photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


LIII Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW

piątek 21.10.2016

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej serdecznie zapraszają wszystkich studentów, doktorantów oraz wykładowców na XLIII Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW, który jest doskonałą okazją do zaprezentowania swych zainteresowań naukowych i osiągnięć koła na forum całej uczelni. Tegoroczny przegląd odbędzie się 9 grudnia 2016 roku w budynku 23 o godzinie 8:30. Abstrakty prosimy kierować na adres knmw@sggw.pl do dnia 21.11.2016r. Szczegółowe informacje oraz aktualności ukazywać się będą na stronie: knmw.sggw.pl oraz http://www.sggw.pl/dla-studentow/aktywnoscstudentow/przeglady-dorobku-kol-naukowych

PDK dziekanty


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster