photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Jubileusz 95-lecia Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

poniedziałek 15.02.2016

image description

Z okazji Jubileuszu 95-lecia Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, przypadającym w roku Jubileuszu 200-lecia SGGW w Warszawie

zapraszamy wszystkich Absolwentów do udziału w Jubileuszowym Dniu Wydziału, który odbędzie się w sobotę 16 kwietnia 2016 r., na terenie Kampusu SGGW w Warszawie. Program dostępny jest tu.
Warunkiem uczestnictwa w Jubileuszowym Dniu Wydziału jest zarejestrowanie się. Możliwe są dwie formy rejestracji:


KNO na IPM Essen-Germany

poniedziałek 15.02.2016

IPM Essen

W dniach 26-27 stycznia 2016 roku byliśmy na międzynarodowych targach ogrodniczych IPM Essen-Germany. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Pani dziekan prof. dr hab. Katarzynie Niemirowicz-Szczyt oraz Rektorowi SGGW prof. dr hab. Alojzemu Szymańskiemu, za wsparcie finansowe.

Koło Naukowe Ogrodników


Witamy w SGGW !

niedziela 14.02.2016

Program Dnia Otwartego 20 II 2016

Godzina

Punkt programu

Gmach

Aula / Sala

10.00 – 14.00

Stoiska wydziałowe, informacje o kierunkach studiów, informacje o rekrutacji na studia w SGGW 9

Aula Kryształowa

11.00 – 11.15

Wystąpienie Rektora SGGW 9

Aula Kryształowa

Wystąpienia Dziekanów – prezentacje kierunków studiów

11.20 – 12.20

dietetyka, żywienie człowieka i ocena żywności, gastronomia
i hotelarstwo

7

20

budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, inżynieria
i gospodarka wodna

4

1

ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka,
turystyka i rekreacja

6

D22

leśnictwo, technologia drewna, meblarstwo, gospodarka przestrzenna

6

A43

biologia, rolnictwo, inżynieria ekologiczna

7

102

zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria systemów biotechnicznych, technologie energii odnawialnej

6

A17

12.20 – 13.20

 

technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, bezpieczeństwo żywności

7

20

zootechnika, hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, bioinżynieria zwierząt

4

1

socjologia, pedagogika

6

D22

informatyka, informatyka i ekonometria

6

A43

biotechnologia, weterynaria

7

102

architektura krajobrazu, ogrodnictwo, ochrona zdrowia roślin

6

A17

 

Dyżur przedstawicieli Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

w godz. 1100 – 1400 w Auli Kryształowej na stoisku REKRUTACJA – BSS

­­

Informacje o KURSACH DO MATURY

w godz. 1100 – 1400 w Auli Kryształowej

INSTRUKCJA OBSŁUGI MATURZYSTY –
„Co każdy rodzic maturzysty powinien wiedzieć?”

godz. 1130, wstęp bezpłatny, budynek 8, sala 112


SGGW na MTAS

czwartek 4.02.2016


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster