photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Informacja dla studentów IV roku stacjonarnego kierunku Ogrodnictwo

piątek 30.09.2016

Zajęcia z przedmiotu „Nowoczesność w Ogrodnictwie Ozdobnym” w dniu 05.10.2016 r. odbędą się w godz. 8:30 – 13 na terenie Warszawskiego Rolno – Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach oraz Gospodarstwa Kwiaciarskiego w Jawczycach k. Bronisz. Dojazd we własnym zakresie (autobus 713 z pętli Cm. Wolski). Spotkanie o 8:30 przed bramą wjazdową na Rynek Hurtowy.


Uwaga studenci: I rok kierunek biotechnologia

piątek 30.09.2016

Uwaga studenci: I rok kierunek biotechnologia

  • Wykład z matematyki rozpocznie się w dniu 5 października od godz. 14:30
  • Zajęcia z chemii ogólnej i fizycznej rozpoczną się od wykładu w piątek 7 października, zaplanowane na środę 5 października ćwiczenia dla wszystkich grup, w tym dniu nie odbędą się.
  • Nastąpiła korekta grup A,B na matematykę. Szczegółowy podział na te grupy znajduje się na tablicy przed Dziekanatem.

Uwaga zmiany w rozkładach zajęć

piątek 30.09.2016

Zmiany dotknęły większości rozkładów zajęć na kierunku Ogrodnictwo (studia dzienne i zaoczne), ponadto zmiany dotyczą I roku studiów na kierunku Ochrona Zdrowia Roślin. Uzupełniono brakujące rozkłady zajęć. Zapraszamy do pobrania z sekcji dla studenta.


Uwaga studenci 1 roku

wtorek 27.09.2016

Uwaga studenci 1 roku kierunek: biotechnologia

W związku z godzinami dziekańskim, które obowiązują w poniedziałek 3.10 w godzinach 8:00-12:00 (inauguracja wydziałowa), informujemy, że ćwiczenia  z fizyki dla grupy 1 i 2, zaplanowane w tym dniu od godziny 11:00 rozpoczną się o godz. 12:00.

Kolejne zajęcia w tym dniu pozostają bez zmian.


Informacja dla Studentów IV roku stacjonarnego kierunku ogrodnictwo

czwartek 22.09.2016

Wykład Prof. K. Tomali i Prof. M. Gajewskiego Przechowalnictwo płodów ogrodniczych rozpocznie się od środy 12 października


Informacja na temat stypendiów ministra

wtorek 20.09.2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

Termin ubiegania się o stypendia do 10 października dla wszystkich kierunków studiów

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów regulują przepisy:

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

II. Warunki przyznawania stypendium ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom precyzuje w § 2 ust. 1, że stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

  1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
  2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, a także student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania warunku określonego w art. 184 ust. 5 ww. ustawy dokonują uczelnie.

Uwaga szczegółowe informacje oraz formularze do pobrania na stronie ministerstwa (link)


Godziny dziekańskie

wtorek 20.09.2016

W związku z Inauguracją Wydziałową, w dniu 3 października, obowiązują godziny dziekańskie dla wszystkich kierunków studiów do godz. 12.00


Inauguracja 2016

piątek 16.09.2016

Dziekan i Rada Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie serdecznie zapraszają na Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2016/2017


Informacja dla Studentów 2 roku studiów zaocznych kierunku ogrodnictwo

piątek 16.09.2016
  • Przedmiot Prof. L. Mieszkalskiego Mechanizacja ogrodnictwa dla II roku studiów niestacjonarnych (sem. 3) kierunku ogrodnictwo rozpocznie się od drugiego zjazdu tj. od 30 września b.r.
  • Jeden z fakultetów, przedmiot Prof. E. Jadczuk-Tobjasz Uprawy specjalne roślin sadowniczych dla II roku studiów niestacjonarnych (sem. 3) kierunku ogrodnictwo rozpocznie się również od drugiego zjazdu tj. od 30 września b.r. (godziny będą nadrobione zajęciami wyjazdowymi)

Uwaga Studenci studiów niestacjonarnych kierunku ogrodnictwo rok III, IV, V i I mgr

środa 14.09.2016

Rozpoczęcie zajęć w październiku wg podanych poniżej terminów:

  • Turnus A  w dniach 7-9 października – ogrodnictwo rok IV
  • Turnus B w dniach 14-16 października – ogrodnictwo rok III, V i I mgr

Rekrutacja uzupełniająca Architektura Krajobrazu

czwartek 8.09.2016
Prowadzona jest uzupełniająca rekrutacja na studia dzienne inżynierskie – kierunek architektura krajobrazu. Zapraszamy do ubiegania się o przyjęcie na pozostałe 28 miejsc.
Ponadto prowadzona jest rekrutacja na studia niestacjonarne – kierunek ogrodnictwo.
12 września o godz. 12 upływa termin rejestracji w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) i wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu z rysunku odręcznego na kierunek architektura krajobrazu.
Sprawdzian z rysunku odręcznego odbędzie się 14 września.
Szczegóły na stronach:
http://www.sggw.pl/rekrutacja/rekrutacja-uzupelniajaca-wrzesien
i
http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/studia-i-stopnia/sprawdzian-z-rysunku-komunikaty

Uwaga Studenci I roku studiów niestacjonarnych kierunku ogrodnictwo

środa 7.09.2016

Spotkanie z Dziekanem Wydziału i Prodziekanem d.s. studenckich kierunku ogrodnictwo odbędzie się w najbliższy piątek 9 września, na pierwszych zajęciach w godz. 12.15- 13.15. W programie spotkania m. in.  ślubowanie, wręczenie legitymacji i podpisanie umów.


Informacja dla zaocznych studentów AK – I rok studiów magisterskich

wtorek 6.09.2016

Uwaga studenci AK I mgr sem. 2 – studia niestacjonarne (zaoczne) Zajęcia rozpoczynają się już 16 września i będą realizowane według zamieszczonego planu.


Wyróżnienie dla profesora Jacka Borowskiego

wtorek 6.09.2016
Tegorocznym laureatem Honorowego Zielonego Laura Związku Szkółkarzy Polskich, wyróżnienia, które zgodnie z tradycją jest przyznawane podczas otwarcia Międzynarodowej Wystawy „Zieleń to Życie”, został dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW. Laur został przyznany w uznaniu „za działania na rzecz poprawy stanu zieleni publicznej i instytucjonalnej oraz szczególne osiągnięcia w popularyzacji pnączy”.

(more…)


poniedziałek 5.09.2016

UWAGA! Aktualizacja rozkładu zajęć dla I roku niestacjonarnego kierunku ogrodnictwo w zakładce „dla studenta”-„pobierz-ogrodnictwo”. Dotyczy: zmiana terminów rozpoczęcia przedmiotu Chemia.


Następna strona »

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster