photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Informacje organizacyjne

wtorek 13.10.2020

 Dla studentów z naboru uzupełniającego z dnia 6 października br. 

Szanowni Państwo zostaliście wprowadzeni do systemów informatycznych Od 15 października 2020r. uruchomione zostają dla Państwa dwie grupy dodatkowe na kierunku ogrodnictwo studia stacjonarne. Są to grupy, które w planie zajęć będą funkcjonowały, jako grupa 6 i 7. Na podpisanie umów i ślubowania zapraszamy w dniach 14-16 października do Dziekanatu w budynku 37 w przyziemiu pok. 0/63. 

Szczegółowy harmonogram zajęć znajdziecie na stronach wydziału, zakładka DLA STUDENTA  (http://wobiak.sggw.pl/wydzial/pobieranie/pobierz-ogrodnictwo/). Dla studentów pierwszego roku został przygotowany specjalny przewodnik, z którym prosimy się zapoznać ( https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-kandydatow_/startbook-sggw). Jednocześnie przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa epidemiologicznego (https://www.sggw.pl/aktualnosci/zalecenia-dotyczace-covid-19-dla-wszystkich-czlonkow-spolecznosc). 

Uczelnia przygotowała się do przyjęcia Państwa i stworzenia bezpiecznych warunków realizacji zajęć stacjonarnych, które będą odbywać się w mniejszych grupach, aby zadbać o bezpieczeństwo studentów i prowadzących zajęcia. 

Wchodząc do budynku, każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk płynem z pojemników zamieszczonych przy wejściu. Każda sala po zajęciach będzie wietrzona i dezynfekowana. 

Ważne: 

  • Każdy student powinien mieć własną maseczkę, fartuch na zajęcia laboratoryjne i przestrzegać dystansu społecznego. 
  • Bardzo prosimy o punktualne przybycie na zajęcia. 
  • Na zajęcia student wnosi własny zeszyt i długopis. 

Szczegółowe zasady realizacji zajęć i bezpieczeństwa zostaną określone i udostępnione Państwu przez koordynatorów przedmiotów. 

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster