photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zmniejszenie liczby grup

wtorek 11.03.2014

Na pierwszym roku stacjonarnych studiów inżynierskich na kierunku Ogrodnictwo zmniejszona została liczba grup do 7. Nowy rozkład zajęć do pobrania w dziale dla studenta


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster