photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zapraszamy na wystawę

środa 25.06.2014

III edycja Nagrody Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego WarchałowskiegoLAUREACI:

Nagroda I stopnia:

– Joanna Karlikowska

– Justyna Kąkolewska

Nagroda II stopnia:

– Patrycja Ćwiek

– Katarzyna Abramowicz

Nagroda III stopnia:

– Zoriana Tuszakowska

– Małgorzata Wójcik

– Oksana Zrada

W dniu 16.06.2014 r. została przyznana Nagroda im. J. Warchałowskiego w kategorii: architektura krajobrazu. Tematem konkursu było hasło „Wspólnota demokracji – wspólnota wolności”. Celem organizacji konkursu i wystawy było wyłonienie najciekawszych rozwiązań projektowych w zakresie kreowania przestrzeni towarzyszących wysokiej rangi obiektom użyteczności publicznej.

Prace zwycięskie zostały wyłonione w wyniku konkursu na „Koncepcję zagospodarowania patio gmachu głównego MSZ przy Al. J. Ch. Szucha 23 w Warszawie”. Wydarzenie to było przedsięwzięciem skierowanym do studentów 3 roku studiów stacjonarnych na stopniu inżynierskim na kierunku architektura krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i realizowane w ramach przedmiotu: Projektowanie i budowa obiektów architektury krajobrazu w Katedrze Architektury Krajobrazu WOBiAK.

Zespół prowadzących:

dr inż. Elżbieta Myjak-Sokołowska – koordynator zadania

dr inż. Kinga Kimic

mgr inż. Małgorzata Pstrągowska

Konsultacje dendrologiczne:

dr inż. Ewa Zaraś-Januszkiewicz

dr inż. Tatiana Swoczyna

plakat


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster