photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wyróżnienie dla profesora Jacka Borowskiego

wtorek 6.09.2016
Tegorocznym laureatem Honorowego Zielonego Laura Związku Szkółkarzy Polskich, wyróżnienia, które zgodnie z tradycją jest przyznawane podczas otwarcia Międzynarodowej Wystawy „Zieleń to Życie”, został dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW. Laur został przyznany w uznaniu „za działania na rzecz poprawy stanu zieleni publicznej i instytucjonalnej oraz szczególne osiągnięcia w popularyzacji pnączy”.

 

Profesor Jacek Borowski jest miłośnikiem i popularyzatorem roślin, wykładowcą akademickim, uznanym w kraju i za granicą dendrologiem. Ukończył Wydział Ogrodnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1995 r. obronił pracę doktorską pod tytułem „Przydatność pnączy z rodzajuParthenocissus do nasadzeń miejskich”, a w 2008 r. opublikował rozprawę habilitacyjną „Wzrost rodzimych gatunków drzew przy ulicach Warszawy”. W swojej działalności naukowej zajmuje się szeroko pojmowaną dendrologią. Jest autorem licznych publikacji naukowych, popularyzatorskich i monografii, w tym dotyczących zieleni miejskiej i zastosowania pnączy. Wykłada drzewoznawstwo na Wydziale Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu warszawskiej SGGW. Angażuje się w obronę alei przydrożnych, opracowuje nowe metody wyceny drzew. Od 2010 r. pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.
autor zdjęcia: Radek Pasterski
źródło: Rzeczpospolita


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster