photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Kierunek Ogrodnictwo

środa 10.04.2013

REKRUTACJA

 

przejdź do systemu obsługi kandydata

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S)

przewidywany limit przyjęć – 150
kwalifikacja – biologia albo chemia albo matematyka
początek zajęć – semestr zimowy
czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
uzyskany tytuł – inżynier

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

przewidywany limit przyjęć – 120
kwalifikacja – biologia albo chemia albo matematyka
początek zajęć – semestr zimowy
czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S)

przewidywany limit przyjęć – 90
kwalifikacja – dyplom inżyniera kierunku ogrodnictwo lub dyplom
inżyniera innego kierunku, jeśli rozbieżności pomiędzy
programami kierunku ukończonego a kierunkiem ogrodnictwo
nie przekraczają 30 punktów ECTS; średnia ocen ze studiów
pierwszego stopnia
początek zajęć – semestr letni
czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
uzyskany tytuł – magister inżynier
horticulture – specjalność w języku angielskim
przewidywany limit przyjęć – 17
kwalifikacja – potwierdzona znajomość języka angielskiego,
średnia ocen ze studiów I stopnia, zbieżność programu studiów
I stopnia z kierunkiem ogrodnictwo
początek zajęć – semestr letni
czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
uzyskany tytuł – magister inżynier

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

przewidywany limit przyjęć – 45
kwalifikacja – dyplom inżyniera kierunku ogrodnictwo lub dyplom
inżyniera innego kierunku, jeśli rozbieżności pomiędzy
programami kierunku ukończonego a kierunkiem ogrodnictwo
nie przekraczają 30 punktów ECTS; średnia ocen ze studiów
pierwszego stopnia
początek zajęć – semestr letni
czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
uzyskany tytuł – magister inżynier

SPECJALIZACJE STUDIA l STOPNIA

 • ekonomika i organizacja ogrodnictwa (S)
 • genetyka, hodowla i biotechnologia roślin (S)
 • ochrona roślin (S)
 • Rośliny lecznicze i specjalne (S)
 • rośliny ozdobne (S, N_Z)
 • rośliny warzywne i lecznicze (N_Z)
 • sadownictwo (S, N_Z)
 • szkółkarstwo ogrodnicze (S)
 • Rośliny warzywne – jakość i wykorzystanie (S)

wybór specjalizacji: studia stacjonarne – 4. semestr; stu­dia niestacjonarne – 5. semestr

SPECJALIZACJE STUDIA II STOPNIA

 • agrofagi w środowisku – proekologiczna ochrona roślin (S)
 • agroekologia z podstawami ogrodnictwa zrówno ważonego (S)
 • genetyka, hodowla i biotechnologia roślin (S)
 • rośliny ozdobne (N_Z)
 • rośliny ozdobne w otoczeniu człowieka (S)
 • rośliny warzywne i lecznicze (S, N_Z)
 • sadownictwo (N_Z)
 • sadownictwo, szkółkarstwo i przechowalnictwo (S)
 • surowce roślinne o wysokiej aktywności biologicznej (S)
 • zarządzanie gospodarką i przedsiębiorstwem ogrod niczym (S)

wybór specjalizacji: 1. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

chemia, biochemia, botanika, fizjologia roślin, genetyka i hodowla roślin, ekologia i ochrona środowiska, glebo­znawstwo, mikrobiologia, biotechnologia roślin, biologia molekularna, uprawa roli i żywienie roślin, sadownictwo, warzywnictwo i rośliny zielarskie, rośliny ozdobne, zago­spodarowanie terenów zieleni, ochrona roślin, ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej, nasiennictwo i szkół­karstwo, statystyka i doświadczalnictwo, ogrodnictwo zrównoważone, kształtowanie krajobrazu i ochrona przy­rody, współczesne trendy w ogrodnictwie

 

 


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster