photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Pismo

środa 8.04.2020

Pismo okólne nr 3/2020 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia studentów SGGW z opłat za zamieszkanie w domach studenckich za okres nieprzybywania w domach studenckich począwszy od drugiej połowy marca 2020 roku do dnia wznowienia zajęć dydaktycznych w Uczelni

Pismo_okólne Rektora nr 3 z 2020


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster