photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – terminy obron prac dyplomowych.

czwartek 13.06.2013

Poniżej stały harmonogram obron jaki został wprowadzony dla studentów kierunku
architektura krajobrazu. Każdy student aby zdawać egzamin dyplomowy lub bronić pracy
musi odpowiednio wcześnie (zgodnie z regulaminem studiów) złożyć w dziekanacie przyjętą
przez promotora pracę dyplomową i wypełnić pozostałe obowiązki. Złożenie pracy po
wymaganym terminie skutkuje obroną w kolejnym przewidzianym terminie po uprzednim
uzyskaniu zgody prodziekana.

Terminy obron prac inżynierskich:

  • T1. Drugi tydzień lipca [oddanie prac do końca czerwca]
  • T2. Drugi tydzień listopada [oddanie prac do końca października]
  • T3. Drugi tydzień lutego [oddanie prac do końca stycznia]

Terminy obron prac magisterskich:

  • T1. Drugi tydzień lipca [oddanie prac do końca czerwca]
  • T2. Drugi tydzień listopada [oddanie prac do końca października]
  • T3. Drugi tydzień stycznia [oddanie prac do końca grudnia]

Prodziekan ds. dydaktyki
Dr hab. Piotr Latocha


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster