photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


KNO na IPM Essen-Germany

poniedziałek 15.02.2016

IPM Essen

W dniach 26-27 stycznia 2016 roku byliśmy na międzynarodowych targach ogrodniczych IPM Essen-Germany. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Pani dziekan prof. dr hab. Katarzynie Niemirowicz-Szczyt oraz Rektorowi SGGW prof. dr hab. Alojzemu Szymańskiemu, za wsparcie finansowe.

Koło Naukowe Ogrodników


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster