photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Pan Prezydent RP Andrzej Duda nadał Pani Małgorzacie KIEŁKIEWICZ-SZANIAWSKIEJ i Panu Marcinowi FILIPECKIEMU nominację profesorską.

środa 23.01.2019

W imieniu całej społeczności akademickiej WOBiAK składam Pani Profesor i Panu Profesorowi
gratulacje z życzeniami dalszych osiągnięć.

Dziekan WOBiAK
Prof. dr hab. Wojciech Wakuliński


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster