photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Międzynarodowa Konferencja Naukowa

wtorek 4.04.2017

Problems of landscape protection and management in XXI century
20-22 kwietnia 2017 r.
SGGW w Warszawie

Konferencja dotyczy kształtowania i zarządzania krajobrazem wobec wyzwań
środowiskowych występujących w XXI wieku, takich jak adaptacja do zmian
klimatu, korekta strategii energetycznej, przestawienie się na zieloną
gospodarkę, kształtowanie obszarów miejskich i wiejskich w aspekcie
większej zdolności retencji wody, przetrwania suszy i gwałtownych zjawisk
pogodowych.

organizatorzy:
Katedra Ochrony Środowiska, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i
Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie,
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
oraz
Higher Institute of Educational Sciences in Odivelas, Lisbon, Portugal

więcej:
http://polixxi.com/
http://www.isce-turismo.com/

International Scientific Conference
Problems of landscape protection and management in XXI century
April 20-22, 2017
WULS-SGGW, Warsaw, Poland

The aim of the conference is to exchange experience, knowledge and ideas
as regards landscape in the face of current environmental challenges – in
different countries, and try to find better solutions.

Organizers:
Department of Environmental Protection, Faculty of Horticulture,
Biotechnology and Landscape Architecture, Warsaw University of Life
Sciences – SGGW, Poland
Polish Ecological Club – Mazovian Branch (PKE-OM), Poland
Co-organizer:
Higher Institute of Educational Sciences  in Odivelas, Lisbon, Portugal

more:
http://polixxi.com/
http://www.isce-turismo.com/


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster