photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Sympozjum „Terapia ogrodnicza w praktyce – działalność gospodarstw terapeutycznych i podnoszenie kwalifikacji ich pracowników (Projekt DIANA)”

środa 26.09.2012

W dniu 28.09.2012 (w godz. 10-16) na Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW odbędzie się Sympozjum organizowane w ramach projektu Lifelong Learning Programme (Leonardo da Vinci) „Disability in Sustainable Agriculture: a New Approach for Training of Practitioners” pt.:


„Terapia ogrodnicza w praktyce – działalność gospodarstw terapeutycznych i podnoszenie kwalifikacji ich pracowników (Projekt DIANA)”


Sympozjum organizowane jest pod patronatem Pani Dziekan Prof. dr hab. Katarzyny Niemirowicz-Szczytt. Poświęcone będzie zagadnieniom związanym z zasadami prowadzenia terapii ogrodniczej, „rolnictwu z misją społeczną”, wykorzystaniu gospodarstw rolnych i ogrodniczych dla wspierania osób pokrzywdzonych przez los, a także potrzebom szkoleniowym i edukacji kadry placówek zaangażowanych w tę działalność lub zainteresowanych jej podjęciem.


Główną część Sympozjum stanowić będzie dyskusja i wymiana doświadczeń odbywająca się w gronie praktyków z gospodarstw prowadzących „zieloną terapię”, przedstawicieli administracji, organizacji pozarządowych oraz uczelni rolniczych, a także analiza możliwości rozwoju „rolnictwa z misją społeczną” w Polsce i organizacji edukacji pracowników gospodarstw terapeutycznych.

Organizatorzy: dr Monika Latkowska (KRO) i dr hab. Janina Gajc-Wolska (KRWiL)


FLORYSTYKA – SZTUKA UKŁADANIA KWIATÓW. ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ KWIATOWYCH PRAC DYPLOMOWYCH

wtorek 11.09.2012

Zaproszenie Wystawa prac florystyka


Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego

poniedziałek 10.09.2012


Dziekan i Rada Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

serdecznie zapraszają na

Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2012/2013

która odbędzie się 2 października 2012 roku
o godz.12oo

w Auli Kryształowej przy ul. Nowoursynowskiej 166

 

Program uroczystości:

  • Hymn Państwowy
  • Otwarcie uroczystości przez Dziekana Wydziału   prof. dr hab. Katarzynę Niemirowicz-Szczytt
  • Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich
  • Wręczenie nagród
  • Immatrykulacja nowo przyjętych studentów
  • Wykład inauguracyjny dr hab. Anna Różańska nt. „Tożsamość krajobrazu Warszawy”
  • Gaudeamus

Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster