photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Przedmiot Botanika dla I roku studiów zaocznych

poniedziałek 3.04.2017

Przedmiot Botanika realizowany jest na I roku studiów zaocznych kierunku ogrodnictwo od zjazdu 21-23 kwietnia. Informacja ta dotyczy również osób z grupy powtarzającej.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster