photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zaproszenie

wtorek 13.06.2017

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Fitopatologii
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

Sesja Naukowa

„MYKOLOGIA DLA FITOPATOLOGII,
AKTUALNE PROBLEMY MYKOZ
W UPRAWACH ROŚLIN W POLSCE”

 

Zaproszenie sesja 21 czerwca 2017 Więcej… 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster