photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Stypendium

wtorek 20.10.2020

Drodzy Studenci.

 

Termin składania wniosków o stypendia socjalne i zapomogi mija 21 października b.r. (z wyrównaniem za październik). Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie, będą rozpatrywane dopiero na listopadowym posiedzeniu komisji stypendialnej.

Wnioski można składać do dziekanatu, osobiście lub za pomocą poczty (liczy się data stempla pocztowego) albo za pośrednictwem kuriera.

Prosimy o przekazywanie tylko kompletnych wniosków!
Wnioski są przyjmowane i poddawane wstępnej weryfikacji w dziekanacie wydziału:
Kierunki: ogrodnictwo i ochrony zdrowia roślin –  w bud. 35
Kierunki: biotechnologia i architektura krajobrazu –  w bud. 37
W celu poprawnego przygotowania wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zamieszczonym wraz z załącznikami na stronie głównej SGGW /www.sggw.pl/ w zakładce Dla Studentów, w odnośniku Pomoc materialna.

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster