photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Pobierz – Ogrodnictwo

środa 31.08.2016

Rozkłady zajęć

dzienne

niestacjonarne

inżynierskie

semestr 2 (4 grupy)

Lista Nowa

semestr 2
semestr 4

Lista

semestr 4
semestr 6 semestr 6
semestr 8

magisterskie

semestr 1

Listy:

Rośliny ozdobne w otoczeniu człowieka

Sadownictwo, szkółkarstwo i przechowalnictwo

Surowce roślinne o wysokiej aktywności biologicznej

semestr 1
semestr 3 semestr 3

 


Plany studiów


dzienne

niestacjonarne

 Obowiązujący od 2017 Obowiązujący od 2017

inzynierskie

Obowiązujący
od 2014
Obowiązujący od 2015
Obowiązujący
od 2012
Obowiązujący
od 2014
Obowiązujący
od 2012

magisterskie

Obowiązujący od 2017  Obowiązujący od 2017
Obowiązujący
od 2012
 Obowiązujący
od 2015
Obowiązujący
od 2014

Materiały do pobrania

Wzór -wybór pracy dyplomowej (.pdf)

Wzór – konspekt pracy dyplomowej (.pdf)

Wzór konspekt pracy dyplomowej (.doc)

Wzór – wybór pracy dyplomowej (.doc)

 

Zagadnienia na egzamin inżynierski

Zagadnienia na egzamin magisterski

Zagadnienia na egzamin magisterski 2018

Karta obiegowa

 

Podanie – sprawy ogólne

Podanie – przeniesienie z innej uczelni

Podanie – rezygnacja ze studiów

Podanie – wpis warunkowy

Podanie – wznowienie

Informacje formalno-prawne


Copyright © 2012 – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Webmaster