photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Konkurs dla młodych naukowców i doktorantów Wydziału

środa 30.04.2014

Szanowni Państwo,

Z upoważnienia Pani Dziekan zawiadamiam o otwarciu corocznego konkursu dla młodych naukowców i doktorantów Wydziału. W tym roku składanie wniosków odbywać się będzie metodą on-line. W tym celu należy zalogować się na stronie internetowej konkursu. W razie trudności proszę kontaktować się z dr Martą Pudzianowską lub  mgr Dawidem Bujalskim oraz pod adresem kontakt_wobiak@sggw.pl

Formularze dostępne są na stronie:http://formularze.wobiak.sggw.pl

W załączeniu regulamin konkursu i harmonogram składania wniosków. Informacje te będą także zawieszone na stronie Wydziału.

Pozdrawiam

Marek Gajewski

Regulamin konkursu
Harmonogram


Uwaga studenci studiów stacjonarnych II stopnia (mgr) Rok II/semestr 3

czwartek 10.04.2014

Studia stacjonarne II stopnia (mgr) Rok II/semestr 3

Zajęcia z przedmiotu fakultatywnego Zielone dachy – uprawa roślin na dachach (F) ćw. 37/1/33rozpoczynają się w dniu 24 kwietnia (czwartek po Wielkanocy)Obrony prac doktorskich

poniedziałek 7.04.2014

Autoreferaty prac Pani Magdaleny Anny Błaszczyk oraz Pana Piotra Szpanowskiego do pobrania w sekcji Seminaria / Obrony prac doktorskich


piątek 4.04.2014


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 31 marca 2014 roku w wieku 80 lat zmarł

 

Śp.

prof. dr hab. EDMUND NIEMCZYK

 

Długoletni pracownik naukowy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach od roku 1955 do przejścia na emeryturę w 2003 roku.

Był wybitnym naukowcem, współtwórcą i organizatorem badań nad biologiczną ochroną roślin i twórcą integrowanego systemu produkcji owoców w Polsce, członkiem wielu organizacji krajowych i zagranicznych. Pełnił ważne funkcje kierownicze, m.in. Dyrektora Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej k. Nowego Sącza, zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, Kierownika Pracowni Biologicznych Metod Ochrony Roślin Sadowniczych. Był bez reszty oddany swojej pracy zawodowej, którą wykonywał z wielkim zaangażowaniem i pasją. Miał ogromny osobisty wkład w osiągnięcia Instytutu i polskiego sadownictwa. Za wybitne zasługi na polu nauki i upowszechniania wyników badań został wyróżniony wieloma odznaczeniami resortowymi i państwowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pozostanie w naszej życzliwej pamięci jako Osoba nadzwyczaj skromna, życzliwa, chętnie służąca pomocą i radą. Był wspaniałym nauczycielem i wychowawcą licznej kadry młodych naukowców i praktyków.

Odszedł od nas niezwykle szlachetny, prawy i dobry Człowiek.

Cześć Jego Pamięci!

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 7 kwietnia 2014 r. Po mszy św. o godz. 1200 w kościele św. Jakuba w Skierniewicach nastąpi przewiezienie i złożenie urny z prochami Zmarłego na Cmentarzu Miejskim w Skierniewicach przy ul. Strobowskiej.

Rodzinie Profesora wyrazy serdecznego współczucia składają Dyrekcja, Rada Naukowa oraz Pracownicy Instytutu Ogrodnictwa w SkierniewicachKonferencja pt. „Drogi do Sukcesu”

środa 2.04.2014

Warszawa, 10 kwietnia 2014

Szanowni Państwo,

Samodzielna Pracownia Organizacji Ekonomiki Ogrodnictwa, Samorząd Studentów WOBiAK oraz Koło Naukowe Ogrodników mają zaszczyt zaprosić na konferencję pt. „Drogi do Sukcesu”. Mamy nadzieję, że konferencja pokaże możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu nauk ogrodniczych w celu osiągnięcia sukcesu zawodowego. Może stać się wskazówką dla przyszłych przedsiębiorców działających na tym rynku, a także umożliwi studentom spotkanie się z ich potencjalnymi pracodawcami.

(more…)


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster