photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Uwaga Studenci. Ważne.

wtorek 27.10.2020

Dotyczy informowania Dziekana Wydziału w poniżej podanych sytuacjach:

1)      Osoby, które posiadają wynik dodatni testu na SARS-COV-2 informują o tym bezpośrednio Dziekana Wydziału za pośrednictwem poczty e-mail, jednocześnie podając daty: od kiedy do kiedy przebywają na kwarantannie.

2)      Osoby, które zostały przez Sanepid/lekarza skierowane na kwarantannę/izolację podają Dziekanowi od kiedy do kiedy  pozostają w kwarantannie/izolacji.

3)      Osoby, które mają podejrzenie zakażenia wirusem SARS-COV-2 powinny niezwłocznie zasięgnąć opinii lekarza co do dalszego postępowania, jednocześnie poinformować o podejrzeniu zakażenia Dziekana Wydziału na adres e-mail.


Uwaga Studenci

wtorek 27.10.2020

Wnioski stypendialne prosimy przesyłać głównie pocztą.

Wnioski, które wpłynęły do dnia 21 października, będą wypłacane w następnych miesiącach z wyrównaniem.

Aby wnioski stypendialne były rozpatrywane w danym miesiącu muszą zostać dostarczone do 10 dnia danego miesiąca.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster