczególnych kierunków lub z 
Dziekanatem. 
 
Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii 
Dr hab. Marzena Wińska-Krysiak 

Zawieszone Zajęcia

środa 11.03.2020

Szanowni Państwo, zajęcia od 12.03.2020 r. do odwołania są zawieszone. Informacje J.M. Rektora jak Państwo mają postępować w zaistniałej sytuacji znajdują się na stronie https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-pracownikow__/zarzadzenie-ws-zapobiegania-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa

W sprawach pilnych kontakt z Dziekanatem zalecam mailowy.

Z poważaniem, Dziekan WOiB


Terminy egzaminów końcowych z języków (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) dla studentów w roku akademickim 2019/20

środa 23.10.2019

Terminy egzaminów końcowych 2019-20


Gratulacje dla Pana Kamila Lutostańskiego za Zajęcie 2 Miejsca w Zawodach Florystycznych

poniedziałek 4.03.2019

2019-03-04_15h17_43


Medal „100 Lat Ochrony Roślin”

poniedziałek 18.02.2019

Medal


Pan Prezydent RP Andrzej Duda nadał Pani Małgorzacie KIEŁKIEWICZ-SZANIAWSKIEJ i Panu Marcinowi FILIPECKIEMU nominację profesorską.

środa 23.01.2019

W imieniu całej społeczności akademickiej WOBiAK składam Pani Profesor i Panu Profesorowi
gratulacje z życzeniami dalszych osiągnięć.

Dziekan WOBiAK
Prof. dr hab. Wojciech Wakuliński


Następna strona »

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster