photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Organizacja zajęć WOiB od 25.05.2020 r.

piątek 22.05.2020

ZARZĄRDZENIA:

Zarzadzenie nr 33

Zarządzenie nr 32 Rektora SGGW z dnia 21.05.2020 roku

Zarządzenie nr 38 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenia Nr  27 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 39 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się określonych w programie studiów w formie zdalnej, poza siedzibą Uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych

Zarządzenie nr 40 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021.

Wszystkie powyższe zarządzenia są dostępne (gdyby nie zadziałały linki) na stronie: https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/organizacja-roku-akademickiego

ZALECENIA:

Wytyczne do realizacji zajęć

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/koronawirus

 

ROZKŁADY ZAJĘĆ:

Kierunek Ogrodnictwo Studia Niestacjonarne I Stopień

semestr 2

semestr 4

semestr 6

 

Kierunek Ogrodnictwo Studia Niestacjonarne II Stopień

semestr 3

 

Kierunek Ogrodnictwo Studia Stacjonarne I Stopień

semestr 2

semestr 4

semestr 6

 

ĆWICZENIA TERENOWE Z BOTANIKI DLA GRUPY WARUNKOWEJ NA KIERUNKU OGRODNICTWO (STUDIA STACJONARNE)

odbywają się w dniach 15.06, 22.06 oraz 19.06, 26.06 w godz. 17-20  – teren przed budynkiem 37

Kierunek Ogrodnictwo Studia Stacjonarne II Stopień

semestr 1

semestr 3

 

Kierunek Architektura Krajobrazu Studia Stacjonarne I Stopień

semestr 4

 

Kierunek Biotechnologia Studia Stacjonarne I Stopień

semestr 2

 

Kierunek Ochrona Zdrowia Roślin Studia Stacjonarne I Stopień

semestr 2

semestr 4

semestr 6

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster