photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

czwartek 28.01.2016

OSIĄGNIĘCIA INDYWIDUALNE STUDENTA UMIESZCZANE W SUPLEMENCIE

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zasady dotyczące sporządzania dyplomu ukończenia studiów

oraz suplementu do dyplomu opisuje Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 17 Rektora SGGW z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Na wniosek osoby zainteresowanej w suplemencie mogą być umieszczone:

Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach:

  1. a) informacje o zaliczonych praktykach ponadprogramowych,
  2. b) innych dodatkowych osiągnięciach studenta, takich jak publikacje (efekt pracy w kołach naukowych),
  3. c) wyróżnienia,
  4. d) nagrody,
  5. e) wybitne osiągnięcia sportowe,

które świadczą o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub kompetencji. Dodatkowe osiągnięcia, powinny mieć związek z realizowaną dyscypliną studiów (dana kwalifikacja).

Osoby zainteresowane uwzględnieniem w suplemencie dodatkowych informacji proszone są o ich przekazane w formie elektronicznej i papierowej. Do suplementu wpisane zostaną osiągnięcia wiarygodnie udokumentowane i zaakceptowane przez Dziekana.

formularz do pobrania tutaj


czwartek 21.01.2016

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16 stycznia 2016 roku
zmarł

Dr Bogdan Leski

Wieloletni nauczyciel akademicki w Katedrze Fitopatologii
na Wydziale Ogrodnictwa SGGW.
Wybitny naukowiec, fitopatolog, hodowca odmian roślin odpornych na choroby.
Członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
Odszedł zasłużony pedagog, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.
Człowiek wielkiej życzliwości bez reszty oddany swojej pracy naukowej

  Cześć Jego Pamięci!

Rektor i Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dziekan i Rada Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii
i Architektury Krajobrazu

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne Oddział Warszawski

 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 25 stycznia 2016 r. o godz. 11.50 w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej (murowany)

na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie

przewidywany transport – samochód spod budynku 37 o godz.10.30

 

Życiorys Dr Bogdana Leskiego na stronie Samodzielnego Zakładu Fitopatologii


Wystawa w Urzędzie Dzielnicy Ochot

czwartek 21.01.2016

W poniedziałek 25 stycznia, godz. 13:00
w Urzędzie Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a

odbędzie się wernisaż wystawy prac projektowych studentów kierunku architektura krajobrazu z przedmiotu Projektowanie, semestr 7, rok 2015/2016

pt: „Koncepcja Zagospodarowania Parku Pole mokotowskie w Warszawie”

Plansza_wystawa_600


V Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu”

wtorek 19.01.2016

Wybitni praktycy – gośćmi Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

V Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu”
Noworoczna Gala Agrobiznesu
na SGGW 20 stycznia 2016 roku

V Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu”
11.00-12.40
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, bud. 37, Sala Rady Wydziału 0/106

Spotkanie z wybitnymi praktykami z obszaru ogrodnictwa:
• Moniką i Tomaszem Bankiewiczami, właścicielami gospodarstwa sadowniczego i producentami soków owocowych w Komorowie (woj. mazowieckie) – Mistrzowie Krajowi AgroLigi 2013 w kategorii Rolnicy (www.gospodarstwo-sadownicze.pl, www.soki-naturalne.eu)
• Alicją i Krzysztofem Spychalskimi wraz z synem Mateuszem, producentami warzyw gruntowych w Pikutkowie (woj. kujawsko-pomorskie) – laureaci konkursu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2015 (prezentacja w AGRO: http://krwil.sggw.pl/download/storage/Spychalscy_Alicja_i_Krzysztof.pdf)
• Moderator spotkania: dr Janusz Gołos, b. attache rolny Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce

Noworoczna Gala Agrobiznesu
13.00-17.00
Aula Kryształowa
• wręczenie Medali 25-lecia laureatom konkursu Agroprzedsiębiorca RP z l. 1991-2015
• podsumowanie konkursów redakcji AGRO: „Kwatery na Medal 2013”, „AgroKlasa ODR 2013” oraz wręczenie Nagrody ABK im. Andrzeja Warchoła
• uhonorowanie zasłużonych przedstawicieli polskiego rolnictwa i agrobiznesu Honorowymi Odznakami „Zasłużony dla Rolnictwa”

Organizatorzy: Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, Rektor SGGW i Redakcja AGRO

Więcej tu:
http://www.sggw.pl/zapraszamy-na-noworoczna-gale-agrobiznesu


WYBORY 2016

poniedziałek 18.01.2016

Miło jest nam poinformować, że w najbliższych dniach odbędą się wśród studentów WYBORY ELEKTORÓW oddelegowanych do głosowań w wyborach nowych Dziekanów i Rektorów. Zgłosić się może każdy student. Funkcja elektora daje możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu uczelni i poznania przyszłych władz.

JAK ZGŁOSIĆ SWOJĄ KANDYDATURĘ?

20 stycznia 2016 r. w sali 122, w bud. 35 zostaną wystawione urny, oddzielne dla wyborów Rektorskich i Dziekańskich. Aby zgłosić swoją kandydaturę należy do odpowiedniej urny wrzucić kartkę z następującymi danymi: IMIĘ I NAZWISKO, KIERUNEK, ROK STUDIÓW, TELEFON i E-MAIL. Kandydatury niepełne nie będą brane pod uwagę. do 22 stycznia 2016 r. kandydaci muszą złożyć oficjalną zgodę na kandydowanie (http://www.sggw.pl/wybory-w-sggw dokument „Oświadczenie”). Możliwe również będzie wypełnienie zgody podczas wrzucania kart do urny. Brak zgody uznacza wykluczenie z kandydowania.

Spośród kandydatów Samorząd Studentów wybierze 12 elektorów do wyborów dziekańskich, oraz 3 elektorów do wyborów Rektorskich. Głosowanie odbędzie się 25 stycznia, wybrani kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

WYBORY

20 stycznia 2016 r.(środa),
w sali 122 (budynek 35, przy szklarniach)
w godz. 800-1800

wystawiona zostanie urna wyborcza
w celu zgłaszania kandydatów
na elektorów wybierających
dziekana i prodziekanów
oraz
rektora i prorektorów

wśród studentów
Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii
i Architektury Krajobrazu

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: imię, nazwisko, kierunek, dane kontaktowe – nr tel. i adres e-mail

Wydziałowa Komisja Wyborcza


Studia Podyplomowe – Aranżacja Roślin w Przestrzeni Użytkowej

sobota 16.01.2016

aranzacja_roslin_SGGW


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster