photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Zaproszenie

piątek 28.04.2017


Informacja dla grupy specjalizacyjnej: Ogrodnictwo zrównoważone i zarządzanie na 1 roku mgr

środa 19.04.2017

W najbliższy czwartek – 20 kwietnia rozpoczyna się przedmiot specjalizacyjny Cytoembriologia roślin prowadzony przez Prof. dr hab. Katarzynę Niemirowicz – Szczytt. Wykłady (15 godz.) odbywać się będą w godz. 17-19, sala 37/2/15 w Katedrze Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin.


Życzenia

czwartek 13.04.2017

WOBiAK_2017_Wielka


Zapraszamy na DD 2017

czwartek 13.04.2017

Zrzut ekranu 2017-04-13 10.31.07

 WYSTĄPIĄ
 Ogrodnictwo i Architektura Krajobrazu Biotechnologia
 Maciej Łepkowski  Anna Barczak-Brzyżek
 Krzysztof Kołątaj  Maciej Jerzy Bernacki
 Piotr Kozłowski  Błażej Betliński
 Ryszard Nejman  Ewa Borzęcka
 Agnieszka Stasiak  Mateusz Matuszkiewicz
 Daria Szarejko  Agnieszka Skarzyńska
 Hanna Szumilas  Katarzyna Tofil
 Paulina Świderska

WIĘCEJ…


Informacja dla I roku kierunku ochrona zdrowia roślin

wtorek 11.04.2017

W dniu 11 kwietnia (wtorek) zostają odwołane jednorazowo zajęcia z przedmiotu Fitopatologia miejska (godz. 12-14)


Targi Green Days 2017 7-9 kwietnia w Ptak Warsaw Expo

wtorek 4.04.2017

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu reprezentują:
– Katedra Sztuki Krajobrazu (Dzień Młodego Projektanta, Warsztaty
projektowe dla studentów „Ogród przydomowy niskobudżetowy”)
– Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych
– Studia Podyplomowe Florystyka – Sztuka Układania Kwiatów (Egzamin
dyplomowy i prezentacja prac dyplomowych)
– Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych (wykłady, warsztaty i wystawy w
Strefie Zielarskiej)

http://dni-zieleni.pl/
https://www.facebook.com/greendays2017/


Międzynarodowa Konferencja Naukowa

wtorek 4.04.2017

Problems of landscape protection and management in XXI century
20-22 kwietnia 2017 r.
SGGW w Warszawie

Konferencja dotyczy kształtowania i zarządzania krajobrazem wobec wyzwań
środowiskowych występujących w XXI wieku, takich jak adaptacja do zmian
klimatu, korekta strategii energetycznej, przestawienie się na zieloną
gospodarkę, kształtowanie obszarów miejskich i wiejskich w aspekcie
większej zdolności retencji wody, przetrwania suszy i gwałtownych zjawisk
pogodowych.

organizatorzy:
Katedra Ochrony Środowiska, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i
Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie,
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
oraz
Higher Institute of Educational Sciences in Odivelas, Lisbon, Portugal

więcej:
http://polixxi.com/
http://www.isce-turismo.com/

International Scientific Conference
Problems of landscape protection and management in XXI century
April 20-22, 2017
WULS-SGGW, Warsaw, Poland

The aim of the conference is to exchange experience, knowledge and ideas
as regards landscape in the face of current environmental challenges – in
different countries, and try to find better solutions.

Organizers:
Department of Environmental Protection, Faculty of Horticulture,
Biotechnology and Landscape Architecture, Warsaw University of Life
Sciences – SGGW, Poland
Polish Ecological Club – Mazovian Branch (PKE-OM), Poland
Co-organizer:
Higher Institute of Educational Sciences  in Odivelas, Lisbon, Portugal

more:
http://polixxi.com/
http://www.isce-turismo.com/


Przedmiot Botanika dla I roku studiów zaocznych

poniedziałek 3.04.2017

Przedmiot Botanika realizowany jest na I roku studiów zaocznych kierunku ogrodnictwo od zjazdu 21-23 kwietnia. Informacja ta dotyczy również osób z grupy powtarzającej.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster