photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Konferencja

poniedziałek 2.12.2019

Zrzut ekranu 2019-12-02 14.58.03


Nekrolog

poniedziałek 25.11.2019
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 listopada 2019 roku zmarł Prof. dr hab. dr h.c. 
mult. Jan Boczek. Wspaniały wychowawca kadry naukowej oraz cieszący się wielkim 
szacunkiem i autorytetem nauczyciel wielu pokoleń młodzieży akademickiej. Ceniony na 
całym świecie akarolog oraz specjalista w zakresie ochrony roślin. 
W latach 1951-1960 pracował w Instytucie Ochrony Roślin w Puławach, a następnie w 
latach 1961-1963 w Oddziale Warzywnictwa IUNG w Skierniewicach. Od 1960 roku do 
odejścia na emeryturę w 1997 roku był pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, założył Katedrę Entomologii Stosowanej i przez wiele lat nią 
kierował. W latach 1965-1967 pełnił funkcje Prodziekana, a następnie w latach 1967-1972, 
Dziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Był wieloletnim członkiem 
Komitetu Ochrony Roślin PAN. 
Był autorem i współautorem podręczników akademickich, skryptów oraz licznych 
publikacji naukowych i popularno-naukowych. Jako wybitny taksonom opisał wiele nowych 
dla wiedzy rodzajów i gatunków roztoczy.  
Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem im. Michała Oczapowskiego oraz licznymi 
odznaczeniami resortowymi i branżowymi. Za prace na rzecz rozwoju nauki w 1997 roku 
otrzymał Doktorat Honoris Causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
oraz w 2006 roku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 
Zawsze oddany pracy na rzecz rozwoju Wydziału Ogrodnictwa i Architektury 
Krajobrazu oraz Katedry Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie. 
 
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 28 listopada 2019 roku o godzinie 12 w kościele 
św. Karola Boromeusz na Starych Powązkach 
JanBoczek_zdjecie

Erasmus Day

środa 20.11.2019

Untitled design (1)


Terminy egzaminów końcowych z języków (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) dla studentów w roku akademickim 2019/20

środa 23.10.2019

Terminy egzaminów końcowych 2019-20


General Horticulture

piątek 9.08.2019

UE Project and Course info 

Warsaw University of Life Science  Faculty of Horticulture implements a project co-financed from the European Union funds under the title.:
 

Internationalization Faculty of Horticulture „
 Ultoka w JPG v4
 

MORE 


Gratulacje dla Pana Kamila Lutostańskiego za Zajęcie 2 Miejsca w Zawodach Florystycznych

poniedziałek 4.03.2019

2019-03-04_15h17_43


Medal „100 Lat Ochrony Roślin”

poniedziałek 18.02.2019

Medal


Pan Prezydent RP Andrzej Duda nadał Pani Małgorzacie KIEŁKIEWICZ-SZANIAWSKIEJ i Panu Marcinowi FILIPECKIEMU nominację profesorską.

środa 23.01.2019

W imieniu całej społeczności akademickiej WOBiAK składam Pani Profesor i Panu Profesorowi
gratulacje z życzeniami dalszych osiągnięć.

Dziekan WOBiAK
Prof. dr hab. Wojciech Wakuliński


Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2019

środa 16.01.2019

 

Pani Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii: Naukowiec Przyszłości.

Gratulacje dla Pani Profesor i Zespołu.

Dziekan WOBiAK


Regulamin antyplagiatowy prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

poniedziałek 14.01.2019

Zarządzenie Nr 1 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Regulamin antyplagiatowy


Nagrody

piątek 26.10.2018

 

Praca magisterska Pani Joanny Karlikowskiej p.t. Możliwości wprowadzania
zieleni w koncepcji uspokojenia ruchu na przykładzie ul. Mokotowskiej w
Śródmieściu Warszawy, wykonana pod kierunkiem dr inż. Kingi Kimic z
Katedry Architektury Krajobrazu zdobyła nagrodę główną w kategorii prac
magisterskich w trzeciej edycji konkursu Prezydenta m.st. Warszawy
„Dyplomy dla Warszawy”

Wyróżnienie w kategorii rozpraw
doktorskich zdobył dr Juliusz Markowski za pracę p.t. Bioremediacja
wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych w środowisku
zurbanizowanym, wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisław
Gawrońskiego.

Dyplom JK


„Zieleń to życie 2018”

wtorek 11.09.2018
IMG_0441 IMG_0456
IMG_0453 IMG_0431

.

W czwartek 06 września br. podczas inauguracji 26. edycji ogólnopolskiej wystawy „Zieleń to Życie” Pan dr inż. Józef Rokosza, dendrolog, wieloletni zasłużony pracownik  Wydziału  Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu otrzymał honorowy Laur od Związku Szkółkarzy Polskich. Jednocześnie uroczystość zbiegła się z okazją 90. urodzin dr Józefa Rokoszy. Krótką laudację na cześć Jubilata wygłosił Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, prof. dr hab. Wojciech Wakuliński. Wśród licznie zebranych gości obecni byli m.in. prof. dr hab. Kazimierz Banasik – Prorektor ds rozwoju SGGW, dr inż Władysław W. Skarzyński – Kanclerz SGGW oraz Dyrektor Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy  Pan Paweł Lisicki – miejski architekt krajobrazu. Przez całe swoje życie zawodowe dr Józef Rokosza był nauczycielem i wychowawcą licznych pokoleń studentów architektury krajobrazu i ogrodnictwa. Obok takich postaci, jak Profesor Alfons Zielonko oraz wybitny dendrolog Docent Włodzimierz Seneta,  Doktor Józef Rokosza współuczestniczył w tworzeniu parku SGGW na Ursynowie.


Wyniki konkursu SPAK

czwartek 5.07.2018

Prace dyplomowe studentów WOBiAK kierunek architektura krajobrazu nagrodzone w konkursie Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu

II NAGRODA PRACE INŻYNIERSKIE

inż. arch. kraj. Marta Kobecka

Projekt strefy reprezentacyjnej na Cmentarzu Karaimskim w Warszawie

Promotor: dr Katarzyna Krzykawska

III NAGRODA PRACE MAGISTERSKIE

 

mgr inż. arch. kraj. Maciej Dorotkiewicz

Analiza i ocena dostępności parków miasta stołecznego Warszawy dla cyklistów w ruchu celowym i rekreacyjnym

Promotor: dr Piotr Wałdykowski

 

http://spak.upwr.edu.pl/wyniki-konkursu-spak-w-roku-2016-17


Kierunek architektura krajobrazu zajął I miejsce w 19 Rankingu Kierunków Studiów Perspektyw

poniedziałek 4.06.2018

CCI20180604_0000


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster