photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Organizacja pracy WOiB

środa 18.03.2020

Szanowni Państwo,

lista zajęć oraz forma w jakiej będą prowadzone zajęcia na odległość znajduje się w tabeli. Zajęcia powinny odbywać się według obowiązującego planu, chyba że ustalicie Państwo z prowadzącym zajęcia inne terminy dostosowane do zaproponowanej formy przez nauczyciela i nie będzie to
kolidowało z innymi zajęciami.

Ćwiczenia laboratoryjne, które nie są możliwe w chwili obecnej do przeprowadzenia przez Internet będą odrobione w późniejszym terminie lub zaproponowane będą inne rozwiązania jeżeli powrót na uczelnię będzie się
opóźniał.

Zajęcia na studiach zaocznych będziemy chcieli przeprowadzić na dodatkowym zjeździe, o którym powiadomimy na stronie jeżeli będą przywrócone zajęcia. Ze względu na to, że nie wiemy jak długo potrwa obecna sytuacja większość nauczycieli zdecydowała się na przekazanie Państwu jako studentom studiów niestacjonarnych różnych materiałów, które możecie już obecnie analizować. Zdecydowaliśmy się na ten krok aby nie komasować zbyt dużych partii materiału na koniec semestru.

Bardzo proszę o kontakt poszczególnych starostów roku lub grup (dotyczy to zarówno studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych) z prowadzącymi zajęcia w celu uszczegółowienia form realizacji zajęć (jeżeli uważacie Państwo, że coś jest dla Państwa niejasne w tabeli).
Maile służbowe prowadzących:
imię_nazwisko@sggw.pl

Proszę śledzić bieżące informacje na stronie WOiB i stronie głównej SGGW.
W razie pytań proszę o kontakt mailowy z Prodziekanami poszczególnych
kierunków lub z Dziekanatem.

Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii
Dr hab. Marzena Wińska-Krysiak

 

WOiB_zdalne_nauczanie

Dyżury 4 Dziekani

Dyżury 4 Pracownicy

Plan_realizacji_procesu_kształcenia w SPNJO


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster