photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Pobierz – Ogrodnictwo -> Rozkłady, Programy, Opisy Przedmiotów

środa 31.08.2016
  1. Rozkłady Zajęć
  2. Programy Studiów
  3. Opisy Przedmiotów
  4. Inne DO POBRANIA

 

EZGZAMIN INŻYNIERSKI OGRODNICTWO

 


1. Rozkłady zajęć

 


dzienne

niestacjonarne

inżynierskie

semestr 2 semestr 2
semestr 4 semestr 4
semestr 6 semestr 6

magisterskie

semestr 1

 

semestr 3
semestr 3 semestr

 


2. Programy studiów

 


 

Program_OGR_I_Stacjonarne_2016-17

Pogram_OGR_II_Stacjonarne_2016-17

Program_OGR_I_Niestacjonarne_2016-17

Program_OGR_II_Niestacjonarne_2016-17

Program _OGR_I_Stacjonarne_2019-20

Program_OGR II Stacjonarne 2019-20

Program _OGR_I_Niestacjonarne_2019-20

Program_OGR II_Niestacjonarne_ 2019-20


3. Opisy przedmiotów


 

 Ogrodnictwo – studia I st. (inżynierskie) – dzienne
 Sylabusy do programu studiów obowiązującego od r. akad. 2019/2020

 

OGR-O1-S-1Z01.1 Ogrodnictwo w świecie

OGR-O1-S-1Z01.2 Człowiek jako istota społeczna

OGR-O1-S-1Z02 Ochrona własności intelektualnej

OGR-O1-S-1Z03 Technologie informacyjne

OGR-O1-S-1Z04 Chemia

OGR-O1-S-1Z05 Biologia gleby z elementami gleboznawstwa

OGR-O1-S-1Z06 Uprawa roli i żywienie roslin I

OGR-O1-S-1Z07 Nasiennictwo

OGR-O1-S-1Z08 Ekologia

OGR-O1-S-1Z09 Ochrona środowiska

OGR-O1-S-1Z10.1 Agrometeorologia

OGR-O1-S-1Z10.2 Mikrobiologia rolnicza

OGR-O1-S-1Z10.3 Kształtowanie terenów zieleni

OGR-O1-S-1Z10.4 Owady w życiu człowieka

OGR-O1-S-1Z10.5 Rośliny ozdobne a jakość życia człowieka

OGR-O1-S-1Z10.6 Rośliny lecznicze w aromaterapii i kosmetyce

OGR-O1-S-1Z10.7 Szata roślinna ogrodów historycznych

OGR-O1-S-2L11 Podstawy botaniki

OGR-O1-S-2L12 Biochemia

OGR-O1-S-2L13 Dendrologia

OGR-O1-S-2L14 Genetyka roślin

OGR-O1-S-2L15 Uprawa roli i żywienie roślin II

OGR-O1-S-2L16 Rośliny zielarskie

OGR-O1-S-2L17 Herbologia I

OGR-O1-S-2L18 Praktyka zawodowa I

OGR-O1-S-3Z19 Jezyk obcy I

OGR-O1-S-3Z20.1 Rynek ogrodniczy

OGR-O1-S-3Z20.2 Podstawy ekonomii

OGR-O1-S-3Z21 Hodowla roślin

OGR-O1-S-3Z22 Fizjologia roślin

OGR-O1-S-3Z23 Ochrona roślin – entomologia I

OGR-O1-S-3Z24 Ochrona roślin – fitopatologia I

OGR-O1-S-3Z25 Warzywnictwo I

OGR-O1-S-3Z26 Sadownictwo I

OGR-O1-S-3Z27 Szkółkarstwo

OGR-O1-S-4L28 Jezyk obcy II

OGR-O1-S-4L29 Wychowanie fizyczne I

OGR-O1-S-4L30 Ochrona roślin – entomologia II

OGR-O1-S-4L31 Ochrona roślin – fitopatologia II

OGR-O1-S-4L32 Sadownictwo II

OGR-O1-S-4L33 Warzywnictwo II

OGR-O1-S-4L34 Rośliny ozdobne I

OGR-O1-S-4L35 Ćwiczenia praktyczne I

OGR-O1-S-5Z36 Podstawy ekonomiki produkcji ogrodniczej

OGR-O1-S-5Z37 Statystyka i doswiadczalnictwo

OGR-O1-S-5Z38 Wychowanie fizyczne II

OGR-O1-S-5Z39 Biotechnologia roślin

OGR-O1-S-5Z40 Warzywnictwo III

OGR-O1-S-5Z41 Rośliny ozdobne II

OGR-O1-S-5Z42 Ćwiczenia praktyczne II

OGR-O1-S-5Z43 Seminarium dyplomowe I

OGR-O1-S-5Z44 Przechowalnictwo ogrodnicze

OGR-O1-S-5Z45.1 Kwiaty cięte w aranżacjach

OGR-O1-S-5Z45.2 Fizjologiczne podstawy plonowania roślin warzywnych i leczniczych

OGR-O1-S-5Z45.3 Wykrywanie patogenów roślin

OGR-O1-S-5Z45.4 Entomologia miejska

OGR-O1-S-5Z45.5 Agrotechnika jako źródło stresów dla roślin

OGR-O1-S-6L46 Mechanizacja ogrodnictwa – dodany egzamin

OGR-O1-S-6L47 Inżynieria ogrodnicza

OGR-O1-S-6L48 Rośliny ozdobne III

OGR-O1-S-6L49.1 Regulowanie wzrostu i dojrzewania owoców

OGR-O1-S-6L49.2 Uprawa grzybów w pomieszczeniach

OGR-O1-S-6L49.3 Integrowane metody zwalczania szkodników w uprawach ogrodniczych

OGR-O1-S-6L49.4 Rośliny ogrodnicze w fitoremediacji

OGR-O1-S-6L49.5 Bioinformatyka

OGR-O1-S-6L50 Praktyka zawodowa II

OGR-O1-S-7Z51 Herbologia II

OGR-O1-S-7Z52 Ekonomika i organizacjia produkcji ogrodniczej

OGR-O1-S-7Z53 Seminarium dyplomowe II

OGR-O1-S-7Z54.1 Nowoczesność w ogrodnictwie ozdobnym

OGR-O1-S-7Z54.2 Owoce świata

OGR-O1-S-7Z54.3 Ocena jakości surowców i produktów zielarskich

OGR-O1-S-7Z54.4 Planowanie ochrony upraw produkcyjnych

OGR-O1-S-7Z54.5 Bioinżynieria ogrodnicza

OGR-O1-S-7Z54.6 Logistyka w ogrodnictwie

OGR-O1-S-7Z55 Praca dyplomowa

 

Sylabusy do programu studiów obowiązującego od r. akad. 2016/2017

 

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4

Sem. 5

Sem. 6

Sem. 7

 

Ogrodnictwo – studia II st. (magisterskie) – dzienne
Sylabusy do programu studiów obowiązującego od r. akad. 2019/2020

 

OGR-O2-S-1L01.1 Jezyk obcy

OGR-O2-S-1L01.2 Herbal raw materials

OGR-O2-S-1L01.3 Plant functioning under environmental stresses

OGR-O2-S-1L02 Zaawansowane technologie informacyjne

OGR-O2-S-1L03 Ochrona własności intelektualnej

OGR-O2-S-1L04 Biologia molekularna

OGR-O2-S-1L05 Ogrodnictwo zrównoważone

OGR-O2-S-1L06 Seminarium dyplomowe I

OGR-O2-S-1L07.1 Metodyka badań fitopatologicznych

OGR-O2-S-1L07.2 Akarologia rolnicza

OGR-O2-S-1L07.3 Morfologia i funkcje owadów

OGR-O2-S-1L07.4 Bioremediacja

OGR-O2-S-1L07.5 Diagnostyka stanu odżywienia roślin

OGR-O2-S-1L07.6 Bioróżnorodność z elementami filogenetyki

OGR-O2-S-1L07.7 Cytoembriologia roślin

OGR-O2-S-1L07.8 Innowacyjne metody produkcji i hodowli ozdobnych roślin zielnych

OGR-O2-S-1L07.9 Techniki rozmnażania roślin drzewiastych i bylin ogrodowych

OGR-O2-S-1L07.10 Produkcja i zastosowanie ozdobnego materiału szkółkarskiego

OGR-O2-S-1L07.11 Warzywa uprawiane w innych strefach klimatycznych

OGR-O2-S-1L07.12 Ocena sensoryczna warzyw i ziół

OGR-O2-S-1L07.13 Biologiczne podstawy agrotechniki roślin leczniczych i aromatycznych

OGR-O2-S-1L07.14 Odżywianie mineralne roślin sadowniczych

OGR-O2-S-1L07.15 Sterowana produkcja owoców

OGR-O2-S-1L07.16 Regulacje prawne w produkcji sadowniczej i szkółkarskiej

OGR-O2-S-1L07.17 Roślinne substancje biologicznie aktywne

OGR-O2-S-1L07.18 Nasiennictwo i nasionoznawstwo roślin zielarskich

OGR-O2-S-1L07.19 Dziko rosnące rośliny lecznicze i aromatyczne – wykorzystanie i ochrona

OGR-O2-S-1L07.20 Mechanizmy wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej (1)

OGR-O2-S-1L07.21 Finansowanie działalności gospodarczej

OGR-O2-S-1L07.22 Zarządzanie i marketing w sektorze spożywczym

OGR-O2-S-1L07.23 Wpływ zmian klimatu na agroekosystem

OGR-O2-S-1L07.24 Ochrona zasobów genowych roślin ozdobnych

OGR-O2-S-1L07.25 Ekonomia, prawo i podatki w działalności gospodarczej

OGR-O2-S-2Z08 Prawno-przyrodnicze podstawy ochrony krajobrazu i infrastruktury ekologicznej

OGR-O2-S-2Z09 Człowiek w biznesie

OGR-O2-S-2Z-10 Ekotoksykologia

OGR-O2-S-2Z11 Roślinne laboratorium

OGR-O2-S-2Z12 Mikroświat grzybów

OGR-O2-S-2Z13 Zachowanie owadów – od mechanizmów po zagadnienia praktyczne

OGR-O2-S-2Z14 Seminarium dyplomowe II

OGR-O2-S-2Z15 Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej

OGR-O2-S-2Z16.1 Etiologia grzybowych chorób roślin

OGR-O2-S-2Z16.2 Odporność roślin na patogeny i szkodniki

OGR-O2-S-2Z16.3 Ekologia stawonogów

OGR-O2-S-2Z16.4 Ewolucja i systematyka owadów I

OGR-O2-S-2Z16.5 Stresy w uprawie roślin ogrodniczych

OGR-O2-S-2Z16.6 Kontrolowane żywienie roślin

OGR-O2-S-2Z16.7 Allelopatia w agro- i ekosystemach naturalnych

OGR-O2-S-2Z16.8 Metodologia publikacji naukowej w naukach ogrodniczych

OGR-O2-S-2Z16.9 Genomika strukturalna i funkcjonalna

OGR-O2-S-2Z16.10 Organizmy genetycznie modyfikowane

OGR-O2-S-2Z16.11 Fizjologia posprzętna roślin ozdobnych

OGR-O2-S-2Z16.12 Elementy florystyki

OGR-O2-S-2Z16.13 Fizjologia roślin cebulowych

OGR-O2-S-2Z16.14 Techniki in vitro w rozmnażaniu roślin ozdobnych

OGR-O2-S-2Z16.15 Metody konserwacji surowców warzywnych i zielarskich

OGR-O2-S-2Z16.16 Analiza chemiczna surowców warzywnych i zielarskich

OGR-O2-S-2Z16.17 Technologie obrotu i uszlachetniania warzyw

OGR-O2-S-2Z16.18 Wspomaganie decyzji w uprawach sadowniczych

OGR-O2-S-2Z16.19 Ekologiczna produkcja owoców

OGR-O2-S-2Z16.20 Enologia – wino i winorośl

OGR-O2-S-2Z16.21 Surowce olejkowe i olejki roślinne

OGR-O2-S-2Z16.22 Rośliny trujące

OGR-O2-S-2Z16.23 Używki i przyprawy roślinne

OGR-O2-S-2Z16.24 Zarządzanie zasobami ludzkimi i produkcją

OGR-O2-S-2Z16.25 Zachowania konsumentów na rynku ogrodniczym

OGR-O2-S-2Z16.26 Metody socjotechniczne w handlu produktami ogrodniczymi

OGR-O2-S-3L17 Seminarium dyplomowe III

OGR-O2-S-3L18.1 Ekologia mikroorganizmów

OGR-O2-S-3L18.2 Ewolucja i systematyka owadów II

OGR-O2-S-3L18.3 Szkodniki przechowywanych produktów ogrodniczych

OGR-O2-S-3L18.4 Zielone dachy – uprawa roślin na dachach

OGR-O2-S-3L18.5 Metody biotechnologiczne w hodowli roślin

OGR-O2-S-3L18.6 Biologia systemów

OGR-O2-S-3L18.7 Założenia do projektów ogrodów

OGR-O2-S-3L18.8 Rośliny w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

OGR-O2-S-3L18.9 Przechowywanie produktów warzywnych i zielarskich

OGR-O2-S-3L18.10 Sadownictwo i przechowalnictwo europejskie

OGR-O2-S-3L18.11 Perspektywiczne rośliny sadownicze

OGR-O2-S-3L18.12 Analiza instrumentalna surowców warzywnych i zielarskich

OGR-O2-S-3L18.13 Roślinne suplementy diety

OGR-O2-S-3L18.14 Współpraca gospodarstw ogrodniczych z sektorem prywatnym i publicznym

OGR-O2-S-3L19 Praca dyplomowa

 

Sylabusy do programu studiów obowiązującego od r. akad. 2016/2017

 

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

 

Ogrodnictwo – studia I st. (inżynierskie) – niestacjonarne
Sylabusy do programu studiów obowiązującego od r. akad. 2019/2020

 

OGR-O1-Z-1Z01 Ochrona własności intelektualnej

OGR-O1-Z-1Z02 Technologie informacyjne

OGR-O1-Z-1Z03 Chemia

OGR-O1-Z-1Z04 Ekologia i ochrona środowiska

OGR-O1-Z-1Z05 Biologia gleby z elementami gleboznawstwa

OGR-O1-Z-1Z06 Mikrobiologia rolnicza

OGR-O1-Z-1Z07 Kształtowanie terenów zieleni

OGR-O1-Z-1Z08 Uprawa roli i żywienie roślin I

OGR-O1-Z-1Z09.1 Propedeutyka ogrodnictwa

OGR-O1-Z-1Z09.2 Ogrodnictwo w nauce i praktyce

OGR-O1-Z-2L10 Botanika

OGR-O1-Z-2L11 Genetyka roślin

OGR-O1-Z-2L12 Dendrologia

OGR-O1-Z-2L13 Uprawa roli i żywienie roślin II

OGR-O1-Z-2L14 Nasiennictwo

OGR-O1-Z-2L15 Rośliny zielarskie

OGR-O1-Z-2L16 Herbologia I

OGR-O1-Z-2L17.1 Rosliny lecznicze w aromaterapii i kosmetyce

OGR-O1-Z-2L17.2 Owady zapylające – hodowla i ich wykorzystanie w sadownictwie

OGR-O1-Z-2L17.3 Wykorzystanie roślin ozdobnych dla poprawy jakości życia

OGR-O1-Z-2L18 Praktyka zawodowa I

OGR-O1-Z-3Z19 Język obcy I

OGR-O1-Z-3Z20.1 Podstawy ekonomii

OGR-O1-Z-3Z20.2 ABC przedsiębiorczości

OGR-O1-Z-3Z21 Fizjologia roślin

OGR-O1-Z-3Z22 Hodowla roślin

OGR-O1-Z-3Z23 Mechanizacja ogrodnictwa

OGR-O1-Z-3Z24 Ochrona Roślin – Entomologia I

OGR-O1-Z-3Z25 Ochrona Roślin – Fitopatologia I

OGR-O1-Z-3Z26 Inżynieria ogrodnicza

OGR-O1-Z-3Z27 Herbologia II

OGR-O1-Z-3Z28.1 Właściwości prozdrowotne warzyw

OGR-O1-Z-3Z28.2 Sadownicze osobliwości

OGR-O1-Z-3Z28.3 Wykorzystanie roślin drzewiastych w parkach i ogrodach

OGR-O1-Z-4L29 Język obcy II

OGR-O1-Z-4L30 Ochrona Roślin – Entomologia II

OGR-O1-Z-4L31 Ochrona Roślin – Fitopatologia II

OGR-O1-Z-4L32 Szkółkarstwo

OGR-O1-Z-4L33 Warzywnictwo I

OGR-O1-Z-4L34 Rośliny ozdobne I

OGR-O1-Z-4L35.1 Byliny w parkach i ogrodach

OGR-O1-Z-4L35.2 Rośliny warzywne obcego pochodzenia

OGR-O1-Z-4L36 Praktyka zawodowa II-1

OGR-O1-Z-5Z37 Język obcy III

OGR-O1-Z-5Z38.1 Rynek ogrodniczy

OGR-O1-Z-5Z38.2 Ogrodnictwo w świecie

OGR-O1-Z-5Z39 Przechowalnictwo ogrodnicze

OGR-O1-Z-5Z40 Rośliny ozdobne II

OGR-O1-Z-5Z41 Sadownictwo I

OGR-O1-Z-5Z42 Biochemia

OGR-O1-Z-5Z43 Produkcja ogrodnicza

OGR-O1-Z-5Z44 Seminarium dyplomowe I

OGR-O1-Z-5Z45.1 Współpraca gospodarstw ogrodniczych z sektorem prywatnym i publicznym

OGR-O1-Z-5Z45.2 Finansowanie działalności gospodarczej

OGR-O1-Z-5Z46 Logistyka w ogrodnictwie

OGR-O1-Z-5Z47.1 Ekologiczna uprawa warzyw

OGR-O1-Z-5Z47.2 Podstawy rozmnażania in vitro roślin ozdobnych

OGR-O1-Z-5Z47.3 Podstawy marketingu

OGR-O1-Z-5Z47.4 Zielone dachy

OGR-O1-Z-6L48 Język obcy IV

OGR-O1-Z-6L49 Statystyka i doswiadczalnictwo

OGR-O1-Z-6L50 Biotechnologia roślin

OGR-O1-Z-6L51 Sadownictwo II

OGR-O1-Z-6L52 Ekonomika i organizacji produkcji ogrodniczej_I

OGR-O1-Z-6L53 Warzywnictwo II

OGR-O1-Z-6L54.1 Kierowanie wzrostem, kwitnieniem i owocowaniem roślin sadowniczych

OGR-O1-Z-6L54.2 Choroby roślin w siedliskach naturalnych i miejskich

OGR-O1-Z-6L54.3 Nowatorskie technologie w produkcji warzywniczej

OGR-O1-Z-6L54.4 Biologia kwitnienia roślin sadowniczych

OGR-O1-Z-6L54.5 Rosliny na kwietniki, balkony i tarasy

OGR-O1-Z-6L54.6 Stresy w uprawie roślin ogrodniczych

OGR-O1-Z-6L54.7 Rośliny ogrodnicze w fitoremediacji

OGR-O1-Z-6L55 Praktyka zawodowa III

OGR-O1-Z-7Z56 Ekonomika i organizacjia produkcji ogrodniczej II

OGR-O1-Z-7Z57 Seminarium dyplomowe II

OGR-O1-Z-7Z58.1 Aranżacje roślin doniczkowych we wnętrzach

OGR-O1-Z-7Z58.2 Nowe technologie w ogrodnictwie ozdobnym

OGR-O1-Z-7Z58.3 Ocena jakości surowców i produktów zielarskich

OGR-O1-Z-7Z58.4 Podstawy plonowania roślin warzywnych, leczniczych i grzybów jadalnych

OGR-O1-Z-7Z58.5 Rośliny przyprawowe i specjalne obcego pochodzenia

OGR-O1-Z-7Z58.6 Wykorzystanie kwiatów ciętych we florystyce

OGR-O1-Z-7Z59 Praca dyplomowa

 

Sylabusy do programu studiów obowiązującego od r. akad. 2016/2017

 

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4

Sem. 5

Sem. 6

Sem. 7

 

Ogrodnictwo – studia II st. (magisterskie) – niestacjonarne
Sylabusy do programu studiów obowiązującego od r. akad. 2019/2020

 

OGR-O2-Z-1L01.1 Język obcy

OGR-O2-Z-1L01.2 Plant functioning under environmental stresses

OGR-O2-Z-1L02.1 Zarządzanie i marketing w sektorze spożywczym

OGR-O2-Z-1L02.2 Mechanizmy wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej

OGR-O2-Z-1L03 Ekotoksykologia

OGR-O2-Z-1L04 Biologia molekularna

OGR-O2-Z-1L05 Ogrodnictwo zrównoważone

OGR-O2-Z-1L06 Seminarium dyplomowe I

OGR-O2-Z-1L07.1 Techniki in vitro w rozmnażaniu roślin ozdobnych

OGR-O2-Z-1L07.2 Produkcja i zastosowanie bylin ogrodowych

OGR-O2-Z-1L07.3 Ochrona zasobów genowych roślin ozdobnych

OGR-O2-Z-1L07.4 Biologiczne podstawy agrotechniki roślin leczniczych i aromatycznych

OGR-O2-Z-1L07.5 Roślinne substancje biologicznie aktywne

OGR-O2-Z-1L07.6 Metody konserwacji surowców warzywnych i zielarskich

OGR-O2-Z-1L07.7 Sterowana produkcja owoców

OGR-O2-Z-1L07.8 Perspektywiczne rośliny sadownicze

OGR-O2-Z-2Z08.1 Jezyk_obcy

OGR-O2-Z-2Z08.2 Herbal raw materials

OGR-O2-Z-2Z09.1 Człowiek w biznesie

OGR-O2-Z-2Z09.2 Zarządzanie zasobami ludzkimi

OGR-O2-Z-2Z10.1 Zachowania konsumentów na rynku ogrodniczym

OGR-O2-Z-2Z10.2 Metody socjotechniczne w handlu produktami ogrodniczymi

OGR-O2-Z-2Z11 Ochrona własności intelektualnej

OGR-O2-Z-2Z12 Zaawansowane Technologie Informacyjne

OGR-O2-Z-2Z13 Ochrona krajobrazu i infrastruktury ekologicznej

OGR-O2-Z-2Z14 Mikroświat grzybów

OGR-O2-Z-2Z15 Zachowanie owadów- od mechanizmów po zagadnienia praktyczne

OGR-O2-Z-2Z16 Roślinne laboratorium

OGR-O2-Z-2Z17 Seminarium dyplomowe II

OGR-O2-Z-2Z18 Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej

OGR-O2-Z-2Z19.1 Elementy florystyki

OGR-O2-Z-2Z19.2 Założenia do projektów ogrodów

OGR-O2-Z-2Z19.3 Surowce olejkowe i olejki roślinne

OGR-O2-Z-2Z19.4 Analiza chemiczna i instrumentalna surowców warzywnych i zielarskich

OGR-O2-Z-2Z19.5 Odżywianie mineralne roślin sadowniczych

OGR-O2-Z-2Z19.6 Ekologiczna produkcja owoców

OGR-O2-Z-2Z19.7 Regulacje prawne w produkcji sadowniczej i szkółkarskiej

OGR-O2-Z-3L20 Seminarium dyplomowe III

OGR-O2-Z-3L21.1 Innowacyjne metody produkcji i hodowli ozdobnych roślin zielnych

OGR-O2-Z-3L21.2 Produkcja i zastosowanie ozdobnego materiału szkółkarskiego

OGR-O2-Z-3L21.3 Rośliny w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

OGR-O2-Z-3L21.4 Technologie obrotu i uszlachetniania warzyw

OGR-O2-Z-3L21.5 Dziko rosnące rośliny lecznicze i aromatyczne – wykorzystanie i ochro

OGR-O2-Z-3L21.6 Wspomaganie decyzji w uprawach sadowniczych

OGR-O2-Z-3L21.7 Enologia- wino i winorośl

OGR-O2-Z-3L21.8 Sadownictwo i przechowalnictwo europejskie

OGR-O2-Z-3L22 Praca dyplomowa

 

Sylabusy do programu studiów obowiązującego od r. akad. 2016/2017

 

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

 


4. Inne DO POBRANIA


Wzór -wybór pracy dyplomowej (.pdf)

Wzór – konspekt pracy dyplomowej (.pdf)

Wzór konspekt pracy dyplomowej (.doc)

Wzór – wybór pracy dyplomowej (.doc)

 

Zagadnienia na egzamin inżynierski

Zagadnienia na egzamin magisterski 2018

Zagadnienia na egzamin magisterski 2019

 

KARTA OBIEGOWA OGR

Podanie o powtarzanie – OGR

Podanie o przeniesienie do SGGW – OGR

Podanie o warunek – OGR

Podanie o wznowienie – OGR

Podanie ogólne – OGR

Rezygnacja – OGR

 

Informacje formalno-prawne

 

 

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster