photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Harmonogram wyborów władz WOBiAK kadencja 2016/2020

środa 13.04.2016

Uwaga nastąpiły kolejne (13.04) zmiany w harmonogramie. Poniżej aktualny harmonogram.

  • Zgłaszanie przez elektorów kandydatów na stanowisko Dziekana – godz. 8:00-18:00, sala 122, b. 35 – 18.04.2016
  • Zgłaszanie przez elektorów kandydatów na stanowisko Dziekana w przypadku, gdy w pierwszej turze żaden z Kandydatów na Dziekana nie otrzyma 10% ważnych głosów- godz. 8:00-18:00, sala 122, b. 35 – 19.04.2016
  • Spotkania kandydatów na stanowisko Dziekana z pracownikami i studentami – godz. 11:00,   26 b. 3521.04.2016
  • Wybór DZIEKANA – godz. 10:00, s. 26 b. 35- 22.04.2016
  • Zgłaszanie przez Dziekana–elekta kandydatów na prodziekanów – do 26.04.2016
  • Spotkanie kandydatów z elektorami studentów i doktorantów – godz. 11.00, sala 26, b.35 – 28.04.2016
  • Spotkanie kandydatów na prodziekanów z pracownikami i studentami – godz. 10:00, sala  Rady Wydziału – 11.05.2016
  • Wybór Prodziekanów – godz. 11:00 , s. 26 b. 35 – 12.05.2016
  • Wybór przedstawiciela do Senatu z grupy samodzielnych nauczycieli – godz. 13:00 , s. 26 b. 35 – 12.05.2016
  • Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału – s.122 b.35, 13.05.2016

godz. 9:00 – pracownicy admin. i tech.

– godz. 10:00 – pozostali nauczyciele

– godz. 11:00 – studenci (LUB 15:00 dla studentów)


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster