photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Uwaga Termin Ostateczny

poniedziałek 5.10.2020

2020-10-05_13h58_10


Studenci I Roku

poniedziałek 5.10.2020
  1. Instrukcja Wyboru Fakultetów dla Pierwszego Roku Kierunku Ogrodnictwo

  2. Uwaga Studenci 1 Roku Kierunek Ogrodnictwo Wybór modułu 1 dla studentów 1 roku ogrodnictwa do 5.10 godz. 08:00.

  3. Uwaga studenci 1 roku kierunku ogrodnictwo stacjonarne:

    Piątkowe ćwiczenia z przedmiotu Technologie informacyjne rozpoczną się w dniu 9 października

    Piątkowe  ćwiczenia  z przedmiotu Chemia rozpoczną się w dniu 16 października dla grup 1, 2, 3, 4 oraz 23 października grupy 5, 6, 7


  4. Harmonogram odbioru dokumentów przez studentów kierunku biotechnologia i ogrodnictwo

Szanowni Studenci, 

Poniżej znajduje się haromonogram odbioru dokumentów dla studentów pierwszego semestru. Dokumenty należy odbierać osobiście i jest to obowiązkowe. W zajęciach będą mogły brać udział osoby, które podpiszą ślubowanie studenckie zgodnie z zasadami uczelni wyższych. 

Bardzo prosimy o przestrzeganie  zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego (między innymi obowiązek zakrywania nosa i ust), dlatego każdy student jest proszony o przybycie na godzinę podaną w poniższym harmonogramie. 

Odbiór dokumentów:  budynek 37 – dziekanat  kierunku  

HARMONOGRAM ODBIORU DOKUMENTÓW 

BIOTECHNOLOGIA, I STOPIEŃ, STACJONARNE 

Grupa  1  – godz. 11-12, SALA – 0/65 – 01.10.2020 r. (Czwartek) 

Grupa  2 – godz. 14-15, SALA – 0/65 – 01.10.2020 r. (Czwartek) 

Grupa  5  – godz. 12-13, SALA – 0/65 – 02.10.2020 r. (Piątek) 

Grupa  6  – godz. 10-11, SALA – 0/65 – 02.10.2020 r. (Piątek) 

Grupa  3  – godz. 9:30-11, SALA – 0/65 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

Grupa  4  – godz. 14-15, SALA – 0/65 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

OGRODNICTWO, I STOPIEŃ, STACJONARNE 

Grupa  5  – godz. 10-11, SALA – 0/63  – 01.10.2020 r. (Czwartek) 

Grupa  7  – godz. 12-13, SALA –  0/63  – 01.10.2020 r. (Czwartek) 

Grupa  2  – godz.11-12 , SALA – 0/63 – 02.10.2020 r. (Piątek) 

Grupa  4  – godz. 13-14 , SALA – 0/63 – 02.10.2020 r. (Piątek) 

Grupa  3  – godz. 10 -11, SALA – 0/63 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

Grupa  6  – godz. 13-14, SALA – 0/63 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

Grupa  1  – godz. 14-15, SALA – 0/63 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

Terminy spotkań z Prodziekanami dr inż. Magdaleną Pawełkowicz (kierunek biotechnologia) oraz dr hab. Ewą Zaraś-Januszkiewicz (kierunek ogrodnictwo) będzie przekazany studentom niebawem. 


Informacja o Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

poniedziałek 5.10.2020

Link do strony https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna/stypendium-ministra_


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster