photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Biblioteka Główna zaprasza

czwartek 26.11.2015

Biblioteka Główna zaprasza pracowników i doktorantów SGGW na szkolenie dotyczące bazy Web of Science.

Prezentowane będą m. in.:

  • Baza Web of Science zakres i wykorzystanie, metody budowania kwerend i sposoby wyszukiwań.
  • Zarządzanie rezultatami wyszukiwań.
  • Tworzenie raportów cytowań.
  • Indeks h – zastosowanie oraz metody wyliczania.
  • Dodatkowe bazy Web of Science, Wyszukiwanie All databaseses.
  • Przeglądanie i ocena czasopism Impact Factorowych w nowej bazie Journal Citation Reports.
  • Tworzenie zbiorów piśmienictwa załącznikowego przy wykorzystaniu biblioteki EndNote.
  • Wybór stylu bibliograficznego.
  • Tworzenie i formatowanie przypisów w tekście pracy przy użyciu funkcji Cite While You Write.
  • Portal  Researcher ID – Tworzenie własnych profili, wyszukiwanie informacji o innych autorach i badaczach.

 

Zapraszamy w dniu 8 grudnia 2015 o godz. 1300  do sali konferencyjnej Biblioteki Głównej SGGW (wejście C). Przewidywany czas ok. 1,5 godz. Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w szkoleniu na adres  bg_oin@sggw.pl  do 6 grudnia 2015.

Z poważaniem

 

Ewa Błaszczyk


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster