photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Informacja dla studentów AK

czwartek 27.02.2014

Fakultety wybrane    Architektura krajobrazu – semestr letni, 2013/22014

Studia inżynierskie stacjonarne

III rok AK sem. 6 do zrealizowania 60 godz.

 1. Ogród zmysłów – 15 godz. – dr E. Zaraś-Januszkiewicz
 2. Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym – 15 godz. –  dr. E. Zaraś-Januszkiewicz, dr. W. Wałęza
 3. Naturalne place zabaw – 15 godz. – prof. dr hab. M. Kosmala
 4. Wybrane zagadnienia ze szkółkarstwa ozdobnego dla architektów krajobrazu – 15 godz. – dr. W. Wałęza
 5. Nowoczesne trendy w architekturze krajobrazu – 30 godz. – dr K. Rybak

Studia inżynierskie niestacjonarne

III rok AK sem. 6 – do zrealizowania  45 godz.

 1. Naturalne place zabaw  –  15  godz. – prof. dr hab. M. Kosmala
 2. Detal jako element identyfikacji w przestrzeni publicznej -15 godz. – dr  D. Sikora
 3. Ogród zmysłów – 15 godz. – dr E. Zaraś-Januszkiewicz

IV rok AK sem. 8 – do zrealizowania   90 godz.

 1. Drzewa i krzewy w architekturze krajobrazu – 30 godz.  – dr W. Wałęza
 2. Nowoczesne trendy w architekturze krajobrazu – 30 godz. – dr K. Rybak
 3. Projektowanie i realizacja obiektów sztuki ogrodowej z udziałem wspólnot lokalnych – 30 godz. – dr B. Gawryszewska

Studia magisterskie niestacjonarne

II rok AK, sem. 3- do zrealizowania 28 godz. fakultety

 1. Funkcjonalne zastosowanie roślin w środowisku miejskim  – 14 godz.  – dr hab. P. Latocha
 2. Drzewa w krajobrazie kulturowym – 14 godz. – zespół dendrologii

Dodatkowa informacja dla studentów

Na pierwszych zajęciach wszyscy studenci którzy nie uczestniczyli wcześniej w wybieraniu przedmiotów lub wybierali te które nie zostały uruchomione, powinni dopisać się na listę fakultetów które zostały wybrane. Należy zrealizować co najmniej tyle godzin ile jest zapisane w programie studiów.

Po pierwszych zajęciach lista zostanie przekazana do dziekanatu i będzie podstawą do późniejszego zaliczenia przedmiotów.


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster