photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Inauguracji wernisażu corocznej wystawy najlepszych prac dyplomowych magisterskich wykonanych na kierunku architektura krajobrazu.

wtorek 19.12.2017

W dniu 8 grudnia 2017 r. Katedra Architektury Krajobrazu zorganizowała  uroczysty wernisaż wystawy najlepszych prac magisterskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, w roku akademickim 2016/2017 „mgr-ak-2017”. Wystawa dedykowana jest dr inż. Aleksandrowi Bartosiewiczowi w 90-tą rocznicę urodzin. Kuratorem wystawy jest dr inż. Agnieszka Gawłowska, a autorem koncepcji wystawy – mgr inż. Krzysztof Gadomski. Przedstawiciele Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP: Katarzyna Łowicka – przewodnicząca Sekcji AK, Paweł Bartman – wiceprzewodniczący Sekcji AK, Magdalena Kazulo – członek Sekcji AK, przyznali następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagroda honorowa dla mgr inż. arch. krajobrazu Damiana Kohyta ​za pracę pt. „Rewitalizacja Parku przy ul. Ceglanej w Pile”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Myjak-Sokołowskiej​

Wyróżnienie honorowe dla mgr inż. arch. krajobrazu Joanny Karlikowskiej za pracę pt. „Możliwość wprowadzenia zieleni w koncepcji uspokojenia ruchu na przykładzie ul. Mokotowskiej w Śródmieściu Warszawy” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Kingi Kimic Wyróżnienie honorowe dla mgr inż. arch. krajobrazu Rafała Mgłosieka za pracę pt. „Koncepcja rewitalizacji zespołu poprzemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim” , wykonaną pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Myjak-Sokołowskiej.

Agnieszka Żukowska, Prezes Agencji Promocji Zieleni przyznała nagrodę dla mgr inż. arch. krajobrazu Iwony Gajewskiej za pracę pt. „Tereny wypoczynkowe miast w koncepcji smart city”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Gabrieli Maksymiuk

oraz wyróżniła prace:

Mgr inż. arch. krajobrazu Rafała Mgłosieka pt. „Koncepcja rewitalizacji zespołu poprzemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, wykonaną pod
kierunkiem dr inż. Elżbiety Myjak-Sokołowskiej Mgr inż. arch. krajobrazu Małgorzaty Mirgos pt. „Koncepcja zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków gminy Raszyn”, wykonaną pod
kierunkiem dr inż. Agnieszki Gawłowskiej Mgr inż. arch. krajobrazu Katarzyny Skowron pt. „Możliwości wykorzystania rozwiązań ekologicznych w osiedlach mieszkaniowych na przykładzie projektu modernizacji fragmentu osiedla Koszyki w Warszawie”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Kingi Kimic Polskie Towarzystwo Dendrologiczne przyznało wyróżnienie dla pracy mgr inż.
arch. krajobrazu Agnieszki Góreckiej pt. „Ocena skuteczności zabiegu renaturyzacji spinetyzowanej buczyny karpackiej (Dentario glandulosae-Fagetum W. Mat. 1964) w Roztoczańskim Parku Narodowym”, wykonanej pod kierunkiem dr inż. Artura Obidzińskiego.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym Dyplomantom oraz ich
Promotorom!

Postery plac dyplomowych można oglądać do 27 stycznia 2018 roku, w Muzeum
SGGW, ul. Nowoursynowska 161 (I piętro, wejście C), czynnym od poniedziałku
do piątku, w godz. 9:00-16:00.

Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu
dr inż. Jan Łukaszkiewicz

Kurator wystawy
dr inż. Agnieszka Gawłowska


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster