photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Studenci I roku ogrodnictwo stacjonarne

czwartek 29.10.2020

Wykład zdalny z przedmiotu Chemia odbędzie się 29 października (czwartek) od godz. 16.00.

Proszę sprawdzić aktualizację rozkładu zajęć.


Uwaga Studenci. Ważne.

wtorek 27.10.2020

Dotyczy informowania Dziekana Wydziału w poniżej podanych sytuacjach:

1)      Osoby, które posiadają wynik dodatni testu na SARS-COV-2 informują o tym bezpośrednio Dziekana Wydziału za pośrednictwem poczty e-mail, jednocześnie podając daty: od kiedy do kiedy przebywają na kwarantannie.

2)      Osoby, które zostały przez Sanepid/lekarza skierowane na kwarantannę/izolację podają Dziekanowi od kiedy do kiedy  pozostają w kwarantannie/izolacji.

3)      Osoby, które mają podejrzenie zakażenia wirusem SARS-COV-2 powinny niezwłocznie zasięgnąć opinii lekarza co do dalszego postępowania, jednocześnie poinformować o podejrzeniu zakażenia Dziekana Wydziału na adres e-mail.


Uwaga Studenci

wtorek 27.10.2020

Wnioski stypendialne prosimy przesyłać głównie pocztą.

Wnioski, które wpłynęły do dnia 21 października, będą wypłacane w następnych miesiącach z wyrównaniem.

Aby wnioski stypendialne były rozpatrywane w danym miesiącu muszą zostać dostarczone do 10 dnia danego miesiąca.


UWAGA I ROK, SEM 1. KIERUNEK OGRODNICTWO, STUDIA STACJONARNE

środa 21.10.2020

Od najbliższego czwartku, 22 października, zajęcia realizowane w 6 grupach (5 grup + 1 grupa z 3 etapu rekrutacji)

Prosimy o sprawdzenie zmian wprowadzonych do grafiku zajęć.


Stypendium

wtorek 20.10.2020

Drodzy Studenci.

 

Termin składania wniosków o stypendia socjalne i zapomogi mija 21 października b.r. (z wyrównaniem za październik). Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie, będą rozpatrywane dopiero na listopadowym posiedzeniu komisji stypendialnej.

Wnioski można składać do dziekanatu, osobiście lub za pomocą poczty (liczy się data stempla pocztowego) albo za pośrednictwem kuriera.

Prosimy o przekazywanie tylko kompletnych wniosków!
Wnioski są przyjmowane i poddawane wstępnej weryfikacji w dziekanacie wydziału:
Kierunki: ogrodnictwo i ochrony zdrowia roślin –  w bud. 35
Kierunki: biotechnologia i architektura krajobrazu –  w bud. 37
W celu poprawnego przygotowania wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zamieszczonym wraz z załącznikami na stronie głównej SGGW /www.sggw.pl/ w zakładce Dla Studentów, w odnośniku Pomoc materialna.

 


Komunikat

piątek 16.10.2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi zajęć dydaktycznych w SGGW.

Komunikat Rektora ws. prowadzenia zajęć dydaktycznych


Szkolenie BHP i Biblioteczne

piątek 16.10.2020

Studenci I roku, rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021 mają obowiązek ( konieczność) realizacji szkoleń BHP i bibliotecznego w terminach wskazanych poniżej. Niezaliczenie szkolenia wiąże się z niezaliczeniem semestru (WAŻNE)! Termin szkolenia BHP, w serwisie https://szkolenia.sggw.pl/ ustawiony został dla studentów Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii w dniach 21.10.-4.11.2020

Szkolenie Biblioteczne (dla wszystkich Wydziałów) w dniach 14.10.-30.11.2020

Aby zrealizować szkolenie BHP należy:

(more…)


Stypendium Rektora

środa 14.10.2020

2020-10-14_15h10_41


Informacje organizacyjne

wtorek 13.10.2020

 Dla studentów z naboru uzupełniającego z dnia 6 października br. 

Szanowni Państwo zostaliście wprowadzeni do systemów informatycznych Od 15 października 2020r. uruchomione zostają dla Państwa dwie grupy dodatkowe na kierunku ogrodnictwo studia stacjonarne. Są to grupy, które w planie zajęć będą funkcjonowały, jako grupa 6 i 7. Na podpisanie umów i ślubowania zapraszamy w dniach 14-16 października do Dziekanatu w budynku 37 w przyziemiu pok. 0/63. 

Szczegółowy harmonogram zajęć znajdziecie na stronach wydziału, zakładka DLA STUDENTA  (http://wobiak.sggw.pl/wydzial/pobieranie/pobierz-ogrodnictwo/). Dla studentów pierwszego roku został przygotowany specjalny przewodnik, z którym prosimy się zapoznać ( https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-kandydatow_/startbook-sggw). Jednocześnie przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa epidemiologicznego (https://www.sggw.pl/aktualnosci/zalecenia-dotyczace-covid-19-dla-wszystkich-czlonkow-spolecznosc). 

Uczelnia przygotowała się do przyjęcia Państwa i stworzenia bezpiecznych warunków realizacji zajęć stacjonarnych, które będą odbywać się w mniejszych grupach, aby zadbać o bezpieczeństwo studentów i prowadzących zajęcia. 

Wchodząc do budynku, każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk płynem z pojemników zamieszczonych przy wejściu. Każda sala po zajęciach będzie wietrzona i dezynfekowana. 

Ważne: 

 • Każdy student powinien mieć własną maseczkę, fartuch na zajęcia laboratoryjne i przestrzegać dystansu społecznego. 
 • Bardzo prosimy o punktualne przybycie na zajęcia. 
 • Na zajęcia student wnosi własny zeszyt i długopis. 

Szczegółowe zasady realizacji zajęć i bezpieczeństwa zostaną określone i udostępnione Państwu przez koordynatorów przedmiotów. 

 


UWAGA  STUDENCI  ROZPOCZYNAJĄCY  LEKTORAT   Z  JĘZYKÓW  OBCYCH  W  ZIMIE  2020/21

piątek 9.10.2020

3 TEST (OSTATECZNY) KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, którzy nie przystąpili do testu w poprzednich terminach mogą podejść do testu w sobotę 10 października 2020r. o godzinie 20.00.

Link do testu będzie aktywny do godziny 20.45

Warunkiem przystąpienia do testu jest dostęp do usługi  OFFICE 365.

Link do testu poniżej ( link należy skopiować do przeglądarki internetowej)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8eVH_277TBZJFgtVaqY4fsw5URFUyMUw5NDlTMThDVENMS0pLVDdXMjdSMi4u

Po tym terminie listy na lektorat języka angielskiego zostaną zamknięte

                                                                                                                                                                   

UWAGA JĘZYK HISZPAŃSKI

Nie tworzymy grup na poziomie podstawowym ( od zera).

Studenci, którzy uczyli się języka hiszpańskiego i wybrali lektorat z tego języka będą mogli przystąpić do testu kwalifikacyjnego.

Test odbędzie się on-line w piątek 09 października 2020 o godzinie 20.00

Link do testu będzie aktywny do godziny 20.45

Warunkiem przystąpienia do testu jest dostęp do usługi  OFFICE 365.

Link do testu pojawi się  poniżej ( link należy skopiować do przeglądarki internetowej)

Zajęcia będą się odbywały w godzinach wieczornych w grupach międzywydziałowych.


Uwaga I Rok Kierunek Ogrodnictwo

czwartek 8.10.2020

Od 8.10. zmiana składu grup i rozkładu zajęć, nowe listy przed dziekanatem  w budynku 37.


Fakultet Mikrobiologia rolnicza na I roku…

wtorek 6.10.2020
Fakultet Mikrobiologia rolnicza na I roku, kierunek ogrodnictwo stacjonarne, nie ruszy.
Sześć osób, które wybrało ten fakultet proszone jest o wybór innego fakultetu za 2 ECTS do 07.10.2020 do 8.15 rano.

Uwaga Termin Ostateczny

poniedziałek 5.10.2020

2020-10-05_13h58_10


Studenci I Roku

poniedziałek 5.10.2020
 1. Instrukcja Wyboru Fakultetów dla Pierwszego Roku Kierunku Ogrodnictwo

 2. Uwaga Studenci 1 Roku Kierunek Ogrodnictwo Wybór modułu 1 dla studentów 1 roku ogrodnictwa do 5.10 godz. 08:00.

 3. Uwaga studenci 1 roku kierunku ogrodnictwo stacjonarne:

  Piątkowe ćwiczenia z przedmiotu Technologie informacyjne rozpoczną się w dniu 9 października

  Piątkowe  ćwiczenia  z przedmiotu Chemia rozpoczną się w dniu 16 października dla grup 1, 2, 3, 4 oraz 23 października grupy 5, 6, 7


 4. Harmonogram odbioru dokumentów przez studentów kierunku biotechnologia i ogrodnictwo

Szanowni Studenci, 

Poniżej znajduje się haromonogram odbioru dokumentów dla studentów pierwszego semestru. Dokumenty należy odbierać osobiście i jest to obowiązkowe. W zajęciach będą mogły brać udział osoby, które podpiszą ślubowanie studenckie zgodnie z zasadami uczelni wyższych. 

Bardzo prosimy o przestrzeganie  zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego (między innymi obowiązek zakrywania nosa i ust), dlatego każdy student jest proszony o przybycie na godzinę podaną w poniższym harmonogramie. 

Odbiór dokumentów:  budynek 37 – dziekanat  kierunku  

HARMONOGRAM ODBIORU DOKUMENTÓW 

BIOTECHNOLOGIA, I STOPIEŃ, STACJONARNE 

Grupa  1  – godz. 11-12, SALA – 0/65 – 01.10.2020 r. (Czwartek) 

Grupa  2 – godz. 14-15, SALA – 0/65 – 01.10.2020 r. (Czwartek) 

Grupa  5  – godz. 12-13, SALA – 0/65 – 02.10.2020 r. (Piątek) 

Grupa  6  – godz. 10-11, SALA – 0/65 – 02.10.2020 r. (Piątek) 

Grupa  3  – godz. 9:30-11, SALA – 0/65 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

Grupa  4  – godz. 14-15, SALA – 0/65 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

OGRODNICTWO, I STOPIEŃ, STACJONARNE 

Grupa  5  – godz. 10-11, SALA – 0/63  – 01.10.2020 r. (Czwartek) 

Grupa  7  – godz. 12-13, SALA –  0/63  – 01.10.2020 r. (Czwartek) 

Grupa  2  – godz.11-12 , SALA – 0/63 – 02.10.2020 r. (Piątek) 

Grupa  4  – godz. 13-14 , SALA – 0/63 – 02.10.2020 r. (Piątek) 

Grupa  3  – godz. 10 -11, SALA – 0/63 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

Grupa  6  – godz. 13-14, SALA – 0/63 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

Grupa  1  – godz. 14-15, SALA – 0/63 – 05.10.2020 r. (Poniedziałek) 

Terminy spotkań z Prodziekanami dr inż. Magdaleną Pawełkowicz (kierunek biotechnologia) oraz dr hab. Ewą Zaraś-Januszkiewicz (kierunek ogrodnictwo) będzie przekazany studentom niebawem. 


Informacja o Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

poniedziałek 5.10.2020

Link do strony https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna/stypendium-ministra_


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster