photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


BHP – Informacja dla studentów I roku stacjonarnego kierunku ogrodnictwo i I roku stacjonarnego kierunku ochrona zdrowia roślin

poniedziałek 17.10.2016
Szkolenie BHP dla kier. ogrodnictwo 
odbędzie się w środę 19 października w godz. 14-16
w ramach przedmiotu Ochrona własności intelektualnej i BHP w Auli II. 
Szkolenie BHP dla kier. ochrona zdrowia roślin 
odbędzie się we wtorek 25 października w godz. 17-19 
w ramach przedmiotu Ochrona własności intelektualnej i BHP w s. 26, bud. 35 
Szkolenie poprowadzi insp. Dagmara Zaręba  Kujawka 
Obecność obowiązkowa 

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster