photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Studenci architektury krajobrazu SGGW na dachach zielonych

poniedziałek 16.04.2018

W semestrze letnim studenci III-go roku studiów inżynierskich na kierunku architektura krajobrazu w SGGW uczestniczą, zgodnie z planem studiów, w ćwiczeniach terenowych z przedmiotu „Budowa i pielęgnowanie obiektów arch. krajobrazu”, realizowanego w Katedrze Architektury Krajobrazu. W tegorocznej edycji przedmiotu – podobnie jak w latach ubiegłych – jedno z zadań cząstkowych poświęcone było dachom zielonym. Zajęcia prowadzone pod kierunkiem dr inż. arch. kraj. Jana Łukaszkiewicza przebiegały na terenach inwestycji zabudowy wielorodzinnej w Warszawie, gdzie studenci zapoznawali się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji i funkcjonowania dachów zielonych. Ćwiczenia terenowe tego rodzaju posiadają walor praktyczny i z tego powodu cieszą się dużą popularnością wśród studentów, poszerzając ich doświadczenia z zakresu wiedzy inżynierskiej zdobywanej podczas studiów.

Oprac. J. Łukaszkiewicz

Katedra Architektury Krajobrazu

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster